Vormingsaanbod Antwerpen


Infosessie 'Premies en tegemoetkomingen'

Als mantelzorger besteed je veel tijd en energie aan de zorg voor een ander. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is ondersteuning belangrijk.

Tijdens deze infosessie krijg je meer informatie over financiële ondersteuning voor mantelzorgers en zorgvragers. Je zult informatie krijgen over de verschillende premies en zorgbudgetten. De gastspreker van Steunpunt Mantelzorg overloopt of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kunt aanvragen. Verder wordt er ook meer informatie meegedeeld rond de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Wanneer?

dinsdag 27 september 2022 van 19u30 tot 21u30 

Waar?

Zaal ‘LUX’
Marktplein 1
2950 Kapellen

Interesse?

Schrijf je in op het nummer 03/660 68 20 of stuur een mail naar bruggeske@kapellen.be.

Voel je je ziek op de dag van de infosessie? Kom dan zeker niet naar de infosessie, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.


Webinar 'Snurken en slaapapneu'

Snurken kennen we allemaal. Meestal heeft diegene die naast de snurker slaapt er meer last van dan de snurker zelf. Maar slaapapneu is veel ernstiger en kan zelfs levensbedreigend zijn.

Om deze problematiek onder de aandacht te brengen, organiseren Onbegrensd LM en Liever Thuis LM een boeiende gratis webinar.

De gastspreker is dr. Frederick Dochy. Hij is gespecialiseerd in neus-, keel- en oorheelkunde en hoofd- en halsheelkunde. Hij is verbonden aan het UZ Gent en AZ Sint-Lucas Brugge en AZ Sint-Jan Brugge. Daarnaast bekwaamde hij zich in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in innovatieve chirurgie voor sociaal storend snurken en obstructief slaapapneu.

Wanneer?

dinsdag 27 september 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45)

Waar?

Online (via Microsoft Teams)

Interesse?

Schrijf je in via onbegrensd@lm.be. We bezorgen je enkele dagen op voorhand de link waarop je dient te klikken om deel te nemen.


Infosessie 'Het online raadplegen van je medisch dossier'

De laatste jaren zijn er heel wat digitale projecten uitgerold rond de medische informatie van burgers. Denken we maar aan de informatie over vaccinaties, het globaal medisch dossier bij de huisarts, het medicatieschema, ... Sinds kort kan iedereen die beschikt over internettoegang zijn eigen medische gegevens zelf raadplegen via een beveiligde website.

Tijdens deze gratis infosessie bekijken we in het eerste deel welke gegevens er allemaal digitaal beschikbaar zijn en wat de meerwaarde is voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers van de beschikbaarheid van deze gegevens. Na de pauze bekijken we welke informatie er beschikbaar is op de beveiligde website ‘Mijn gezondheid’ en hoe deze gegevens kunnen geraadpleegd worden. Afrondend bekijken we ook nog enkele andere nuttige websites over zorg en gezondheid.

Deze infosessie wordt georganiseerd door lokaal dienstencentrum ‘Luysterbos’ en wordt gegeven door Mario Schelfhout, stafmedewerker van de vzw Liever Thuis LM.

Wanneer?

donderdag 29 september 2022 van 18u30 tot 20u30

Waar?

Lokaal dienstencentrum ‘Luysterbos’
J.B. Stessensstraat 69
2440 Geel

Interesse?

Schrijf je in bij  lokaal dienstencentrum ‘Luysterbos’: 014/56 70 70 of dienstencentrum@geel.be.

Voel je je ziek op de dag van de infosessie? Kom dan zeker niet naar de infosessie, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.


Online praatgroep voor mantelzorgers

Zorg je regelmatig voor iemand uit je directe omgeving met een lichamelijke of psychische aandoening of ziekte, dan ben je een mantelzorger. Zorgen voor iemand kan een positieve en verrijkende ervaring  zijn, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Het organiseren van de zorg vraagt veel energie en brengt vaak druk en stress met zich mee.

Uit onderzoek blijkt dat praten met lotgenoten deugd doet. Je leert immers dat je niet alleen bent in die situatie en vindt troost en ondersteuning bij andere mantelzorgers. Daarom organiseren  we een gratis online praatgroep voor mantelzorgers.

Wanneer?

  • maandag 3 oktober 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45)
  • maandag 24 oktober 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45)
  • maandag 14 november 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45)
  • maandag 12 december 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45)

Waar?

Online (via Microsoft Teams)

Interesse?

Schrijf je in via lieverthuis@lm.be. We bezorgen je enkele dagen op voorhand de link waarop je dient te klikken om deel te nemen.


Infosessie 'Bewindvoering en zorgvolmachten'

Om het even op welk moment kan je in een situatie belanden waarbij je niet (meer) in staat bent om je eigen vermogen te beheren of om de juiste beslissingen op persoonlijk vlak te nemen. In het burgerlijk recht is daarom voorzien dat de vrederechter een bewindvoerder kan aanstellen die wilsonbekwame personen beschermt door hen bij te staan of door de noodzakelijke handelingen van het dagelijks leven over te nemen en in hun plaats uit te voeren.

Je kunt echter vermijden dat de vrederechter moet tussenkomen door vooraf reeds een beslissing te nemen over wie je vermogen mag beheren als jij dit niet meer kunt. Dat kan je doen via een zorgvolmacht.

Tijdens deze gratis infosessie, die georganiseerd wordt door LM Plus en de vzw Liever Thuis LM, krijg je informatie over zowel de zorgvolmacht als de principes rond bewindvoering.

De infosessie wordt gegeven door Mario Schelfhout, stafmedewerker van de vzw Liever Thuis LM (een erkende mantelzorgvereniging).

Wanneer?

woensdag 5 oktober 2022 van 14u00 tot 16u00

Waar?

LM Plus, zaal ‘De Meirminne’
Lange Nieuwstraat 109
2000 Antwerpen

Interesse?

Schrijf je in door te bellen naar 02/542 87 09 of stuur een mail naar lieverthuis@lm.be

Voel je je ziek op de dag van de infosessie? Kom dan zeker niet naar de infosessie, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.


Praatmoment 'Draagkracht en draaglast'

Zorgen voor iemand vraagt veel van jou. Op dit praatmoment staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen. We wisselen ervaringen uit en gaan in gesprek met elkaar.

Wanneer?

dinsdag 18 oktober 2022 van 19u30 tot 21u30

Waar?

Lokaal dienstencentrum ‘De Groten Uitleg’
Kerkeneind 20
2920 Kalmthout

Interesse?

Schrijf je in bij LDC De Groten Uitleg: 03/641 63 54 of dienstencentrum@kalmthout.be. Of aan de balie van het lokaal dienstencentrum.

Voel je je ziek op de dag van het praatmoment? Kom dan zeker niet naar het praatmoment, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.


Voordracht 'Omgaan met rouw en verdriet'

Iedereen maakt het op een zeker moment mee in zijn leven: de trieste dag wanneer iemand die je heel na aan het hart ligt, komt te overlijden. De dood van een dierbare kan hartverscheurende pijn en intens verdriet met zich meebrengen. Maar omgaan met rouw en verlies, hoe doe je dat?

Tijdens deze gratis voordracht krijg je meer inzicht over het rouwproces, op de impact dat het verlies op je dagelijkse leven (lichaam, emoties, sociaal leven, ...) heeft, hoe je in tijden van verlies zorg kunt dragen voor jezelf en anderen en krijg je enkele handvaten aangereikt om op een integratieve manier met rouw en verlies te kunnen omgaan.

Er is ruimte voor de eventuele inbreng van eigen verhalen.

De voordracht wordt gegeven door Charlotte De Spiegeleer, leercoach van Vief vzw, en wordt georganiseerd door het lokaal dienstencentrum ‘Luysterbos’ en de vzw Liever Thuis LM.

Wanneer?

maandag 7 november 2022 van 18u30 tot 20u30

Waar?

Lokaal dienstencentrum ‘Luysterbos’
J.B. Stessenstraat 69
2440 Geel

Interesse?

Schrijf je in bij lokaal dienstencentrum ‘Luysterbos’: 014/56 70 70 of dienstencentrum@geel.be.

Voel je je ziek op de dag van de voordracht? Kom dan zeker niet naar de voordracht, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.


Lezing 'Troost bij het ouder worden'

Over senioren horen we gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke berichten. Inderdaad, vandaag genieten veel ouderen van een gelukkige en wijze ‘tweede jeugd’. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom heeft ook zijn onmiskenbaar minder fraaie kanten. Dan heb je troost nodig. Vanuit de naaste omgeving, van de professionele hulpverleners, ...

Spreker Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, komt vertellen over troost bij ouderdom en zorg.

Deze gratis lezing wordt georganiseerd door LM Plus en de vzw Liever Thuis LM.

Wanneer?

woensdag 16 november 2022 van 14u00 tot 16u00

Waar?

LM Plus, zaal ‘De Meirminne’
Lange Nieuwstraat 109
2000 Antwerpen

Interesse?

Schrijf je in bij de vzw Liever Thuis LM: 02/542 87 09 of lieverthuis@lm.be.

Voel je je ziek op de dag van de lezing? Kom dan zeker niet naar de lezing, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.


Infosessie 'Wegwijs in zorgplanning (wilsverklaringen)'

Tijdens deze infosessie staan we stil bij een aantal thema’s rond het levenseinde:

  • de bestaande wilsverklaringen;
  • het belang van het aanduiden van een vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger en bewindvoerder.

We behandelen ook onderwerpen als de zorgvolmacht en het belang van tijdige zorgplanning.

Wanneer?

donderdag 17 november 2022 van 14u00 tot 16u00

Waar?

Lokaal dienstencentrum ‘Kruisbos’
Kapellensteenweg 81
2920 Kalmthout

Interesse?

Schrijf je in bij LDC Kruisbos: 03/620 11 60 of ldc.kruisbos@gza.be. Of aan de balie van het lokaal dienstencentrum.

Voel je je ziek op de dag van de infosessie? Kom dan zeker niet naar de infosessie, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.


Voordracht 'Uitgeslapen wakker worden'

25 à 30 % van de Belgen slaapt slecht en bij 10 tot 15 % van de volwassenen gaat het om chronische slaapproblemen.

Mensen met slaapproblemen grijpen te vaak naar slaapmiddelen. België zit nog steeds in de Europese kopgroep qua gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. Ongeveer 10 % van de Belgische bevolking is een regelmatige gebruiker, vrouwen beduidend meer dan mannen. Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is echter niet zonder gevaar, want na één week treedt reeds gewenning en zelfs verslaving op.

Toch kan slapeloosheid op een andere, gezondere manier aangepakt worden. Om je hierover te informeren, organiseert dienstencentrum ‘Convent’, in samenwerking met de vzw Liever Thuis LM, een boeiende gratis voordracht.

De voordracht wordt gegeven door Bruno Ariens, huisarts uit Herenthout en auteur van het boek ‘Uitgeslapen wakker worden: een gids voor een betere nachtrust’. Hij licht eerst de aanpak van slapeloosheid toe op een wetenschappelijk onderbouwde manier, om nadien enkele oefeningen te bespreken die het piekeren tijdens de nacht kunnen vermijden. De oefeningen kunnen ook toegepast worden op kinderen.

Wanneer?

dinsdag 22 november 2022 van 14u00 tot 16u00

Waar?

Dienstencentrum ‘Convent 2’
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

Interesse?

Schrijf je in bij Liever Thuis LM: 02/542 87 09 of lieverthuis@lm.be.

Voel je je ziek op de dag van de voordracht? Kom dan zeker niet naar de voordracht, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.


Webinar 'Slaapproblemen: Uitgeslapen wakker worden'

25 à 30 % van de Belgen slaapt slecht en bij 10 tot 15 % van de volwassenen gaat het om chronische slaapproblemen.

Mensen met slaapproblemen grijpen te vaak naar slaapmiddelen. België zit nog steeds in de Europese kopgroep qua gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. Ongeveer 10 % van de Belgische bevolking is een regelmatige gebruiker, vrouwen beduidend meer dan mannen. Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is echter niet zonder gevaar, want na één week treedt reeds gewenning en zelfs verslaving op.

Toch kan slapeloosheid op een andere, gezondere manier aangepakt worden. Om je hierover te informeren, organiseert de vzw Liever Thuis LM een boeiende gratis webinar.

Het webinar wordt gegeven door Bruno Ariens, huisarts uit Herenthout en auteur van het boek ‘Uitgeslapen wakker worden: een gids voor een betere nachtrust’. Hij licht eerst de aanpak van slapeloosheid toe op een wetenschappelijk onderbouwde manier, om nadien enkele oefeningen te bespreken die het piekeren tijdens de nacht kunnen vermijden. De oefeningen kunnen ook toegepast worden op kinderen.

Wanneer?

maandag 28 november 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45)

Waar?

Online (via Microsoft Teams)

Interesse?

Schrijf je in via lieverthuis@lm.be. We bezorgen je enkele dagen op voorhand de link waarop je dient te klikken om deel te nemen.


Webinar 'Gehoorproblemen: Mijn hoorreis'

Rob Beenders heeft een cochleair hoorapparaat. Door een banale ontsteking is hij van het ene op het andere moment bijna volledig doof geworden. Hij komt zijn verhaal vertellen over wat hem overkomen is en hoe hij met zijn slechthorigheid omgaat. Rob Beenders is ook auteur van het boek ‘Mijn Hoorreis’. Alle inkomsten van zijn boek gaan naar een goed doel.

Deze gratis webinar wordt georganiseerd door Onbegrensd LM en Liever Thuis LM.

Wanneer?

donderdag 1 december 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45)

Waar?

Online (via Microsoft Teams)

Interesse?

Schrijf je in via onbegrensd@lm.be. We bezorgen je enkele dagen op voorhand de link waarop je dient te klikken om deel te nemen.


Infosessie 'Bewindvoering en zorgvolmachten'

Om het even welk moment kan je in een situatie belanden waarbij je niet (meer) in staat bent om je eigen vermogen te beheren of om de juiste beslissingen op persoonlijk vlak te nemen. In het burgerlijk recht is daarom voorzien dat de vrederechter een bewindvoerder kan aanstellen die wilsonbekwame personen beschermt door hen bij te staan of door de noodzakelijke handelingen van het dagelijks leven over te nemen en in hun plaats uit te voeren.

Je kunt echter vermijden dat de vrederechter moet tussenkomen door vooraf reeds een beslissing te nemen over wie je vermogen mag beheren als jij dit niet meer kunt. Dat kan je doen via een zorgvolmacht.

Tijdens deze infosessie krijg je informatie over zowel de zorgvolmacht als de principes rond bewindvoering.

De infosessie wordt gegeven door Mario Schelfhout, stafmedewerker van de vzw Liever Thuis LM (een erkende mantelzorgvereniging).

Wanneer?

dinsdag 13 december 2022 van 19u30 tot 21u30

Waar?

Lokaal dienstencentrum ‘Maria-ter-Heldehove’
Eikendreef 18
2930 Brasschaat

Interesse?

Schrijf je in bij LDC Maria-ter-Heldehove: 03/663 77 07 of ldc.mthh@brasschaat.be. Of aan de balie van het lokaal dienstencentrum.

Voel je je ziek op de dag van de infosessie? Kom dan zeker niet naar de infosessie, maar bel je huisarts. Hij/zij zal je informeren over wat je verder dient te doen.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09