Oproep: mensen met een beperking die telewerken voor een onderzoek

De Odisee hogeschool is op zoek naar werkende mensen met een beperking die zouden willen meewerken aan een onderzoek naar 'inclusief telewerk'. Zij zullen geïnterviewd worden over hun ervaringen met telewerk. Ook leidinggevenden van mensen met een beperking mogen zich kandidaat stellen.

Interesse? Stuur een mailtje naar Jan Waeben: jan.waeben@odisee.be.


Oproep: broers en zussen van overleden adolescenten en jongvolwassenen met kanker voor een onderzoek

Het UZ Gent en de Universiteit Gent voeren momenteel een studie naar de ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden adolescenten en jongvolwassenen met kanker.

De onderzoekers zijn op zoek naar jongvolwassenen van de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar:

  • die een broer of zus hebben verloren aan kanker, die op het ogenblik van overlijden 16 tot 35 jaar was;
  • het overlijden van broer of zus is minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar geleden op het ogenblik van het onderzoek.

Interesse? Lees onderstaande infoblad of neem contact op met Laura Meulemeester van UZ Gent: laura.meulemeester@uzgent.be.

Meer info:


Warme dagen: heb extra aandacht voor wie zorgbehoevend is

De zomer is begonnen. Dat betekent dat we ons moeten voorbereiden op warme temperaturen. Speciaal voor mantelzorgers en thuiszorgdiensten heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een leidraad 'Warme Dagen' ontwikkeld om te weten waar je op moet letten en wat je kan doen op warme dagen in de zorg voor zorgbehoevende personen.

Meer info:


Mogelijkheid tot testen van de Hoppinzuilen in Leuven

Neem jij vaak het openbaar vervoer? Kom dan de Hoppinzuilen testen in Leuven.

Vlaanderen ontwikkelt Hoppinzuilen waardoor iedereen de Hoppinpunten vlot herkent en kan gebruiken. Iedereen, dus ongeacht leeftijd of omstandigheden, met of zonder beperking. Daarom beantwoorden de zuilen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

Maar zijn de Hoppinzuilen echt goed bruikbaar voor iedereen? Om dit na te gaan, kan je deelnemen aan de gebruikerstest in Leuven op dinsdag 6 juli 2021 om 10u00. De exacte locatie ontvang je na je inschrijving. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar Marcel.Wijnker@inter.vlaanderen.

Wat zijn Hoppinzuilen?

We gaan ons in Vlaanderen in de nabije toekomst anders verplaatsen. Het openbaar vervoer wordt efficiënter en meer afgestemd op de andere mobiliteitsnetwerken. Centraal staat het begrip 'combimobiliteit'. Je kunt als reiziger verschillende vervoersmiddelen combineren om op je bestemming te geraken.

De Hoppinpunten zorgen voor een vlotte overstap van het ene op het andere vervoersmiddel. Een Hoppinpunt, ook gekend als mobipunt, is een knooppunt van verschillende op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden. Een opvallende Hoppinzuil zal straks de Hoppinpunten markeren. Op de zuil vind je informatie over het vervoersaanbod.

 

Co-creatiesessie ‘Mantelzorgers over hulp aan huis’

PA&MA wil het welzijn en de zelfstandigheid van 65-plussers verhogen door hen op alle vlakken te ondersteunen en adviseren zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Op die manier willen de initiatiefnemers ook mantelzorgers ondersteunen en mentaal ontlasten. Denk aan administratie, klusjes in en rond je woning of het verlenen van advies in complexere zaken. Heb jij zin om mee na te denken in een online co-creatiesessie? Lees dan onderstaande tekst en neem op dinsdagavond 13 juli deel aan de sessie. Inschrijven kan bij Sascha Vermeylen: 0474 79 16 72 of sascha.vermeylen@licalab.be.

Meer info:


Jongeren tussen 18 en 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte: keuze tussen zorgtoeslag (Groeipakket) en inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)/integratietegemoetkoming (IT)

Sinds 1 juni 2021 is de leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) verlaagd van 21 naar 18 jaar, waardoor ook jongeren tussen 18 en 21 jaar met  met een beperking of ernstige chronische aandoening in aanmerking kunnen komen voor beide tegemoetkomingen.

Deze tegemoetkomingen zijn echter niet te combineren met de zorgtoeslag uit de gezinsbijslagregeling (het zogenaamde 'Groeipakket'). Je dient dus een keuze te maken tussen één van beide regelingen. Bij het maken van die keuze is het ook belangrijk rekening te houden met eventuele andere vergoedingen (bijvoorbeeld de zorgbudgetten) en eventuele afgeleide rechten waar jij recht op hebt of je kind recht op heeft. Je vindt meer informatie hierover in onderstaand document.

Meer info:


Neem 5 minuten de tijd om je ervaringen over inclusie te delen

De shift naar inclusieve samenlevingen voor personen met een handicap, hun families en hun verzorgers is geen droom, maar gebeurt al in veel landen en gemeenschappen in heel Europa.

Het 'COFACE Disability'-platform voor de rechten van personen met een handicap, hun families en hun verzorgers produceerde de SHIFT-gids, die 5 doelstellingen, 15 tools en 45 acties voorstelt op het gebied van ondersteuning, mensenrechten, onafhankelijkheid, gezinnen en de samenleving. Transitie, om zinvolle inclusie van personen met een handicap en hun families te bereiken.

Met deze openbare raadpleging nodigen de initiatiefnemers iedereen uit om met COFACE en zijn 'COFACE Disability'-platform alle voorbeelden van de 45 SHIFT-acties te delen.

Neem de tijd om vóór 11 juli 2021 je mening hierover te delen vóór op http://www.coface-eu.org/disability/take-5-minutes-to-share-your-best-practices-on-inclusion/.


Dag van de Mantelzorg 2021

Op woensdag 23 juni vindt de Dag van de Mantelzorg plaats. Liever Thuis LM, de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap en LM dragen de mantelzorgers een warm hart toe!Gedichtenwandeling in Brugge naar aanleiding van de ‘Dag van de Mantelzorg’ - verlengd wegens succes

Zet woensdag 23 juni zeker in je agenda, want dan is het de 'Dag van de Mantelzorg'. Dat is de gelegenheid bij uitstek om iedereen in de bloemetjes te zetten die belangeloos, en vaak ook onzichtbaar, zorg biedt aan mensen met wie men een sterke persoonlijke band heeft.

Om die dag extra glans te geven, vult stad Brugge, in samenwerking met de erkende mantelzorgverenigingen en enkele andere partnerorganisaties, vanaf 23 juni de stad met zo veel mogelijk mooie woorden.

Hoe beleef jij de zorg voor een ander die je graag ziet? Wat betekent mantelzorg voor jou? Deze vragen waren het uitgangspunt voor de oproep om hierover gedichten te schrijven. De initiatiefnemers schreven ook de Brugse woordkunstenaars aan.

Een selectie van de gedichten wordt opgehangen in de Brugse binnenstad op een parcours dat we gerust een 'mantelzorg-gedichtenwandeling' mogen noemen. Daarenboven krijgen alle gedichten sowieso ook een plekje op de website van stad Brugge.

Praktisch

De gedichten zijn nog tot eind juli te bewonderen op de ramen van de vele partners in de Brugse binnenstad. De wandeling bedraagt 5 kilometer, maar je kunt ze uitbreiden met extra wandellusten en dus met nog meer gedichten.

Je kunt een routebeschrijving afhalen in de Brugse buurtcentra, in de bibliotheek van Brugge en in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge). Dit kan vanaf 21 juni 2021.


Filmpje webinar 'Sociale en financiële tegemoetkomingen voor 65-plussers'

Op donderdag 17 juni 2021 organiseerden wij, in samenwerking met Vief vzw en de dienst maatschappelijk werk van de liberale ziekenfondsen, een boeiende webinar over sociale en financiële tegemoetkomingen voor 65-plussers.

Je kunt het webinar herbekijken via deze link: https://youtu.be/s0WFrMCnTHE


Liever Thuis LM, Steunpunt Mantelzorg en Coponcho vragen meer structurele steun voor de mantelzorgers

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg op 23 juni 2021 lanceerden Liever Thuis LM, Steunpunt Mantelzorg en Coponcho een oproep voor meer structurele steun voor de mantelzorgers. Zij deden dit via onderstaand persbericht.
Meer info:


Samen voor een warm, sociaal en zorgzaam Brugge

Op verschillende plaatsen kon je de laatste weken het logo van ‘Brugge draait om mensen’ zien: aan vensterramen, op het internet, …  Met dit logo geeft de stad Brugge, samen met tientallen andere sociale verenigingen en organisaties uit Brugge, aan dat zij zich inzetten voor hun inwoners, leden, … en voor de stad. 

Én ook jij kan iets doen.
Er zijn verschillende manieren, groot en klein, waarop jij kunt meewerken om Brugge warmer, socialer, zorgzamer, rechtvaardiger,... te maken. Denk maar aan het maken van een praatje met je buur, het verhuren van je woning via een sociaal verhuurkantoor, de opvang van een pleegkind in je gezin, vrijwilligerswerk bij een sociale organisatie, … Wil je graag de verschillende mogelijkheden bekijken en iets vinden dat aansluit bij jouw situatie en interesses, ga dan naar www.brugge.be/bruggedraaitommensen of bel naar de Vrijwilligerscentrale via 050 44 82 22.

Wil je op de hoogte blijven van wat ‘Brugge draait om mensen’ doet?
Volg ‘Brugge draait om mensen’ dan op Facebook: www.facebook.com/bruggedraaitommensen.


Gratis psychologische digitale ondersteuning voor mantelzorgers in Antwerpen

Ben je een mantelzorger die in stad Antwerpen woont? Stad Antwerpen wil mantelzorgers helpen hun mentale veerkracht te versterken. Daarom biedt de stad je 3 gratis consultaties aan met een online psycholoog naar keuze via het digitaal platform van Bloomup.

Ga naar volgende link voor meer info: https://talk.bloomup.org/mantelzorgantwerpen. Of bekijk de folder die hieronder werd toegevoegd ter informatie.
Meer info:


Je medicatieschema online raadpleegbaar

Het innemen van medicatie gebeurt best zo nauwkeurig mogelijk. Als je verschillende medicijnen moet innemen, is het echter soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Het online overheidsportaal www.mijngezondheid.belgie.be lanceert daarom een nieuwe toepassing. Vanaf nu kan je er jouw persoonlijke medicatieschema terugvinden. Hoe je dit kunt doen, lees je in onderstaand document. Je kunt de verschillende functies ook bekijken op https://youtube/ZW65BfxhK5U.
Meer info:


De woningkwaliteitswijzer

Met ‘de woningkwaliteitswijzer’ kan je testen hoe het gesteld is met de kwaliteit van je woning. Deze online tool moet er voor zorgen dat de kwaliteit van alle woningen in Vlaanderen er op vooruit gaat. De woningkwaliteitswijzer informeert en stimuleert je namelijk om kleine of grotere ingrepen aan je woning uit te voeren.

De woningkwaliteitswijzer belicht alle aspecten van een kwaliteitsvolle woning en toont aan welke normen woningen moeten voldoen om veilig en gezond te zijn. Zo kan je zien hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van jouw woning en waar je eventueel verbeteringen aan kunt brengen.

Doe zelf de test via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer

De tool kadert binnen een grotere campagne over woningkwaliteit.


Verhoogde belastingvrije som voor sommige mantelzorgers

Wie zorgt voor een familielid van 65 jaar of ouder én ook met deze persoon samenwoont, kan recht hebben op een belastingvoordeel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De overheid verhoogde de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2021. Op die manier wil de overheid mantelzorg financieel meer ondersteunen. In onderstaand document vind je meer informatie over deze maatregel.
Meer info:


Recht op Vlaamse aanmoedigingspremie bij opnemen van mantelzorgverlof

De Vlaamse regering besliste op 15 januari 2021 om een Vlaamse aanmoedigingspremie toe te kennen aan mensen die een federaal mantelzorgverlof opnemen om te zorgen voor een zorgbehoevende partner of ouder, een zorgbehoevend kind of een andere zorgbehoevende naaste. Hieronder vind je meer info.
Meer info:


Meer weten over het mantelzorgstatuut en mantelzorgverlof? Bekijk de presentatie.

Eind oktober 2020 organiseerden wij een webinar over het mantelzorgstatuut en het bijhorend mantelzorgverlof. De ingesproken presentatie is te bekijken op https://youtu.be/wEgTZPWIpqA.


Welk mondmasker gebruik ik het best en hoe reinig ik mijn mondmasker?

We krijgen regelmatig vragen over de mondmaskers: Welk type masker is het beste? Hoe reinig ik het stoffen mondmasker? In welke afvalzak gooi ik een chirurgisch mondmasker? In onderstaande document hebben we alle info gebundeld.
Meer info:


Digitale kaartjesactie 'De Zorgsamen': Bedank eens iemand die zorgt voor een ander

2020 was voor niemand een gemakkelijk jaar. Het coronavirus gooide onze levensoverhoop, beperkte onze sociale contacten en de zorg had het zwaarder te verduren dan ooit tevoren. Maandenlang wierp iedereen die voor iemand zorg draagt zich in de strijd tegen corona. Van zelfstandige zorgverleners tot mantelzorgers, tot iedereen die werkt in de thuiszorg, kinderopvang, eerstelijn, jeugdhulp, gezinsondersteuning, de sector ‘personen met een handicap’, ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Ken je iemand in je omgeving die zorg draagt voor een ander, iemand die je graag een schouderklopje wil geven, wil steunen, wil bedanken voor zijn of haar werk? Maak jezelf en iemand anders blij door hem of haar te bedanken. Laat hem of haar weten dat je aan hem of haar denkt, gebruik één van de kaartjes van ‘De Zorgsamen’ of ontwerp zelf een kaartje via de zelfontwerp-functie. Alle info vind je op https://www.dezorgsamen.be/dankje/.


Wat je als mantelzorger dient te weten over het coronavirus

Als mantelzorger zorg je niet enkel voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Ben je bezorgd over een mogelijke besmetting door het coronavirus? We zetten in bijgevoegde tekst alle voorzorgsmaatregelen voor jou op een rijtje en geven je enkele tips om de komende weken/maanden de zorg op een gezonde manier te blijven voortzetten.
Meer info:


Waar vind ik mijn coronatestresultaten en die van de persoon voor wie ik zorg?

Deze info is terug te vinden op https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/. Eénlijn.be maakte, op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform, 4 filmpjes over het opzoeken van deze info op deze website. Je vindt de filmpjes via volgende links:


Stel geplande zorg niet uit

Uit onderzoek van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat heel wat ouderen angst hebben om in deze tijden hun arts of het ziekenhuis te bezoeken, uit vrees om er besmet te raken met het coronavirus. Daardoor stellen zij noodzakelijke medische onderzoeken, opvolging en zorg uit. Dat kan gevaarlijk zijn. Klachten kunnen verergeren en hun gezondheid kan achteruit gaan. Nochtans, patiënten die wel de stap naar de huisarts of het ziekenhuis gezet hebben, voelden zich er 100 % veilig tijdens een consultatie of behandeling.

Als je dus klachten hebt of je zorgen maakt over een medisch probleem, neem dan zeker contact op met je huisarts door telefonisch of via digitale weg een afspraak te maken. Als je dringende medische hulp nodig hebt, aarzel dan niet om naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in je buurt te gaan. Ook daar verloopt alles veilig. Het personeel doet voortdurend al het mogelijke om niet-COVID-patiënten te scheiden van patiënten die COVID-gerelateerde klachten hebben.

Door medische klachten tijdig aan te pakken, kunnen grotere problemen voorkomen worden en ben je sneller verlost van je zorgen.


Omgaan met stress in tijden van corona

Voel jij je gespannen, vermoeid, overgevoelig, boos, strijdvaardig, solidair, bezorgd, eenzaam, verward, verdrietig of pieker je veel? Het is perfect normaal dat een crisis als deze heel wat gevoelens en gedachten bij je losmaakt. Op de website van het Rode Kruis Vlaanderen vind je heel wat tips die je kunnen helpen. Neem zeker eens een kijkje op: https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=multitopic.


Opgepast voor phishing over coronapremie, vakantiegeld en schuld bij de belastingen

Een coronapremie van meer dan 1.000 euro voor ouderen die hun bankrekeningnummer doorgeven? Valse e-mails om te melden dat je te weinig belastingen betaald hebt? Of valse sms’en of e-mails met een link om vakantiegeld te kunnen ontvangen? Dit zijn voorbeelden van valse berichten die momenteel de ronde doen. Tijdens de coronacrisis zijn die pogingen tot phishing sterk toegenomen. De Federale Pensioendienst vraagt om extra op te letten. In bijgevoegde tekst vind je meer info.
Meer info:


Nieuwe pensioenberekening voor zelfstandigen

De federale regering De Croo heeft een nieuwe berekeningsmethode goedgekeurd voor de pensioenen van zelfstandigen. Vanaf volgend jaar zullen deze pensioenen, net als de pensioenen van werknemers, op het volledige beroepsinkomen worden berekend. In bijgevoegde tekst vind je meer info.
Meer info:


Tijdelijk inwonen van mantelzorgers in een woonzorgcentrum

Als mantelzorger kan je sinds begin deze maand gaan inwonen in een woonzorgcentrum om te zorgen voor je naaste (en eventueel de andere bewoners). In bijgevoegde tekst vind je enkele aandachtspunten voor in het geval je overweegt om dit te doen. 

Meer info:


Palliatieve zorg: zorg en zoveel meer

Palliatieve zorg is veel meer dan alleen maar zorg. Het verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zodat ze ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde. Met een campagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen. Want vandaag vinden nog steeds te weinig patiënten de weg naar palliatieve zorg.

Op 10 oktober is het Werelddag Palliatieve Zorg. De federaties willen samen de vooroordelen en onduidelijkheden over palliatieve zorg de wereld uit helpen en een positieve boodschap brengen: palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten en moedigt hen aan om het beste te halen uit het leven ondanks de ongeneeslijke ziekte.

Surf naar www.zorgenzoveelmeer.be voor meer info.


Online platform om je mentale gezondheid te verbeteren

De coronacrisis en bijhorende maatregelen hebben een negatieve impact gehad op het mentale welzijn van velen. Misschien ook op dat van jou. De Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerden het online platform www.checkjezelf.be. Hierop vind je tal van tips en oefeningen om eenzaamheid, angst, stress en burn-out te voorkomen, om beter om te gaan met verlieservaringen en om je veerkracht te verhogen. Op het platform delen ook BV’s hun verhaal en geven experts, zoals psychiater Dirk De Wachter en prof. dr. Elke Van Hoof, uitleg en concreet advies.


Mantelzorgstatuut

Op 01/09/2020 trad het mantelzorgstatuut in werking. Wil je je laten erkennen als mantelzorger? Dat kan bij je ziekenfonds. In onderstaande nota vind je meer informatie over de algemane erkenning als mantelzorger en het mantelzorgverlof.
Nota:


Waar kan ik een mantelzorger vinden?

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over het begrip ‘mantelzorger’. Daarom hebben we de meest essentiële informatie gebundeld in onderstaande tekst.
Meer info:


Wat moet ik doen als ik (mogelijks) besmet ben met corona?

Heel wat mensen volgen vandaag de coronamaatregelen goed op. Toch kan het gebeuren dat je besmet wordt door bijvoorbeeld contact met een besmet familielid of een andere naaste. Hier vind je een stappenplan over wat je moet doen als je (mogelijks) besmet bent met het coronavirus.
Meer info:


Prentenboek voor kinderen over dementie

Een kind uitleggen dat oma of opa dementie heeft, hoe doe je dat? Prentenboekenauteur An Swerts slaagt er wonderwel in om zo’n ernstige aandoening op een positieve, ontroerende manier in een kinderverhaal te gieten. ‘Lieve meid’ is een nieuw prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar.
Meer info :


Hoe neem je als oudere veilig de draad op in de samenleving na corona?

Corona maakt geen onderscheid. Of je nu jong of iets ouder bent, gezond of ziek, man of vrouw, corona kan ons allen treffen. De Vlaamse overheid stelde, in overleg met prof. Erika Vlieghe, de Vlaamse Ouderenraad, het Vlaams Mantelzorgplatform en tal van andere organisaties, een charter op dat zich richt naar de ouderen. Met dit charter kunnen ze zelf nagaan of ze al dan niet hun sociale activiteiten kunnen heropnemen.
Meer info :
 


Website voor mantelzorgers en professionele zorgverleners over zorgen voor jezelf

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op www.dezorgsamen.be vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht.


Eerstelijnspsychologische hulp voor 65-plussers

Het is niet goed gesteld met de psychische gezondheid van de Vlamingen. Eén op de vier Vlamingen krijgt ooit in zijn/haar leven te maken met ernstige psychische problemen. Ook het aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen ligt in Vlaanderen erg hoog in vergelijking met de rest van Europa. De psychische gezondheidsproblemen van jongeren halen de laatste tijd regelmatig het nieuws, maar ook ouderen kampen met psychische problemen, onder andere omwille van eenzaamheid. Daarom werden er in 6 Vlaamse regio’s projecten opgezet waarbij 65-plussers voor amper 11 euro (of soms nog goedkoper) een beroep kunnen doen op een eerstelijnspsycholoog en dit zonder of met slechts een beperkte wachttijd. Deze projecten zijn een initiatief van de Vlaamse overheid. Je vindt de projecten in volgende regio’s:

  • eerstelijnszone Oostende-Bredene (voor inwoners uit Bredene, Oostende en de deelgemeenten): zie reportage https://www.focus-wtv.be/nieuws/vaker-psychologische-klachten-bij-senioren;
  • eerstelijnszone Scheldekracht (voor inwoners uit Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wichelen, Wetteren en de deelgemeenten): 0493/39 88 00 of elp.ouderen@elzscheldekracht.be;
  • eerstelijnszone Leuven (voor inwoners uit Leuven en de deelgemeenten);
  •  eerstelijnszone Zuidoost-Hageland (voor inwoners uit Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw en de deelgemeenten);
  • eerstelijnszone Baldemore (voor inwoners uit Balen, Dessel, Mol, Retie en de deelgemeenten);
  •  eerstelijnszone Zuid-Oost-Limburg (voor inwoners uit Bilzen, Herstappe, Hoeselt, Riemst, Tongeren, Voeren en de deelgemeenten).


Hoe zorg je voor sterke tandem met mantelzorgers? op Sociaal.net

Onze mantelzorgvereniging, de vzw Liever Thuis LM, schreef recent een boeiend artikel over de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners in de zorg voor een zorgbehoevende persoon. In dit artikel wees de stafmedewerker van onze vereniging op de verschillende rollen die mantelzorgers opnemen en besteedde hij aandacht aan de recent ontwikkelde Samenspraak-fiche. Dat is een instrument om de samenwerking te versterken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Je kunt het artikel lezen op https://sociaal.net/achtergrond/samenwerking-mantelzorgers/.


Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats dat ouderen, personen met een handicap, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies) verbindt met hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers).

Dagelijks helpt Helpper hulpzoekers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken. De helppers worden zorgvuldig geselecteerd. Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunt Helpper met de administratieve rompslomp (o.a. twee verzekeringen).

Helpper is momenteel actief in Groot Antwerpen, Groot Gent en Brussel. Meer info is terug te vinden op www.helpper.be en specifiek voor Brussel in de tweetalige folder.


Vermissingsfiche Gent om personen met dementie sneller terug te vinden

Elke dag raken personen met dementie vermist in Gent. Help de politie om sneller een persoon met dementie terug te vinden, download de vermissingsfiche en vul deze op voorhand en in alle rust in. Dementievriendelijk Gent maakte, samen met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen en het Expertisecentrum Dementie Paradox, een filmpje over de vermissingsfiche.

Er is een korte (https://www.youtube.com/watch?v=3bzWsVnTqRY&feature=youtu.be) en een lange (https://www.youtube.com/watch?v=Ybiffgz1byU&feature=youtu.be) versie.

Meer informatie vind je op http://www.ocmwgent.be/vermissing.html.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09