Spel over jonge mantelzorg voor secundaire scholen

Recent onderzoek toont aan dat ongeveer 1 op 5 jongeren ‘jonge mantelzorger’ is. Vaak weten deze jongeren niet dat ze een jonge mantelzorger zijn. Hierdoor lopen ze informatie en ondersteuning mis. Zulke ondersteuning is nochtans noodzakelijk omdat de zorgsituatie een grote impact kan hebben op het welbevinden van deze jongeren en gepaard gaat met heel wat (toekomst)vragen.

Vanuit de erkende mantelzorgvereniging 'Liever Thuis LM'  willen we via een schoolproject tegemoetkomen aan deze informatie- en ondersteuningsnood. We ontwikkelden, met steun van de Vlaamse overheid, een educatief spel rond jonge mantelzorgers voor leerlingen van het 2de en 3de middelbaar. Ondertussen werd het spel aangepast zodat het ook gebruikt kan worden in het 4de middelbaar en de 3de graad. Het spel wordt gespeeld in klasverband en wordt begeleid door 1 of 2 begeleiders, die vormingsmedewerker en/of ervaringsdeskundige zijn.

Doelstellingen van het spel:

 • Jongeren informeren over mantelzorg en het opnemen van mantelzorgtaken door leeftijdsgenoten en over het bestaande dienstverlenings- en ondersteuningsaanbod.
 • Aanleren van psychosociale vaardigheden: klasgenoten bewust en begripvol maken over jonge mantelzorgsituaties en handvaten aanreiken waarmee ze jonge mantelzorgers kunnen steunen.
 • Versterken van de veerkracht van jonge mantelzorgers.

Onze medewerkers trekken met dit spel naar secundaire scholen. Heeft je school interesse om deel te nemen of wens je meer informatie over het project? Dan kan je contact opnemen met lieverthuis@lm.be of op het nummer 02 542 87 09.

Wat zijn de voordelen voor je school?

 • Gratis.
 • Onze medewerkers begeleiden het spel. Leerkrachten hoeven niets voor te bereiden en mogen, maar moeten niet aanwezig zijn.
 • Een gemakkelijke en leuke manier om onderwijsdoelstellingen rond mentaal en sociaal-relationeel welbevinden te behalen.


Warme plek voor mantelzorgers in Aalst

Wil je in gesprek gaan met een medewerker van een mantelzorgvereniging? Of zoek je een warme plek om even op adem te komen? Kom op één van onderstaande data naar onze warme plek van mantelzorgers.

Wanneer?

 • donderdag 16 maart 2023 tussen 13u00 en 17u00;
 • donderdag 20 april 2023 tussen 13u00 en 17u00;
 • donderdag 25 mei 2023 tussen 13u00 en 17u00;
 • donderdag 8 juni 2023 tussen 13u00 en 17u00.

Waar?

Seniorcity Aalst
Werf 7 bus 1
9300 Aalst

Prijs:

Gratis

Interesse?

Kom gewoon naar deze activiteit. Vooraf inschrijven is niet nodig.


Verhoging zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ('mantelzorgpremie')

Met ingang van 1 januari 2023 werd het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden opgetrokken van 130 naar 135 euro per maand. Dit is de eerste verhoging sinds 2009.

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is voor heel wat mensen beter bekend onder de benaming 'mantelzorgpremie'. Deze benaming is niet helemaal correct omdat de premie wordt uitbetaald aan mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, ook mensen die geen mantelzorger(s) hebben. Ook bewoners van woonzorgcentra hebben hier recht op. 

We zijn verheugd dat dit zorgbudget verhoogd werd. Helaas is deze stijging niet evenredig met de stijging van de consumptieprijzen en de energiekosten in 2022. We hopen echter dat de Vlaamse regering ook de komende jaren het bedrag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zal optrekken wanneer de kosten voor zwaar zorgbehoevende personen sterk toenemen.


Gerodent PLUS project: project rond mondgezondheid zoekt participanten

Het Gerodent PLUS project van Universiteit Gent heeft de ambitie om de mondgezondheid bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Dit wil het project doen door de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren en mondzorg toegankelijker te maken.

Het Gerodent PLUS project loopt momenteel in volgende gemeenten:

 • Oost-Vlaanderen: Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen;
 • West-Vlaanderen: Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

Graag zouden de initiatiefnemers van dit project met ouderen of mantelzorgers in gesprek gaan over mondzorg. Dit gesprek zal ongeveer 1 uur duren en handelt over hun wensen, noden en drempels met betrekking tot mondzorg.

Zou je graag bijdragen aan het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen door mee te werken aan een dergelijk interview? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer de medewerkers van het project op het nummer 09/332 06 64 of stuur een mail naar gerodentplus@ugent.be.


Vlaamse Regering investeert in uitvoering nieuw Vlaams mantelzorgplan

Mantelzorg is de zorg die je op regelmatige basis verleent aan een persoon uit je nabije omgeving die een zorgnood heeft, bijvoorbeeld je partner die lijdt aan kanker, een ouder met dementie, een kind met een fysieke of mentale beperking, een buur of vriend met gezondheidsklachten of een verslavingsproblematiek, ...

De Vlaamse Regering gaf recent groen licht aan het nieuw Vlaams mantelzorgplan en de daaruit volgende projecten. Door 1 miljoen euro te investeren, zet de Vlaamse Regering mantelzorg op de kaart, met de erkenning van de meerwaarde van mantelzorg voor het zorg- en welzijnslandschap én de maatschappij. Momenteel worden verschillende stakeholders aangeschreven om deel te nemen aan de uitrol van het mantelzorgplan.

Meer info:


Hoe kan je online je vaccinatiegegevens bekijken?

Met MyHealthViewer kan je verschillende persoonlijke medische gegevens nakijken. Wanneer je kunt deelnemen aan bevolkingsonderzoeken voor kankerscreening bijvoorbeeld, maar ook je medicatieschema en welke vaccins je hebt gekregen. In onderstaand document leggen we je uit hoe je dit kunt doen.

Meer info:


Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas

De laatste tijd krijgen wij regelmatig vragen over het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Mensen vragen ons of zij hiervoor in aanmerking komen. We hebben de voorwaarden en andere informatie gebundeld in onderstaand document.

Meer info:


Oproep voor onderzoek: personen met beginnende dementie en familieleden/mantelzorgers van personen met dementie

Drie laatstejaarsstudenten orthopedagogie aan de Odisee Hogeschool in Dilbeek voeren momenteel een bachelorproef uit waarbij zij onderzoeken of orthopedagogen de hiaten (gaten) binnen de thuiszorg bij personen met dementie kunnen opvullen. Dit met als uiteindelijke doel de thuiszorg bij personen met dementie te optimaliseren.

Voor dit onderzoek zijn ze op zoek naar personen met beginnende dementie en familieleden/mantelzorgers van personen met dementie waar ze een aantal vragen aan kunnen stellen.

Heb je interesse om hen te helpen door mee te werken aan een kort interview? Neem dan contact op op het nummer 0475/91 47 43 of stuur een mail naar ymkesurmont@gmail.com. De studenten bedanken je alvast voor de moeite.


Oproep voor onderzoek: mantelzorgers van personen met dementie die reeds een ziekenhuisverblijf hebben meegemaakt in Oost-Vlaanderen

Zes studenten Orthopedagogie aan de Hogeschool Gent zijn, in het kader van hun bachelorproef, op zoek naar mantelzorgers van personen met dementie die reeds een ziekenhuisverblijf hebben meegemaakt in Oost-Vlaanderen. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kan men ondersteuning bieden aan mantelzorgers na een ziekenhuisverblijf van een persoon met dementie in Oost-Vlaanderen?

De studenten werken hiervoor samen met het Onderzoekscentrum van HOGent: 360° Zorg en welzijn. Het oorspronkelijke overkoepelende onderzoek werkt samen met AZ Maria Middelares.

Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Laat het ons dan weten via lieverthuis@lm.be.


SMAK: bijzondere workshops voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Het SMAK-museum uit Gent wil kunstwerken toegankelijk maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. En dat met een positieve ingesteldheid ten opzichte van hun veranderende bewustzijn.

Meer informatie vind je via deze link.


Griepvaccinatie 2022

Komende herfst of winter zal de griep wellicht weer zijn intrede doen in het land. Je kunt je echter beschermen tegen de griep door je te laten vaccineren. Voor sommige mensen is dit extra raadzaam.

Meer info:


Gezocht voor interview: mantelzorgers van palliatieve patiënten met kanker

Palliatieve Zorg Vlaanderen (PZV) en Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) zijn, met de steun van de Stichting tegen Kanker, een tweejarig project gestart om een informatie- en communicatieleidraad voor mantelzorgers van palliatieve patiënten met kanker te ontwikkelen. Doel is om deze groep van mantelzorgers beter te ondersteunen en te versterken door alle relevante informatie en hulpmiddelen bijeen te brengen en gecentraliseerd aan te bieden. Concreet moet het project uitmonden in een website en een folder waarop alle informatie en hulpmiddelen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk toegankelijk zijn.

In het kader van dit project zijn PZV en PHA op zoek naar mensen die willen getuigen over hun huidige of vroegere ervaring als mantelzorger van een palliatief familielid of dierbare met kanker. In een interview van maximum 1 uur worden met jou vragen overlopen als:

 • Wat waren de kantelmomenten?
 • Welke noden en vragen heb/had jij?
 • Waar of bij wie vind/vond je al dan niet informatie?
 • Wat  mis je / Wat miste je?
 • Wat doet/deed dat met jou?
 • ...

Interesse? Neem contact op met Mario Schelfhout: 02/542 87 09 of mario.schelfhout@lm.be. Het interview wordt gepland tussen juli en september bij jou in de buurt, bij PZV in Vilvoorde of bij PHA in Antwerpen.


Vaccinatie tegen coronavirus

De huidige tweede boosterprik kan momenteel worden toegediend aan volgende groepen personen:

 • immuungecompromitteerden vanaf 12 jaar met volgende indicaties:
  • personen met het syndroom van Down;
  • patiënten met aangeboren afweerstoornissen;
  • patiënten die chronische nierdialyse krijgen;
  • patiënten met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva;
  • patiënten die een kankerbehandeling volgen of die er afgelopen drie jaar een behandeling voor kregen;
  • stamcel- en orgaantransplantpatiënten, inclusief pretransplantpatiënten;
  • HIV-patiënten bij wie het aantal CD4-cellen lager is dan 200 per mm3 bloed;
 • bewoners van een woonzorgcentrum;
 • personen van 80 jaar en ouder.

Andere personen komen op dit moment niet in aanmerking.

De immuungecompromitteerde personen werden door de mutualiteiten al in september 2021 opgeladen. Vervolgens konden de huisartsen op basis van de specifieke criteria nog immuungecompromitteerde personen toevoegen via hun huisartsenapplicatie tot en met 10 januari 2022. Met de Vlaamse vaccinatiecentra werd afgesproken dat sommige in aanmerking komende personen individueel voor een vaccinatie ingeboekt kunnen worden. Het volstaat hiervoor dat je huisarts of specialist contact opneemt met de medisch verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum.

Vanaf 12 september 2022 start de herfstvaccinatie tegen corona. Op dit moment wordt aan volgende personen aanbevolen om vanaf dan een nieuw vaccin te komen halen in de vaccinatiecentra:

 • alle personen van 65 jaar en ouder;
 • personen met een verzwakte immuniteit of met een aandoening die hen kwetsbaarder maakt, zoals chronische hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes;
 • huisgenoten van deze kwetsbare personen;
 • zwangere vrouwen: het boostervaccin kan veilig toegediend worden op elk moment in de zwangerschap;
 • personen tussen 50 en 64 jaar met een leefstijl of risicofactor zoals obesitas, roken of regelmatig alcoholgebruik;
 • personen werkzaam in de zorgsector.

Ook andere personen tussen 18 en 64 jaar kunnen indien gewenst een boostervaccin komen halen, maar dit wordt niet aanbevolen.

Iedereen vanaf 18 jaar zal een uitnodiging ontvangen om een boostervaccin te halen in het vaccinatiecentrum.


Mantelzorgers gezocht voor try-out van workshop rond aanpak van ondervoeding bij 65-plussers met dementie

Een laatstejaarsstudente Toegepaste Gezondheidswetenschappen aan de Howest in Brugge werkte afgelopen academiejaar aan een bachelorproef rond ondervoeding bij 65-plussers met dementie. Hiervoor stak ze een workshop in elkaar voor mantelzorgers om hen bij te leren over het gezondheidsprobleem ‘ondervoeding’ en om ze de handvaten aan te reiken om dit te voorkomen. De workshop bestaat uit vijf delen: een quiz, een tussendoortje maken, een stellingenspel, een screeningenronde en een oefening om ondervoeding te kunnen signaleren. 

Om dit project optimaal te kunnen uitvoeren en de garantie op succes te vergroten, is zij op zoek naar minimum 5 tot maximum 10 mantelzorgers die haar willen helpen met een try-out van deze workshop. Het doel is om af te toetsen of de inhoud en hoe deze gegeven wordt, toegankelijk en verstaanbaar is voor mantelzorgers.  Dit zou maximum 1 à 2 uur duren en zou doorgaan tussen 1/08 en 15/08 of tussen 23/08 en 27/08 (afhankelijk van wanneer de meerderheid kan).

Indien corona de kop opsteekt, kan de try-out ook online doorgaan. Dit wordt later nog duidelijker gecommuniceerd, afhankelijk van hoe de coronacijfers evolueren. De resultaten worden enkel gebruikt voor het eindwerk van de studente en worden verder met niemand gedeeld. 

Ben je vrij en wil jij haar helpen om deze bachelorproef tot een goed einde te brengen? 

Stuur dan een mailt naar amber.vanseveren@student.howest.be of lies.vernieuwe@mintus.be. Alvast hartelijk bedankt.


Telefonische consultaties en videoconsultaties bij de dokter vanaf augustus betalend

Tijdens de coronapandemie was een terugbetalingsregeling van kracht. Artsen konden 20 euro per telefonische raadpleging aanrekenen, maar deze kost betaalde de mutualiteit volledig terug. Dat systeem verandert vanaf augustus. In onderstaand document lees je er meer over.

Meer info:


LM ondersteunt mantelzorgers élke dag van het jaar

In Vlaanderen zijn naar schatting meer dan 600.000 mensen mantelzorger. Mantelzorgers zijn mensen die regelmatig zorgen voor iemand met een zorgnood uit hun nabije omgeving (hun partner, één of beide ouders, één van hun kinderen, een ander zorgbehoevend familielid, een buur of een goede vriend/vriendin). Wat mantelzorgers doen, lijkt voor velen vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet altijd. Veel mantelzorgers zetten zich dagelijks in om de zorgbehoevende van wie ze houden de beste zorg te kunnen verlenen. Dat vergt veel energie en soms zetten ze zelfs hun persoonlijke leven hiervoor on hold.

De coronapandemie maakte het de laatste jaren zeker niet gemakkelijker voor mantelzorgers. Als mantelzorgvereniging hield Liever Thuis LM de situatie nauwlettend in de gaten en ze rapporteerde alarmerende cijfers rond de overbelasting die mantelzorgers ervaren. De coronamaatregelen, het verminderde sociale contact en de afbouw van professionele hulp/zorg bracht een hoge druk met zich mee.

De mantelzorgvereniging ‘Liever Thuis LM’ en haar moederorganisatie LM vinden mantelzorg erg waardevol en willen mantelzorgers graag de erkenning geven die ze verdienen. Daarom werken ze elk jaar samen om mantelzorgers, op 23 juni, de Dag van de Mantelzorg, een hart onder de riem te steken. Dit jaar niet met een bloemetje of een attentie, maar met extra psychosociale ondersteuning. LM wil zo tonen dat ze de kreten van mantelzorgers hoort én serieus neemt. 

De maatschappelijk werkers van LM organiseren rond de Dag van de Mantelzorg ‘één-op-één’-ontmoetingsmomenten. De maatschappelijk werkers nodigen mantelzorgers uit voor een langer en persoonlijker gesprek in een informele setting. Tijdens dit moment wordt er veel aandacht besteed aan het psychosociale welbevinden van de mantelzorger.

Toch laat LM en haar mantelzorgvereniging 'Liever Thuis LM' het hier niet bij. Beide organisaties zetten zich élke dag van het jaar in om mantelzorgers de ondersteuning te bieden die ze verdienen. Zo bieden ze een luisterend oor aan, maken ze mantelzorgers wegwijs in het zorglandschap en de bestaande premies en tegemoetkomingen, en beantwoorden ze hun vragen. Ook ijvert Liever Thuis LM bij de diverse overheden om een mantelzorgvriendelijke samenleving uit te bouwen. Zo pleit ze o.a. voor een verdere uitbouw van de thuiszorgondersteunende diensten en de mogelijkheden van respijtzorg. Deze standpunten verdedigde ze ook tijdens de uitwerking van het nieuwe Vlaamse mantelzorgplan.


Oproep aan secundaire scholen voor scholenproject rond jonge mantelzorgers

Ben je nog op zoek naar een leuke lesinvulling voor volgend schooljaar? 💡 Vanuit Liever Thuis LM (één van de 6 erkende mantelzorgverenigingen) ontwikkelen we op dit moment, met steun van de Vlaamse overheid, een educatief spel rond jonge mantelzorgers voor leerlingen van het 2de en 3de middelbaar. In het najaar van 2022 trekken we met dit spel naar scholen.

Wist jij dat ongeveer 1 op 5 jongeren ‘jonge mantelzorger’ is? Vaak weten deze jongeren niet dat ze een jonge mantelzorger zijn. Hierdoor lopen ze informatie en ondersteuning mis. Zulke ondersteuning is nochtans noodzakelijk omdat de zorgsituatie een grote impact kan hebben op het welbevinden van deze jongeren en gepaard gaat met heel wat (toekomst)vragen. Met ons spel willen we tegemoetkomen aan deze informatie- en ondersteuningsnood.

Wat zijn de voordelen voor jou en je school?
✔️ Gratis.
✔️ Onze medewerkers begeleiden het spel. Leerkrachten hoeven niets voor te bereiden en mogen, maar moeten niet aanwezig zijn.
✔️ Een gemakkelijke en leuke manier om onderwijsdoelstellingen rond mentaal en sociaal-relationeel welbevinden te behalen.
✔️ Ideaal om te koppelen aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (1 – 10 oktober 2022).

Heeft jouw school interesse om deel te nemen of wens je meer informatie over het project? Dan kan je contact opnemen met lieverthuis@lm.be of op 02/542 87 09.

Verhoogde belastingvrije som voor sommige mantelzorgers

Wie zorgt voor een familielid van 65 jaar of ouder én ook met deze persoon samenwoont, kan recht hebben op een belastingvoordeel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De overheid paste de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2022 aan. Op die manier wil de overheid mantelzorg financieel meer ondersteunen. In onderstaand document vind je meer informatie over deze maatregel.

Meer info:


Oproep: deelname aan onderzoek over de persoonsvolgende financiering

Een doctoraatsonderzoeker aan de universiteit Gent is op zoek naar houders van een persoonsvolgend budget die hun ervaring over het systeem van de persoonsvolgende financiering met haar willen delen. Graag wil zij onderzoeken in welke mate personen met een persoonsvolgend budget zeggenschap ervaren in hun zorg en ondersteuning, maar ook welke zaken in het systeem nog voor moeilijkheden zorgen. Om deze thema’s te onderzoeken, heeft zij een vragenlijst opgesteld. Het invullen van deze vragenlijst zou zo’n 30 tot 40 minuten duren, maar er is een mogelijkheid om de vragenlijst te pauzeren zodat deze op een later tijdstip verder ingevuld kan worden.

Interesse om mee te werken? Klik dan op volgende link:
https://febugent.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1BV2Lekb1GiZGbs.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar evalilie.pattyn@ugent.be of bel naar 09/332 83 56.


Oproep: deelname aan studie naar de signaalfunctie van bezoekvrijwilligers in hun lokale buurten

In het kader van een studie naar de rol van vrijwilligers in de ondersteuning van thuiswonende mensen met supportieve zorgnoden (in brede zin), willen enkele onderzoekers van de Universiteit Gent in een interview graag jouw ervaringen als persoon met een chronische of levensbedreigende aandoening of als mantelzorger met vrijwilligers verkennen. Dit om de vorming van vrijwilligers te verbeteren.

Praktische informatie: een éénmalig interview van 45 à 60 minuten. Het interview kan zowel fysiek (ter plaatse) als online doorgaan, naargelang je voorkeur.

Voor deelname of vragen kan je vrijblijvend contact opnemen met Sabet Van Steenbergen: sabet.vansteenbergen@ugent.be of 0478/10 79 12.

Deze studie wordt uitgevoerd door Universiteit Gent en wordt gesteund door Kom op tegen Kanker.

Meer informatie kan je leven in onderstaand document.

Meer info:


Oproep: deelname aan tv-programma over bouw van een Tiny House (zorgunit voor zorgbehoevende persoon of mantelzorger)

Voor een nieuw tv-programma worden mantelzorgers gezocht die een Tiny House willen kopen. Omdat het gebruik van een Tiny House als mantelzorg- of zorgwoning ook een belangrijk onderdeel is van het concept ‘tiny wonen’, wil het programma ook graag dit aspect belichten. Wil je bijvoorbeeld de zorg van je ouders op jou nemen, maar wil je toch wat privacy? Trek jij bij hen in, of zij net bij jou? Dan kan een tiny house weldegelijk mogelijkheden bieden. Herken jij je hierin en zie je een Tiny House als de ideale oplossing? Aarzel dan niet om je in te schrijven op https://pages.inthepicture.com/thbform.

Wil je toch graag wat meer informatie? Stuur dan een mailtje naar jana.ruys@lectermedia.com.


Opgelet voor phishing mails met uitnodiging voor vaccinatie

Phishing is een vorm van internetfraude. Criminelen proberen dan je gegevens te pakken te krijgen. Ze kunnen daarvoor ook valse vaccinatie-uitnodigingen gebruiken die zeer realistisch lijken.

Heb je een uitnodiging voor een coronavaccinatie gekregen via e-mail en vertrouw je het niet?

Op de volgende dingen kan je letten:

 • Controleer zeker de afzender. De e-mail over je vaccinatie is afkomstig van cov19-vaccin@doclr.be.
 • De vaccinatie en het vaccin zijn gratis. Er wordt geen geld gevraagd.
 • Je moet nooit persoonlijke gegevens doorgeven zoals paswoorden, pincodes of rekeningnummers.

Twijfel je nog over de e-mail die je ontving? Dan kan je je aanmelden in Mijn Burgerprofiel om te bekijken of je uitnodiging ook zichtbaar is in je e-Box. Je kunt ook gewoon enkele dagen wachten tot je de brief op papier in je brievenbus krijgt.

Meld het verdachte bericht via verdacht@safeonweb.be.

Meer informatie over omgaan met phishing.


Oproep: deelname aan onderzoek over combinatie van een job en het opnemen van mantelzorgtaken

Een studente sociologie aan de VUB voert momenteel een onderzoek voor haar masterproef naar de ervaring van mantelzorgers in verband met hun arbeidssituatie. De combinatie tussen werken en zorgen is voor mantelzorgers vaak zwaar. Het is de bedoeling van de studente om te onderzoeken hoe de werkplaats van de mantelzorger deel kan uitmaken van het ondersteunend netwerk rond de mantelzorger.

De studente wil hiervoor graag diepte-interviews afnemen van mantelzorgers. Zorg je voor een dierbare die een levensbedreigende ziekte heeft of zich in de terminale fase bevindt én combineer je die zorg met een job? Wil je graag meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met de studente op volgend mailadres: Elise.Gabriels@vub.be.


Workshops voor ouderen van een kind met extra zorgnoden

Ben jij ouder van een kind (0-14 jaar) met extra zorgnoden en wil je graag leren hoe je de zorg, je werk en je leven beter in balans houdt? Dan zijn de gratis workshops van Magenta iets voor jou.

Magenta organiseert de workshops in verschillende provincies op verschillende tijdstippen. Bekijk hier wanneer de vormingsreeks plaatsvindt in jouw provincie.

Meer info over de workshop zelf:


Gratis opleiding 'Doelgericht werken' voor mantelzorgers en zorgprofessionals in Gistel

Het Chronic Care-project 'De Koepel/Sibe' organiseert gratis opleidingen over doelgericht werken met Zorg-Esperanto. Dit is een laagdrempelige en alomvattende methodiek om persoonsgerichte en gedeelde zorgdoelen te bepalen. Ook andere methodieken, zoals onder meer 'Doelzoeker', 'Clever', 'Samenspraak-fiche' en 'Keuzewijzer' komen aan bod tijdens de opleidingen en worden gekaderd in Zorg-Esperanto als gemeenschappelijk kader.

Het hele programma en alle deelfacetten ervan staan open voor zowel zorgvragers/patiënten, mantelzorgers als zorgverleners en wordt gratis aangeboden aan iedereen die werkt/woont in één van volgende gemeenten: Alveringem, Bredene, De Panne, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Torhout en Veurne. Inschrijven kan via https://forms.gle/gPZA4FaD28PchsaFA.

In onderstaand document kan je alvast de geplande opleidingsdagen en de verschilende trajecten terugvinden. Als het niet mogelijk is het volledige traject te volgen, kunnen de initiatiefnemers altijd kijken wat de mogelijkheden zijn.

Bij vragen mag je mailen naar lies@samenisbeter.be of bellen op het nummer 059/41 67 61.

Meer info:


Oproep: onderzoek naar de houdingen tegenover dementie in Vlaanderen

Steeds meer mensen komen in hun leven met dementie in aanraking. Toch is er relatief weinig geweten over het beeld dat Vlamingen over die aandoening hebben. Om dat te weten te komen, verspreiden Silke Creten en prof. dr. Priscilla Heynderickx van de KU Leuven een enquête die naar kennis en meningen over dementie in Vlaanderen peilt.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Je deelname is volledig anoniem en kan via deze link.

Je kunt de enquête ook met je familie en vrienden delen.                             

Bij vragen over het onderzoek kan je contact opnemen met Silke Creten: silke.creten@kuleuven.be.


Gezocht: mantelzorgers voor deelname aan een onderzoek naar ondervoeding bij 65-plussers

Een studente van de opleiding 'Toegepaste Gezondheidswetenschappen' aan de Howest in Brugge voert momenteel een bachelorproef/onderzoek naar ondervoeding bij 65-plussers. Zij wil hiervoor graag een vragenlijst voorleggen aan de partner, kinderen, ... van zorgbehoevende ouderen die de rol opnemen va mantelzorgers, om hun mening hierover te horen.

Interesse om deel te nemen? Bekijk dan onderstaande oproep en vul de vragenlijst in of neem contact op met de studente.

Meer info:


Oproep: deelname aan onderzoek rond levenseinde kennis en vaardigheden

De Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde is op zoek naar deelnemers om de Vlaamse versie van de Death Literacy Index te testen. Dit instrument meet de kennis en vaardigheden van mensen om inzicht te verwerven, beslissingen te maken en toegang te krijgen tot zorg en hulpverlening rondom het levenseinde.

Heb jij interesse in dit thema of kreeg je er al eens eerder mee te maken? Dan nodigen de onderzoekers je uit voor een interview van ongeveer 30 minuten.

Meer info:


Oproep: deelname aan onderzoek rond veerkracht van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking

Een tweedejaars masterstudente  klinische orthopedagogiek & disability studies voert momenteel een onderzoek naar de veerkracht van ouders van een kind tussen 12 en 21 jaar met een verstandelijke beperking. Zij wil haar onderzoek uitvoeren aan de hand van een interview van enkele ouders. Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Bekijk dan onderstaande info en neem contact op met de studente.

Meer info:


Oproep: deelname aan onderzoek over uitdagingen van jongvolwassen mantelzorgers

Een studente pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Gent voert momenteel een onderzoek naar de uitdagingen van jongvolwassen mantelzorgers. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden aan de hand van een interview. Ben je tussen 18 en 25 jaar én mantelzorger en wil graag deelnemen aan dit onderzoek? Bekijk dan onderstaande info en neem contact op met de studente.

Meer info:


Oproep: deelname aan onderzoek over de zorg voor een persoon met de ziekte van Alzheimer

Wereldwijd worden er jaarlijks 50 miljoen mensen getroffen door dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer. Mensen met Alzheimer ervaren voornamelijk geheugenproblemen, moeilijkheden in het dagdagelijks functioneren en een verminderd vermogen om georganiseerd te denken of te plannen. Ongetwijfeld heeft dit ook een enorme impact op de gezinsleden die instaan voor de zorg van de persoon met dementie. Voor zijn masterproef binnen de klinische psychologie is Roan De Bruyn op zoek naar partners of gezinsleden die graag hun verhaal kwijt willen over de zorg voor hun familielid met de ziekte van Alzheimer. Het zou gaan om een semi-gestructureerd interview dat maximum 1 uur in beslag neemt. Het interview is enkel en alleen voor wetenschappelijke doeleinden bedoeld en zal volledig geanonimiseerd zijn.

Bent u partner of familie van een persoon met de ziekte van Alzheimer en wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Gelieve dan contact op te nemen met Roan De Bruyn op het nummer 0471/50 19 34 of via roandebruyn@outlook.com


Oproep: normaalhorenden gezocht voor doctoraatsonderzoek omtrent de verschillende factoren die invloed hebben op het verstaan van spraak met een cochleair implantaat (CI)

Een doctoraatsstudente aan de Universiteit Gent voert momenteel onderzoek naar de verschillende factoren die een invloed hebben op het verstaan van spraak met een cochleair implantaat (CI). Zij is hiervoor nog op zoek naar gezonde personen zonder gehoorproblemen voor de controlegroep. Heb je interesse? Lees dan onderstaande info en neem contact op met de studente.

Meer info:


Zelfhulpstrategieën voor sandwichers

In ons ledenblad 'Liever Thuis' verscheen een artikel over de sandwichgeneratie. Dit is een groep mensen die gelijktijdig zorgt voor een oudere generatie (ouders of grootouders) én een jongere generatie (kinderen of kleinkinderen) en die dit combineert met een deeltijds of voltijdse job. We vinden deze mensen vooral tussen 45 en 65 jaar.

Miet Timmers, onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool, voerde een boeiend onderzoek uit over de sandwichgeneratie. Zij ontdekte op die manier negen strategieën die 'sandwichers' hanteren om beter om te gaan met de werk-zorg-levenbalans.

Meer info:


Deelname aan masterproefonderzoek over mantelzorg in afwachting van een persoonsvolgend budget (PVB) voor een volwassen kind met een handicap

Ben je ouder en mantelzorger van een zoon of dochter met een motorische en/of verstandelijke beperking? Wacht je zoon of odchter op een persoonsvolgend budget (PVB)? Is je zoon of dochter tussen 18 en 65 jaar? Dan ben je de geknipte persoon voor dit masterproefonderzoek.

Interesse? Lees bijgevoegd document en neem contact op met studente Vanessa Desante.

Meer info:


Digitalisering van het papieren voorschrift voor geneesmiddelen. Maar wat als de mantelzorger de medicatie gaat halen bij de apotheker?

Sinds 15 september 2021 geeft de huisarts of een andere behandelend arts je geen papieren bewijs van een geneesmiddelenvoorschrift meer mee, tenzij je hier uitdrukkelijk om vraagt. De apotheker kan het voorschrift uitlezen uit je elektronische identiteitskaart als je die afgeeft. Maar wat als je zelf niet tot bij de apotheker raakt en een familielid of een andere mantelzorger je medicatie gaat halen?

Mantelzorgers mogen de medicatie van de persoon voor wie zij zorgen ophalen met zijn/haar rijksregisternummer op zak. Dit kan echter enkel als de elektronische identiteitskaart van de zorgbehoevende persoon één keer ingelezen werd bij de apotheker in de afgelopen vijftien maanden. Een andere optie is dat de mantelzorger een papieren voorschrift of een foto ervan meeneemt, maar dan moet de arts wel een papieren voorschrift meegegeven hebben of de mogelijkheid geboden hebben om hier een foto van te nemen.


Onderzoek van VDAB naar (ex-)mantelzorgers die willen herintreden op de arbeidsmarkt

Zorg je op regelmatige basis voor een zorgbehoevende persoon uit je directe omgeving (partner, kind, ouder, ander familielid, vriend(in)? Of heb je in het verleden gezorgd voor iemand uit je directe omgeving? Ben je hierdoor gestopt met werken, ben je deeltijds gaan werken of heb je nooit de stap kunnen zetten naar de arbeidsmarkt? En wil je (terug) de stap zetten naar de arbeidsmarkt of meer uren gaan presteren, maar je weet niet hoe?

Wat zou jou helpen of heeft jou geholpen om de stap naar de arbeidsmarkt of een opleiding te zetten? De VDAB wil dit graag van jou weten. Enkele VDAB-onderzoekers werken momenteel aan pistes om (ex-)mantelzorgers te helpen bij de herintrede op de arbeidsmarkt.

Heb je interesse om mee te werken aan dit onderzoek? Je mag de onderzoekers contacteren via heidi.knipprath@vdab.be. Dan zoeken zij, samen met jou, naar een datum die voor jou past om over jouw ervaringen te praten. Het gesprek kan online plaatsvinden, maar ook op locatie. Jij beslist wat voor jou het meest aangenaam aanvoelt. Je gegevens worden anoniem verwerkt. 


Brugse mantelzorglijn

OCMW Brugge, stad Brugge en het Brugs Mantelzorgnetwerk willen de mantelzorgers in hun stad ondersteunen. Daarom lanceerden ze de Brugse Mantelzorglijn. Mantelzorgers kunnen bellen naar 050/326 800 met vragen over de Brugse mantelzorgpremie, het zorg- en ondersteuningsaanbod, ontmoetingsplaatsen voor mantelzorgers, ... Daarnaast maakt www.brugge.be/mantelzorg hen wegwijs in thema’s zoals vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen of infosessies.


Minister van Welzijn maakt inspectieverslagen woonzorgcentra openbaar

Vanaf 1 maart 2022 zullen de inspectieverslagen van woonzorgcentra te raadplegen zijn op de website van de Zorginspectie. Dat kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke aan. Tot nog toe konden deze verslagen enkel op aanvraag geraadpleegd worden.

Meer info:


Herbekijk het webinar ‘Financiële en sociale tegemoetkomingen voor 65-plussers’

Welke financiële en sociale tegemoetkomingen bestaan er voor 65-plussers met een zorg- en ondersteuningsnood en/of hun mantelzorger(s)? Wat is nu net het mantelzorgstatuut? Hoe vraag je het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan? Op deze en vele andere vragen krijg je een antwoord tijdens het webinar ‘Financiële en sociale tegemoetkomingen voor 65-plussers’, georganiseerd door Vief vzw, in samenwerking met Liever Thuis LM en de dienst maatschappelijk werk van de Liberale Mutualiteit.

Dit webinar vond plaats op 19 oktober 2021. Herbekijk het webinar hier


Onvergetelijke fietsroutes vanuit woonzorgcentrum 'De Vijvers' in Gentbrugge

Je kunt in het woonzorgcentrum 'De Vijvers' (Walstraat 1, 9050 Gentbrugge) gratis een riksjafiets, duofiets of rolstoelfiets en een kaart of gps lenen. Zo kan je met een vriend/vriendin, een kennis of een familielid met dementie, of iemand die minder goed te been is, een tochtje maken.

Kies uit zes eenvoudige fietsroutes met dementievriendelijke bezienswaardigheden en stops. Vertrek- en eindpunt is telkens woonzorgcentrum 'De Vijvers', waar je ook de nodige uitleg krijgt.

Reserveer online een fiets via www.stad.gent/onvergetelijkefietsroutes of neem contact op met het woonzorgcentrum 'De Vijvers' op het nummer 09/266 30 66 of stuur een mail naar wzc.devijvers@stad.gent.

Meer info:


Wat kan er wel en niet betaald worden met het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) maakte een mededeling voor alle budgethouders om toe te lichten waarvoor het persoonsvolgend budget (PVB) gebruikt mag worden en waarvoor niet. Deze vernieuwde richtlijnen worden toegepast voor nieuwe overeenkomsten. We vatten, op basis van een nota van bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven, deze mededeling voor jou samen in onderstaand document.

Opgelet: het persoonsvolgend budget (PVB) wordt toegekend aan personen met een handicap jonger dan 65 jaar. Ben je ouder dan 65 jaar, dan kom je enkel in aanmerking als je handicap vóór je 65ste verjaardag reeds erkend was door het VAPH.

Meer info:


Vanaf 2022 betaal je alleen nog het remgeld bij je dokter

Door een uitbreiding van de derdebetalersregeling moet vanaf 2022 zorg financieel toegankelijker worden. Je betaalt bij je arts dan enkel nog het remgeld. Personen met een laag inkomen zullen bovendien kunnen rekenen op een hogere tegemoetkoming bij oplopende medische kosten.

Meer info:


Mantelzorgers gezocht voor een eenmalig (online) gesprek over doorligwonden en drukletsels

Doorligwonden en drukletsels zijn wonden die kunnen ontstaan bij personen die tijdelijk of blijvend minder mobiel zijn (bedlegerig, rolstoelgebonden, ...) of die hulpmaterialen nodig hebben die druk op de huid kunnen veroorzaken (korset, gips, sondes, ...).

Hogeschool Gent (HoGent) wil informatiebronnen voor mantelzorgers ontwikkelen over hoe ze kunnen helpen drukletsels te voorkomen bij de persoon/personen voor wie deze mantelzorgers de zorg opnemen. Daarom hoort HoGent heel graag van jou als mantelzorger hoe jij vindt dat zo'n brochure er dient uit te zien en welke informatie ze dient te bevatten.

Wil je HoGent hierbij helpen door deel te nemen aan een eenmalig (al dan niet online) gesprek? Stuur dan een mailtje naar irene.decock@hogent.be of bel naar 0477/75 21 59.


Zorgwonen: langer thuis blijven wonen in een zorgende omgeving

Bij zorgwonen wordt in of bij een bestaande woning een kleinere wooneenheid ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen, zodat ze kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Een zorgverlener kan ook gaan wonen bij oudere of zorgbehoevende personen. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd aangepast om de aanvraag van een zorgwoning eenvoudiger te maken. Onderstaande brochure maakt je wegwijs in alle aspecten van het zorgwonen en geeft je inzicht in de regelgeving en procedures.

Meer info:


Campagne: 'Gezond begint in je mond!'

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid lanceerde onlangs de campagne ‘Gezond begint in je mond’. Met deze campagne willen ze aandacht vestigen op het belang van mondgezondheid bij kwetsbare ouderen. Bij ouderen met een dagelijkse zorgnood belandt mondzorg vaak op de achtergrond. Toch is het erg belangrijk om het gebit en de mond van deze ouderen goed te blijven verzorgen.

Dit niet alleen voor hun levenskwaliteit en eigenwaarde. Omdat de mond deel uitmaakt van ons lichaam, kan een slechte mondgezondheid leiden tot tal van andere gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld: longonsteking, diabetes, een verhoogde kans op dementie en hart- en vaatziekten. Mondgezondheidsproblemen en de gevolgen ervan zijn tot op de dag van vandaag nog onvoldoende bekend bij professionele hulpverleners, mantelzorgers en de ouderen zelf. Deze campagne wil daar verandering in brengen.

Ben je een mantelzorger of zorgbehoevende die beter wil waken over mondgzondheid? Lees hier de brochure met concrete tips over hoe je natuurlijke tanden of gebitsprothesen correct poetst.

Ben je een zorgprofessional? Download de flyer 'Gezond begint in je mond' hier.


Sumehr: jouw medisch dossier in het kort

Sumehr is een samenvatting van je medisch dossier, die ervoor kan zorgen dat je snellere en betere zorg krijgt. Je kan de informatie in je Sumehr bekijken met je huisarts en indien nodig op punt stellen.

Plazzo werkte samen met de Huisartsenvereniging Gent een flyer uit.

Meer info:


Verlenging mantelzorgverlof

Wie regelmatig zorgtaken opneemt voor een naaste (partner, ouder, kind, ander familielid, buur of vriend(in)) omwille van een ziekte of een fysieke, mentale of psychische beperking, kon sinds 1 september 2020 één maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende opnemen. Een andere mogelijkheid was twee maanden deeltijds mantelzorgverlof.

Die termijn werd op 1 september 2021 uitgebreid. Vanaf nu kan je als mantelzorger drie maanden voltijds mantelzorgverlof of zes maanden deeltijds mantelzorgverlof opnemen. Voor de voorwaarden verwijzen we graag naar onderstaande nota.

In totaal kan een mantelzorger zes maanden mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen. Zo krijgen mantelzorgers meer tijd, vrijheid en flexibiliteit om te zorgen.

Nota:


Oproep: mensen met een beperking die telewerken voor een onderzoek

De Odisee hogeschool is op zoek naar werkende mensen met een beperking die zouden willen meewerken aan een onderzoek naar 'inclusief telewerk'. Zij zullen geïnterviewd worden over hun ervaringen met telewerk. Ook leidinggevenden van mensen met een beperking mogen zich kandidaat stellen.

Interesse? Stuur een mailtje naar Jan Waeben: jan.waeben@odisee.be.


Oproep: broers en zussen van overleden adolescenten en jongvolwassenen met kanker voor een onderzoek

Het UZ Gent en de Universiteit Gent voeren momenteel een studie naar de ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden adolescenten en jongvolwassenen met kanker.

De onderzoekers zijn op zoek naar jongvolwassenen van de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar:

 • die een broer of zus hebben verloren aan kanker, die op het ogenblik van overlijden 16 tot 35 jaar was;
 • het overlijden van broer of zus is minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar geleden op het ogenblik van het onderzoek.

Interesse? Lees onderstaande infoblad of neem contact op met Laura Meulemeester van UZ Gent: laura.meulemeester@uzgent.be.

Meer info:


Jongeren tussen 18 en 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte: keuze tussen zorgtoeslag (Groeipakket) en inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)/integratietegemoetkoming (IT)

Sinds 1 juni 2021 is de leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) verlaagd van 21 naar 18 jaar, waardoor ook jongeren tussen 18 en 21 jaar met  met een beperking of ernstige chronische aandoening in aanmerking kunnen komen voor beide tegemoetkomingen.

Deze tegemoetkomingen zijn echter niet te combineren met de zorgtoeslag uit de gezinsbijslagregeling (het zogenaamde 'Groeipakket'). Je dient dus een keuze te maken tussen één van beide regelingen. Bij het maken van die keuze is het ook belangrijk rekening te houden met eventuele andere vergoedingen (bijvoorbeeld de zorgbudgetten) en eventuele afgeleide rechten waar jij recht op hebt of je kind recht op heeft. Je vindt meer informatie hierover in onderstaand document.

Meer info:


Filmpje webinar 'Sociale en financiële tegemoetkomingen voor 65-plussers'

Op donderdag 17 juni 2021 organiseerden wij, in samenwerking met Vief vzw en de dienst maatschappelijk werk van de liberale ziekenfondsen, een boeiende webinar over sociale en financiële tegemoetkomingen voor 65-plussers.

Je kunt het webinar herbekijken via deze link: https://youtu.be/s0WFrMCnTHE


Liever Thuis LM, Steunpunt Mantelzorg en Coponcho vragen meer structurele steun voor de mantelzorgers

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg op 23 juni 2021 lanceerden Liever Thuis LM, Steunpunt Mantelzorg en Coponcho een oproep voor meer structurele steun voor de mantelzorgers. Zij deden dit via onderstaand persbericht.
Meer info:


Samen voor een warm, sociaal en zorgzaam Brugge

Op verschillende plaatsen kon je de laatste weken het logo van ‘Brugge draait om mensen’ zien: aan vensterramen, op het internet, …  Met dit logo geeft de stad Brugge, samen met tientallen andere sociale verenigingen en organisaties uit Brugge, aan dat zij zich inzetten voor hun inwoners, leden, … en voor de stad. 

Én ook jij kan iets doen.
Er zijn verschillende manieren, groot en klein, waarop jij kunt meewerken om Brugge warmer, socialer, zorgzamer, rechtvaardiger,... te maken. Denk maar aan het maken van een praatje met je buur, het verhuren van je woning via een sociaal verhuurkantoor, de opvang van een pleegkind in je gezin, vrijwilligerswerk bij een sociale organisatie, … Wil je graag de verschillende mogelijkheden bekijken en iets vinden dat aansluit bij jouw situatie en interesses, ga dan naar www.brugge.be/bruggedraaitommensen of bel naar de Vrijwilligerscentrale via 050 44 82 22.

Wil je op de hoogte blijven van wat ‘Brugge draait om mensen’ doet?
Volg ‘Brugge draait om mensen’ dan op Facebook: www.facebook.com/bruggedraaitommensen.


Gratis psychologische digitale ondersteuning voor mantelzorgers in Antwerpen

Ben je een mantelzorger die in stad Antwerpen woont? Stad Antwerpen wil mantelzorgers helpen hun mentale veerkracht te versterken. Daarom biedt de stad je 3 gratis consultaties aan met een online psycholoog naar keuze via het digitaal platform van Bloomup.

Ga naar volgende link voor meer info: https://talk.bloomup.org/mantelzorgantwerpen. Of bekijk de folder die hieronder werd toegevoegd ter informatie.
Meer info:


Je medicatieschema online raadpleegbaar

Het innemen van medicatie gebeurt best zo nauwkeurig mogelijk. Als je verschillende medicijnen moet innemen, is het echter soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Het online overheidsportaal www.mijngezondheid.belgie.be lanceert daarom een nieuwe toepassing. Vanaf nu kan je er jouw persoonlijke medicatieschema terugvinden. Hoe je dit kunt doen, lees je in onderstaand document. Je kunt de verschillende functies ook bekijken op https://youtube/ZW65BfxhK5U.
Meer info:


De woningkwaliteitswijzer

Met ‘de woningkwaliteitswijzer’ kan je testen hoe het gesteld is met de kwaliteit van je woning. Deze online tool moet er voor zorgen dat de kwaliteit van alle woningen in Vlaanderen er op vooruit gaat. De woningkwaliteitswijzer informeert en stimuleert je namelijk om kleine of grotere ingrepen aan je woning uit te voeren.

De woningkwaliteitswijzer belicht alle aspecten van een kwaliteitsvolle woning en toont aan welke normen woningen moeten voldoen om veilig en gezond te zijn. Zo kan je zien hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van jouw woning en waar je eventueel verbeteringen aan kunt brengen.

Doe zelf de test via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer

De tool kadert binnen een grotere campagne over woningkwaliteit.


Recht op Vlaamse aanmoedigingspremie bij opnemen van mantelzorgverlof

De Vlaamse regering besliste op 15 januari 2021 om een Vlaamse aanmoedigingspremie toe te kennen aan mensen die een federaal mantelzorgverlof opnemen om te zorgen voor een zorgbehoevende partner of ouder, een zorgbehoevend kind of een andere zorgbehoevende naaste. Hieronder vind je meer info.
Meer info:


Digitale kaartjesactie 'De Zorgsamen': Bedank eens iemand die zorgt voor een ander

2020 was voor niemand een gemakkelijk jaar. Het coronavirus gooide onze levensoverhoop, beperkte onze sociale contacten en de zorg had het zwaarder te verduren dan ooit tevoren. Maandenlang wierp iedereen die voor iemand zorg draagt zich in de strijd tegen corona. Van zelfstandige zorgverleners tot mantelzorgers, tot iedereen die werkt in de thuiszorg, kinderopvang, eerstelijn, jeugdhulp, gezinsondersteuning, de sector ‘personen met een handicap’, ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Ken je iemand in je omgeving die zorg draagt voor een ander, iemand die je graag een schouderklopje wil geven, wil steunen, wil bedanken voor zijn of haar werk? Maak jezelf en iemand anders blij door hem of haar te bedanken. Laat hem of haar weten dat je aan hem of haar denkt, gebruik één van de kaartjes van ‘De Zorgsamen’ of ontwerp zelf een kaartje via de zelfontwerp-functie. Alle info vind je op https://www.dezorgsamen.be/dankje/.


Tijdelijk inwonen van mantelzorgers in een woonzorgcentrum

Als mantelzorger kan je sinds begin deze maand gaan inwonen in een woonzorgcentrum om te zorgen voor je naaste (en eventueel de andere bewoners). In bijgevoegde tekst vind je enkele aandachtspunten voor in het geval je overweegt om dit te doen. 

Meer info:


Palliatieve zorg: zorg en zoveel meer

Palliatieve zorg is veel meer dan alleen maar zorg. Het verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zodat ze ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde. Met een campagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen. Want vandaag vinden nog steeds te weinig patiënten de weg naar palliatieve zorg.

Op 10 oktober is het Werelddag Palliatieve Zorg. De federaties willen samen de vooroordelen en onduidelijkheden over palliatieve zorg de wereld uit helpen en een positieve boodschap brengen: palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten en moedigt hen aan om het beste te halen uit het leven ondanks de ongeneeslijke ziekte.

Surf naar www.zorgenzoveelmeer.be voor meer info.


Online platform om je mentale gezondheid te verbeteren

De coronacrisis en bijhorende maatregelen hebben een negatieve impact gehad op het mentale welzijn van velen. Misschien ook op dat van jou. De Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerden het online platform www.checkjezelf.be. Hierop vind je tal van tips en oefeningen om eenzaamheid, angst, stress en burn-out te voorkomen, om beter om te gaan met verlieservaringen en om je veerkracht te verhogen. Op het platform delen ook BV’s hun verhaal en geven experts, zoals psychiater Dirk De Wachter en prof. dr. Elke Van Hoof, uitleg en concreet advies.


Waar kan ik een mantelzorger vinden?

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over het begrip ‘mantelzorger’. Daarom hebben we de meest essentiële informatie gebundeld in onderstaande tekst.
Meer info:


Prentenboek voor kinderen over dementie

Een kind uitleggen dat oma of opa dementie heeft, hoe doe je dat? Prentenboekenauteur An Swerts slaagt er wonderwel in om zo’n ernstige aandoening op een positieve, ontroerende manier in een kinderverhaal te gieten. ‘Lieve meid’ is een nieuw prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar.
Meer info :


Website voor mantelzorgers en professionele zorgverleners over zorgen voor jezelf

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op www.dezorgsamen.be vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht.


Hoe zorg je voor sterke tandem met mantelzorgers? op Sociaal.net

Onze mantelzorgvereniging, de vzw Liever Thuis LM, schreef recent een boeiend artikel over de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners in de zorg voor een zorgbehoevende persoon. In dit artikel wees de stafmedewerker van onze vereniging op de verschillende rollen die mantelzorgers opnemen en besteedde hij aandacht aan de recent ontwikkelde Samenspraak-fiche. Dat is een instrument om de samenwerking te versterken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Je kunt het artikel lezen op https://sociaal.net/achtergrond/samenwerking-mantelzorgers/.


Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats dat ouderen, personen met een handicap, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies) verbindt met hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers).

Dagelijks helpt Helpper hulpzoekers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken. De helppers worden zorgvuldig geselecteerd. Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunt Helpper met de administratieve rompslomp (o.a. twee verzekeringen).

Helpper is momenteel actief in Groot Antwerpen, Groot Gent en Brussel. Meer info is terug te vinden op www.helpper.be en specifiek voor Brussel in de tweetalige folder.


Vermissingsfiche Gent om personen met dementie sneller terug te vinden

Elke dag raken personen met dementie vermist in Gent. Help de politie om sneller een persoon met dementie terug te vinden, download de vermissingsfiche en vul deze op voorhand en in alle rust in. Dementievriendelijk Gent maakte, samen met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen en het Expertisecentrum Dementie Paradox, een filmpje over de vermissingsfiche.

Er is een korte (https://www.youtube.com/watch?v=3bzWsVnTqRY&feature=youtu.be) en een lange (https://www.youtube.com/watch?v=Ybiffgz1byU&feature=youtu.be) versie.

Meer informatie vind je op http://www.ocmwgent.be/vermissing.html.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09