Toneelvoorstelling: 'Vergeet mij niet'

Het regionaal praatcafé dementie ‘Dwaallicht’ organiseert op dinsdag 12 februari 2019 een toneelvoorstelling over dementie met een glansrol voor Carry Goossens.

Meer info:

Samen Op Stap

Ontspannende activiteiten uitvoeren buiten de woonomgeving 's avonds en in het weekend zonder steeds afhankelijk te zijn van familie, vrienden of vrijwilligers? De organisatie ‘Samen Op Stap’ maakt het mogelijk!

Meer info:

Oproep: diabetes type 2-patiënten voor het DWELL-project

DWELL (Diabetes & WELLbeing) is een programma om personen met diabetes mellitus type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening.

Het programma bestaat uit 12 groepssessies over voeding, beweging, psychosociaal welzijn en educatie, gespreid over 12 weken. De focus ligt op zelfmanagement en peer-support.

Voor het programma is de Arteveldehogeschool uit Gent op zoek naar 10 volwassenen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica, die deze 12 sessies gratis willen volgen.

Deze sessies gaan door op vrijdagvoormiddag (start in maart 2019) in de regio Gent. Je kunt inschrijven via 0498/66 56 97 of dwell@arteveldehs.be.

Meer info:

Oproep: deelnemers voor project ‘ACTIEF@thuis’

ACTIEF@thuis is een functioneel beweegprogramma voor 70-plussers in de eigen thuisomgeving (thuis, serviceflat, ...).

Hierbij worden ouderen aangezet om, met behulp van eenvoudige, dagdagelijkse oefeningen, hun fitheid te onderhouden en bevorderen.

Dit beweegprogramma is het resultaat van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool uit Gent en wordt momenteel uitgerold als een dienstverlening voor het werkveld (inclusief begeleiding van de ouderen, begeleiding van de mantelzorgers/ondersteuners, een kant-en-klare toolbox, ...).

Momenteel is de Arteveldehogeschool op zoek naar deelnemers uit de regio Gent voor deelname aan dit beweegprogramma, dat start in februari 2019.

Meer info:

Oproep: (ex-)mantelzorgers die zorgen/zorgden voor een persoon met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

De opleiding orthopedagogie van de AP Hogeschool te Antwerpen doet onderzoek naar de verwachtingen, noden en motivaties van personen die een rol opnemen in de ondersteuning van een thuiswonende volwassene met een niet-aangeboren hersenletsel. Hiervoor zijn ze op zoek naar mantelzorgers en ex-mantelzorgers. Ben je ouder dan 18 jaar en wil je meewerken aan dit onderzoek?

Meer info:

Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats dat ouderen, personen met een handicap, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies) verbindt met hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers).

Dagelijks helpt Helpper hulpzoekers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken. De helppers worden zorgvuldig geselecteerd. Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunt Helpper met de administratieve rompslomp (o.a. twee verzekeringen).

Helpper is momenteel actief in Groot Antwerpen, Groot Gent en Brussel. Meer info is terug te vinden op www.helpper.be en specifiek voor Brussel in de tweetalige folder.

Gezocht: thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers voor onderzoek ‘Herinneringen ophalen’

Er worden thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers gezocht voor een studieproject ‘Herinneringen bovenhalen’, dat zal  doorgaan in het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent.

De Vrije Universiteit Brussel werkt in dit project samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en het museum Huis van Alijn.

Tussen 5 november en 10 december 2018 komen de deelnemers zes maandagen samen, telkens voor een uur. Kandidaten mogen contact opnemen met Petra Van Pellicom: 0472/27 40 60 of petra.van.pellicom@vub.be.

Meer info:

Puzzel

Gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Leven met een beperking is niet altijd eenvoudig. Mensen vinden vaak hun weg niet in het aanbod van diensten, voordelen en voorzieningen. Puzzel kan hierbij helpen. Puzzel kan mensen uit alle Vlaamse provincies informeren.

Meer info:

Vermissingsfiche Gent om personen met dementie sneller terug te vinden

Elke dag raken personen met dementie vermist in Gent. Help de politie om sneller een persoon met dementie terug te vinden, download de vermissingsfiche en vul deze op voorhand en in alle rust in. Dementievriendelijk Gent maakte, samen met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen en het Expertisecentrum Dementie Paradox, een filmpje over de vermissingsfiche.

Er is een korte (https://www.youtube.com/watch?v=3bzWsVnTqRY&feature=youtu.be) en een lange (https://www.youtube.com/watch?v=Ybiffgz1byU&feature=youtu.be) versie.

Meer informatie vind je op http://www.ocmwgent.be/vermissing.html.

Gezocht: jonge mantelzorgers

Voor het nieuwe thema ‘Onzichtbare kinderen’ is de Kinderrechtencoalitie op zoek naar jonge mantelzorgers. Dat zijn minderjarigen die mee zorg opnemen in het gezin, omdat de ouders dit (tijdelijk) niet kunnen. Zelfs al nemen ze zelf geen zorgtaken op, vaak maken ze zich wel veel zorgen om hun gezinslid met een fysieke of psychische beperking of verslaving.

Tegelijk zijn deze kinderen ook zelfstandiger, volwassener en sterker dan hun leeftijdsgenoten. In oktober start een werkgroep rond dit thema.

Wil je hieraan meewerken? Neem dan contact op met Carolien Patyn: carolien.patyn@kinderrechtencoalitie.be.

Oproep: familieleden gezocht die samen voor een 70-plusser zorgen voor een onderzoek

Zorg je samen met minstens één ander familielid of een buur voor je partner of ouder die 70+ is en woon je in de regio rond Leuven of Tienen? Dan kan je deelnemen aan een onderzoek van KU Leuven, Ons Zorgnetwerk en Cera. Met het onderzoek wil men het welzijn en het functioneren van families die zorgen voor zorgbehoevende 70-plussers in kaart brengen. Bovendien willen de onderzoekers jou en je familie ook helpen bij het nemen van beslissingen in de zorg. Heb je interesse om mee te werken aan dit onderzoek of wil je meer info? Neem dan contact op met Hilde Weckhuysen van Ons Zorgnetwerk: 016/24 49 49, 0470/29 11 16 of hweckhuysen@ons.be.

Mogelijkheden om werk te combineren met mantelzorg

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het werk beter combineerbaar te maken met een zorgsituatie thuis. Ook op bedrijfsniveau kunnen er maatregelen getroffen worden waardoor mantelzorgers over een grotere flexibiliteit kunnen beschikken om hun werk beter af te stemmen op hun zorgsituatie. We hebben alle mogelijkheden gebundeld.

Meer info:

Ontmoetingsgroep voor personen met beginnende dementie in Dendermonde

Sinds enkele jaren organiseert het Expertisecentrum Dementie (ECD) Meander maandelijks contactmomenten tussen personen met beginnende dementie via een ontmoetingsgroep. Deze praatgroep wordt speciaal voor personen met dementie georganiseerd, zodat ook zij met lotgenoten in contact kunnen komen en steun kunnen vinden bij elkaar.

Meer info:

Onderzoeksproject 'Ondersteuning van de mantelzorgers in het woonzorgcentrum'

Tijdens de periode april 2017 - juli 2018 voerde de vzw Liever Thuis LM een onderzoek naar hoe mantelzorgers van personen met zorg- en ondersteuningsnoden die verblijven in een woonzorgcentrum, de samenwerking met het woonzorgcentrum ervaren. Dit project werd gesubsidieerd door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

Meer info:

Dag van de mantelzorg 2018

23 juni werd enkele jaren geleden uitgeroepen tot 'de Dag van de Mantelzorg'. Mantelzorgers zijn de partner, de ouder, het kind, de broer of zus, het kleinkind, de grootouder, een vriend of vriendin of een buur die zorgtaken opnemen voor een zorgbehoevende persoon. In het teken van 'de Dag van de Mantelzorg 2018' hebben LM Oost-Vlaanderen en Liever Thuis LM Charles uit Drongen in de bloemetjes gezet. Hij zorgt al jaren voor zijn dementerende echtgenote Bea. Bekijk hier de aangrijpende, trotse getuigenis van de 82-jarige Charles.
Oproep: mantelzorgers en kandidaat-mantelzorgers voor deelname aan één-docureeks 'Het Gezin'

De VRT is op zoek naar gezinnen voor het tweede seizoen van 'Het Gezin'. Daarbij willen ze ook de aandacht schenken aan mantelzorgers en zorgbehoevenden.

Zet je binnenkort de stap om als mantelzorger een zorgbehoevende in huis te nemen of zorg je al jaren voor iemand en staat er een grote verandering te gebeuren? Dan mag je altijd een mailtje sturen naar pallieter@geronimo.be.

Website Vlaams Expertisepunt Mantelzorg online

Ben je mantelzorger of wil je meer weten over mantelzorg? Vanaf 16 maart kan je terecht op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Meer info:

Project 'Mantelzorgers aan het werk'

Ben je tussen 18 en 65 jaar, woon je in Vlaams-Brabant of in West-Vlaanderen en zorg je voor een kind met een beperking, een zorgbehoevende partner of ouder, waardoor je je job hebt dienen stop te zetten of waardoor je nooit de kans gekregen hebt om aan het werk te gaan?

Wil je je zorgtaak combineren met een voltijdse of deeltijdse job? Dan het is het ESF-project 'Mantelzorgers aan het werk' iets voor jou.

Meer info:

Oproep: medewerking aan onderzoek naar effect van persoonsvolgende financiering op mantelzorgers

Sinds begin 2017 kunnen personen met een handicap tussen 18 en 65 jaar een persoonsvolgend budget aanvragen waarmee ze zelf hun zorg kunnen inkopen.

Een student van de Universiteit Gent voert momenteel onderzoek naar het effect van de persoonsvolgende financiering op mantelzorgers die zorgen voor zo'n persoon.

Wil je meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Björn Carré op het nummer 0471 46 36 90 of Bjorn.Carre@UGent.be.

Oproep: medewerking aan onderzoek naar de bewijslast van mantelzorgers

Heel wat mantelzorgers ervaren problemen bij het aanvragen van tegemoetkomingen en voordelen bij allerlei instanties omwille van het feit dat zij zich niet altijd kunnen identificeren als mantelzorger.

Enkele studenten voeren momenteel onderzoek naar dit probleem.

Ervaar je hier ook moeilijkheden mee en wil je dit graag doorgeven aan de studenten? Dat kan door hun vragenlijst in te vullen:

https://goo.gl/forms/GtPnvrYDhMVlj6Zw2.

Oproep: mantelzorgers en zorgbehoevende personen gezocht voor deelname aan onderzoek 'Invloed van de zorgrelatie op de band tussen mantelzorger en zorgbehoevende'

Twee studenten verpleegkunde aan de hogeschool Odisee campus Waas voeren momenteel een onderzoek waarbij ze een antwoord willen vinden op volgende vraag: Op welke manier beïnvloedt de zorgrelatie de band tussen de mantelzorger en de persoon die de zorg ontvangt?

Hiervoor zijn ze op zoek naar mantelzorgers en zorgbehoevende personen die willen meewerken aan ofwel een casestudy ofwel een interview.
De casestudy is een onderzoek waarbij de studenten van nabij de mantelzorgrelatie gedurende een aantal maanden opvolgen. De nadruk ligt hierbij op de beleving van de zorg en de zorgrelatie door de mantelzorger en de zorgbehoevende gedurende de periode waarin het onderzoek loopt. De studenten willen hierbij een luisterend oor bieden en tegelijk stilstaan bij hoe men het geven van zorg aan een naaste en/of het krijgen van zorg door een naaste ervaart.

De interviews hebben als doel een algemeen beeld te vormen over de band tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende en de invloed die de zorg hierop heeft. Hierbij willen de studenten nagaan of er noden zijn bij de mantelzorger en/of bij de zorgbehoevende.

De studenten zoeken kandidaten die baat zouden kunnen hebben aan persoonlijk contact met hen als toekomstige verpleegkundigen. Het uiteindelijk doel is niet enkel informatie verzamelen maar ook een aanwezigheid betekenen voor de mantelzorger en de zorgbehoevende.

Als je interesse hebt om mee te werken, kun je contact opnemen met Ann Moonen (ann.moonen@student.odisee.be) en/of Flore Mys (flore.mys@student.odisee.be).

Contactkoor personen met dementie (Sint-Niklaas)

Samen zingen zorgt voor een grotere verbondenheid, ook voor personen met dementie. Daarom starten familiegroep dementie regio Sint-Niklaas en woonzorgnetwerk Sint-Niklaas met een contactkoor. Dat is een koor waar personen met dementie volwaardig lid zijn.

Meer info:


meer nieuws...

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09