Vormingsaanbod Limburg


Activiteiten Familiegroep Jongdementie regio Hasselt

Jongdementie is dementie waarvan de eerste symptomen beginnen vóór de leeftijd van 65 jaar. Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar dat is niet bij alle vormen van jongdementie zo. De stemming, de persoonlijkheid en het gedrag kunnen ook veranderen. Welke symptomen er optreden, wordt bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen. De stoornissen hangen af van de oorzaak van dementie. Er zijn veel verschillende oorzaken van dementie; de meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer, maar er bestaat ook frontotemporale dementie, vasculaire dementie en andere dementievormen. Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn dat iemand wordt beperkt in zijn of haar dagelijks functioneren.

De Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert een familiegroep jongdementie in Hasselt voor familieleden en andere mantelzorgers van personen met jongdementie. Op het programma staan volgende activiteiten:

 • dinsdag 18 januari 2022 van 19u00 tot 21u00:
  Nieuwjaarsdrink
 • dinsdag 8 maart 2022 van 19u00 tot 21u00:
  Thema nog te bepalen
 • dinsdag 19 april 2022 van 19u00 tot 21u00:
  Thema nog te bepalen
 • dinsdag 31 mei 2022 van 19u00 tot 21u00:
  Thema nog te bepalen
 • dinsdag 21 juni 2022 van 19u00 tot 21u00:
  Wandeling Herkenrode abdij
 • dinsdag 27 september 2022 van 19u00 tot 21u00:
  Thema nog te bepalen
 • dinsdag 8 november 2022 van 19u00 tot 21u00:
  Vermissing voorkomen
 • dinsdag 13 december 2022 van 19u00 tot 21u00:
  Thema nog te bepalen

Waar?

Lokaal dienstencentrum ‘Hogevijf’ – campus ‘Stadspark’
Casterstraat 77
3500 Hasselt

Te bereiken met de wagen en het openbaar vervoer:

 • Wagen: Aan de achterzijde van Cultuurcentrum Hasselt is voldoende parkeergelegenheid buiten de slagbomen.
 • Openbaar vervoer: Neem de Boulevardpendel of stadsbus H16, H61, H17 of H71. Stap af aan de halte ‘Kunstlaan’. Wandel 100 meer tot aan lokaal dienstencentrum ‘Hogevijf’ – campus ‘Stadspark’.

Prijs:

Gratis, maar inschrijven is verplicht.

Interesse?

Schrijf je in bij Laurine Ven (medewerker Expertisecentrum Dementie Contact): 011/88 83 84 of jongdementiehasselt@alzheimerligavlaanderen.be.


Online praatgroep mantelzorg

Zorg je regelmatig voor iemand uit je directe omgeving met een lichamelijke of psychische aandoening of ziekte, dan ben je een mantelzorger. Zorgen voor iemand kan een positieve en verrijkende ervaring zijn, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Het organiseren van de zorg vraagt veel energie en brengt vaak druk en stress met zich mee. In 2020 en 2021 kregen mantelzorgers het extra moeilik door de coronamaatregelen.

Uit onderzoek blijkt dat praten met lotgenoten deugd doet. Je leert immers dat je niet alleen bent in die situatie en vindt troost en ondersteuning bij andere mantelzorgers. Daarom organiseren  we een gratis online praatgroep voor mantelzorgers.

Praktisch:

 • maandag 24 januari 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45):
  Online (via Microsoft Teams)
 • maandag 14 februari 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45):
  Online (via Microsoft Teams)
 • maandag 7 maart 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45):
  Online (via Microsoft Teams)
 • maandag 28 maart 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45):
  Online (via Microsoft Teams)
 • maandag 25 april 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45):
  Online (via Microsoft Teams)
 • maandag 16 mei 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45):
  Online (via Microsoft Teams)
 • maandag 13 juni 2022 van 20u00 tot 21u30 (inloggen kan vanaf 19u45):
  Online (via Microsoft Teams)

Interesse?   

Schrijf je in via lieverthuis@lm.be. We bezorgen je enkele dagen op voorhand de link waarop je dient te klikken om deel te nemen.


Digitale lezing 'De Maakbare Mens'

De (medische) technologische vooruitgang komt steeds sneller op ons af. Denk maar aan de innovatieve geneesmiddelen, genetische screening en de NIPT voor de opsporing van het syndroom van Down. Wat doen deze technologieën met ons? Welke keuzes, ethische dilemma’s en bezorgdheden brengen deze met zich mee? Prof. dr. Heidi Mertens, bio-ethica verbonden van de Universiteit Gent en voorzitter van De Maakbare Mens, legt het je graag uit.

Wil je hier meer over weten? Neem dan deel aan de gratis digitale lezing (webinar), die georganiseerd wordt door De Maakbare Mens, de vzw Onbegrensd LM en de vzw Liever Thuis LM.

Wanneer?

dinsdag 25 januari 2022 van 14u00 tot 16u30

Waar?

Online (via Zoom)

Interesse?

Schrijf je vóór 20 januari 2022 in via onbegrensd@lm.be. Je zal enkele dagen op voorhand een deelnamelink ontvangen.


Infosessie 'Vroegtijdige zorgplanning'

Zorg je op regelmatige basis voor je partner, een ouder of beide ouders, een kind met een beperking, een ander familielid, een buur of een vriend(in)? Dan ben je een mantelzorger.

Het mantelzorgcafé ‘De Hazelmantel’ in Hasselt is dé ontmoetingsplaats voor mantelzorgers, jong en oud, en van alle mogelijke achtergronden. Iedereen die kort of langdurig zorgt voor een zorgbehoevende naaste of dit ooit gedaan heeft, is van harte welkom.

Het Mantelzorgcafé ‘De Hazelmantel’ organiseert een boeiende gratis infosessie over vroegtijdige zorgplanning.

Dagelijks maken we plannen: voor ons eten, ons werk, een doktersbezoek, een uitstap, … Maak jij ook plannen voor ‘later’, mocht je ernstig ziek worden of een zwaar ongeluk krijgen? Vroegtijdige zorgplanning gaat over jouw wensen en jouw zorgen als je zelf afhankelijk wordt van anderen.

Na de infosessie kan je samen met de gastspreker en de andere mantelzorgers van gedachten wisselen.

Tijdens het mantelzorgcafé zijn ook de mantelzorgcoördinatoren aanwezig die je informatie kunnen geven over het hulpverleningsaanbod voor jou als mantelzorger en voor de persoon voor wie je zorgt.

Mantelzorgcafé 'De Hazelmantel' is een initiatief van stad Hasselt en lokaal dienstencentrum 'HOGEVIJF'. De initiatiefnemers wilen de infosessie zo coronaveilig mogelijk laten verlopen. Daarom vragen zij jou om een mondmasker te dragen bij het binnenkomen. De op dat moment geldende coronamaatregelen zullen worden toegepast.

Wanneer?

dinsdag 8 februari 2022 van 13u30 tot 16u00

Waar?

Lokaal dienstencentrum ‘HOGEVIJF’ – Campus Banneux
Hadewychlaan 74
3500 Hasselt

Interesse?

Schrijf je vóór donderdag 3 februari 2022 in door te bellen naar het nummer 011/23 90 00, stuur een mail naar mantelzorg@hasselt.be of schrijf je online in via www.hasselt.be/nl/mantelzorghub.


Webinar 'Bewindvoering en zorgvolmacht'

Om het even op welk moment kan je in een situatie belanden waarbij je niet (meer) in staat bent om je eigen vermogen te beheren of om de juiste beslissingen op persoonlijk vlak te nemen. In het burgerlijk recht is daarom voorzien dat de vrederechter een bewindvoerder kan aanstellen die wilsonbekwame personen beschermt door hen bij te staan of door de noodzakelijke handelingen van het dagelijks leven over te nemen en in hun plaats uit te voeren.

Je kunt echter voorkomen dat de vrederechter een beslissing moet nemen over de aanstelling van een bewindvoerder door vooraf een zorgvolmacht op te stellen.

Tijdens dit gratis webinar,  georganiseerd door de vzw Liever Thuis LM (erkende mantelzorgvereniging), krijg je de nodige uitleg over het opstellen van een zorgvolmacht en de stappen die nodig zijn in het kader van de bewindvoering.

Het webinar wordt gegeven door Mario Schelfhout, stafmedewerer van de vzw Liever Thuis LM.

Wanneer?

dinsdag 8 februari 2022 van 20u00 tot 22u00 (inloggen kan vanaf 19u45)

Waar?

Online (via Microsoft Teams)

Interesse?

Schrijf je in via lieverthuis@lm.be. We bezorgen je enkele dagen op voorhand de link waarop je dient te klikken om deel te nemen.


Webinar 'Rouw tijdens de zorg voor een naaste: altijd opnieuw afscheid nemen'

Zorg je regelmatig voor iemand uit je directe omgeving met een lichamelijke, mentale of psychische aandoening of ziekte, dan ben je een mantelzorger. Zorgen voor iemand kan een positieve en verrijkende ervaring  zijn, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Zowel jij als vaak ook de persoon voor wie je zorgt, gaan door een rouwproces.

Tijdens dit gratis webinar, dat georganiseerd wordt door de vzw Liever Thuis LM (erkende mantelzorgvereniging), staan we stil bij de verschillende rouwfasen en -taken, waarom het voor mantelzorgers zo moeilijk is om hiermee om te gaan en geven we ook enkele tips.

Het webinar wordt gegeven door Mario Schelfhout, stafmedewerker van de vzw Liever Thuis LM.

Wanneer?

dinsdag 15 maart 2022 van 20u00 tot 22u00 (inloggen kan vanaf 19u45)

Waar?

Online (via Microsoft Teams)

Interesse?

Schrijf je in via lieverthuis@lm.be. We bezorgen je enkele dagen op voorhand de link waarop je dient te klikken om deel te nemen.


Infosessie 'Online raadplegen van het patiëntendossier'

Zorg je op regelmatige basis voor je partner, een ouder of beide ouders, een kind met een beperking, een ander familielid, een buur of een vriend(in)? Dan ben je een mantelzorger.

Het mantelzorgcafé ‘De Hazelmantel’ in Hasselt is dé ontmoetingsplaats voor mantelzorgers, jong en oud, en van alle mogelijke achtergronden. Iedereen die kort of langdurig zorgt voor een zorgbehoevende naaste of dit ooit gedaan heeft, is van harte welkom.

Het Mantelzorgcafé ‘De Hazelmantel’ organiseert een boeiende infosessie over het online raadplegen van het patiëntendossier.

Tijdens deze gratis infosessie bekijken we in het eerste deel welke gegevens er allemaal digitaal beschikbaar zijn en wat de meerwaarde is voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers van de beschikbaarheid van deze gegevens. Na de pauze bekijken we welke informatie er beschikbaar is op de beveiligde website ‘Mijn gezondheid’ en hoe deze gegevens kunnen geraadpleegd worden. Afrondend bekijken we ook nog enkele andere nuttige websites over zorg en gezondheid. De infosessie wordt gegeven door Mario Schelfhout, stafmedewerker van de vzw Liever Thuis LM (erkende mantelzorgvereniging).

Na de infosessie kan je samen met de gastspreker en de andere mantelzorgers van gedachten wisselen.

Tijdens het mantelzorgcafé zijn ook de mantelzorgcoördinatoren aanwezig die je informatie kunnen geven over het hulpverleningsaanbod voor jou als mantelzorger en voor de persoon voor wie je zorgt.

Mantelzorgcafé ‘De Hazelmantel’ is een initiatief van stad Hasselt en lokaal dienstencentrum ‘HOGEVIJF’. De initiatiefnemers willen de infosessie zo coronaveilig mogelijk laten verlopen. Daarom vragen zij jou om een mondmasker te dragen bij het binnenkomen. De op dat moment geldende coronamaatregelen zullen worden toegepast.

Wanneer?

dinsdag 14 juni 2022 van 13u30 tot 16u00

Waar?

Lokaal dienstencentrum ‘HOGEVIJF’ – Campus Banneux
Hadewychlaan 74
3500 Hasselt

Interesse?

Schrijf je vóór donderdag 9 juni 2022 in door te bellen naar het nummer 011/23 90 00, stuur een mail naar mantelzorg@hasselt.be of schrijf je online in via www.hasselt.be/nl/mantelzorghub.

 

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09