Vormingsaanbod Vlaams-Brabant


Webinar ‘Evenwichtsstoornissen en duizeligheid bij dove en slechthorende personen’ AHOSA vzw

De vzw AHOSA staat voor Anders HOren Samen Aanpakken en richt zich naar doven en slechthorenden. De vereniging organiseert een webinar over evenwichtsstoornissen en duizeligheid bij dove en slechthorende personen.

Duizeligheid en evenwichtsstoornissen zijn frequente aandoeningen, die een belangrijke impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. De oorzaak kan gelegen zijn in het evenwichtsorgaan, maar ook elders in het lichaam.

Tijdens dit webinar geeft dokter Stefan Delrue een voordracht over de meest courante aandoeningen van het evenwichtssysteem. De klassieke onderzoeken bij duizeligheid en de verschillende behandelmogelijkheden zullen worden besproken.

Dokter Delrue werkt als neus-keel-oorarts in AZ Sint-Lucas Gent en CAR Sint-Lievenspoort. Hij is gespecialiseerd in de oorheelkunde en heeft een bijzondere interesse in de diagnostiek en behandeling van duizeligheid. In Sint-Lievenspoort werkt hij mee aan het revalidatieprogramma voor mensen met langdurige evenwichtsstoornissen.

Dit webinar wordt live ondertiteld door een schrijftolk en is daarom toegankelijk voor dove/slechthorende personen.

Wanneer?   

dinsdag 28 september 2021 van 19u30 tot 21u00 (inloggen vanaf 19u15)

Waar?       

Online

Prijs:       

 • leden van AHOSA vzw: 8 euro
 • niet-leden: 10 euro

Te storten op het rekeningnummer van AHOSA vzw: BE 26 4400 3464 4129, met als mededeling ‘Webinar evenwicht’. Van zodra je het inschrijvingsgeld op de rekening van AHOSA vzw hebt gestort, ontvang je een persoonlijke link om te kunnen deelnemen aan het webinar.

Interesse?   

Schrijf je vóór 25 september 2021 in via de link: https://forms.office.com/r/Dz9FM6kAZE, die je ook kunt terugvinden op www.ahosa.be. Of je kunt de inschrijvingslink aanvragen per mail of per telefoon: ahosa@sintlievenspoort.be – 09/268 26 26.


Psycho-educatie ‘Dementie en nu’ voor mantelzorgers van personen met dementie

In Vlaanderen woont bijna 70 procent van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals “Dementie … en nu?”, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf. Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om:

 • meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en de mogelijke ondersteuning;
 • beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting;
 • mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.

‘Dementie en nu’ richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In de tien bijeenkomsten van ‘Dementie en nu’ worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelende onderwerpen. De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep van acht tot vijftien mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie.

Deelname kan je helpen beter het hoofd te bieden aan de soms uitdagende zorgsituatie. Want ook uit de zorg en de begeleiding van een persoon met dementie kan je voldoening halen.

‘Dementie en nu’ is een psycho-educatiepakket ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. Enkel personen die de opleiding tot ‘Dementie en nu’-coach hebben gevolgd, mogen de sessies begeleiden.

Wanneer? 

De sessies vinden om de twee weken plaats op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u30.

De eerste sessie vindt plaats op dinsdag 28 september 2021. De volgende sessies zijn voorzien op dinsdag 12 en 26 oktober,  9 en 23 november en 14 december 2021, 11 en 25 januari en 8 februari 2022.

Waar?       

De Veste
Vestenstraat 3
3290 Diest

Prijs:

200 euro voor de volledige reeks, inclusief het handboek ‘Dementie en nu’.

Liever Thuis LM geeft een tussenkomst van 100 euro aan LM-leden. Meld aan je ziekenfonds dat je deze cursus volgt om de tussenkomst te ontvangen. Sommige ziekenfondsen geven ook een tussenkomst.

Interesse?   

Schrijf je in bij Sofie Drijkoningen: 013/38 09 70, 013/38 06 68 of de.veste@sad.be.


Koffiesalons voor zorgbehoevende personen en mantelzorgers in Londerzeel en Steenhuffel

In een vertrouwelijke sfeer deel je als zorgbehoevende persoon of mantelzorger ervaringen, leer je van de andere deelnemers en steun je elkaar.

De koffiesalons zijn maandelijkse ontmoetingsmomenten voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, chronische ziekte en hun familie, voor mensen die geconfronteerd worden met afscheid nemen, verdriet, eenzaamheid, …

Deze ontmoetingsmomenten worden georganiseerd door gemeente Londerzeel, in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw.

Deelname is gratis.

Praktisch:

 • maandag 18 oktober 2021 om 13u30:
  ‘t Zaaltje, J. Van Doorslaerstraat 22, 1840 Steenhuffel
 • maandag 22 november 2021 om 13u30:
  ‘t Zaaltje, J. Van Doorslaerstraat 22, 1840 Steenhuffel
 • maandag 13 december 2021 om 13u30:
  ‘t Zaaltje, J. Van Doorslaerstraat 22, 1840 Steenhuffel

Interesse?

Schrijf je in bij het Zorgloket van de gemeente Londerzeel: 052/30 36 16 of zorgloket@londerzeel.be.


Infosessie ‘Assertief grenzen stellen: Trek je grenzen en bewaak ze ook’

Heel wat mensen vinden het moeilijk om assertief te zijn. Sommigen zullen moeite hebben om “nee”
te verkopen, anderen hebben last om hun emoties te verwoorden of met het bepalen van hun eigen
agenda. Maar een gebrek aan assertieve vaardigheden is slechts één kant van de medaille. Vaak hebben mensen wel een idee hoe ze het zouden kunnen aanpakken, maar komen ze er niet toe. Heel wat belemmerende gedachten zorgen ervoor dat men er niet toe komt om goede voornemens ook in
daadwerkelijk actie om te zetten.

Zeg jij vaak “ja” terwijl je eigenlijk “neen” bedoelt? Wil jij graag meer inzicht in de veel voorkomende
hindernissen om je assertiever op te stellen? Wil jij graag tips en technieken om in de toekomst beter
je grenzen te kunnen bepalen? Dan is deze infosessie iets voor jou.

De infosessie wordt gegeven door Erna Claes, doctor in de psychologie.

Deelname is gratis

Wanneer?

maandag 18 oktober 2021 om 13u30

Waar?

’t Zaaltje
J.Van Doorslaerstraat 22
1840 Steenhuffel

Interesse?

Schrijf je in bij het Zorgloket van de gemeente Londerzeel: 052/30 36 16 of zorgloket@londerzeel.be.


Infosessie ‘Lang zullen we leven: over jong zijn en ouder worden’

Communicatie is één van de basiselementen om met anderen te kunnen samenleven en samenwerken. Hoewel communicatievaardigheden vaak als evident worden beschouwd, zullen er ongetwijfeld al situaties geweest zijn waarin de communicatie minder vlot is verlopen dan je had gewenst, situaties waarin misverstanden ontstonden of vooroordelen heersten, momenten waarop je je mening beter of duidelijker naar voren had willen brengen of momenten waarop je eerder had moeten luisteren dan argumenteren.

Tijdens deze infosessie krijg je meer zicht op het communicatieproces tussen mensen, de hindernissen die effectieve communicatie belemmeren, alsook tips en handvaten om beter te communiceren.

De infosessie wordt gegeven door Erna Claes, doctor in de psychologie.

Deelname is gratis.


Wanneer?

maandag 18 oktober 2021 om 19u00

Waar?

’t Zaaltje
J.Van Doorslaerstraat 22
1840 Steenhuffel

Interesse?

Schrijf je in bij het Zorgloket van de gemeente Londerzeel: 052/30 36 16 of zorgloket@londerzeel.be.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09