HET BATALJONG 'De Loteling'

Theatercollectief Het Bataljong uit Kortrijk ging een jaar lang op stap met enkele mensen met jongdementie, met hun partners en met de buddy’s van VZW Het Ventiel. Hun zoektocht naar antwoorden leidde de theatermakers
naar eenzame huiskamers en werkplekken vol frustraties. Naar bange wachtkamers in ziekenhuizen en naar bruisende workshops. Het resultaat is te zien in 'De Loteling', een voorstelling waarin mensen met jongdementie zelf het voortouw nemen.

Meer info:

Mantelzorgcafé ‘De Oase’

Op donderdag 26 september start een nieuw initiatief voor mantelzorgers uit Houthalen-Helchteren, namelijk mantelzorgcafé ‘De Oase’.

Het is een ontmoetingsplek waar personen die zorgen voor een naaste terecht kunnen voor een luisterend oor en een deugddoende babbel in een hartelijke sfeer.

Tijdens de eerste ‘feestelijke’ bijeenkomst staat een toelichting over de financiële tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorggebruikers op het programma.

Meer info:

Mantelzorgcafé ‘De Mantelare’

Mantelzorgcafé ‘De Mantelare’ in Roeselare heeft weer een mooi programma klaar voor de komende maanden.

Op donderdagavond 26 september 2019 wordt er gestart met een toelichting over de financiële ondersteuning voor mantelzorgers.

Later dit jaar wordt er stilgestaan bij woningaanpassingen en de opvangmogelijkheden in Roeselare en vindt er een lachsessie plaats.

Meer info:

Hoe zorg je voor sterke tandem met mantelzorgers? op Sociaal.net

Onze mantelzorgvereniging, de vzw Liever Thuis LM, schreef recent een boeiend artikel over de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners in de zorg voor een zorgbehoevende persoon. In dit artikel wees de stafmedewerker van onze vereniging op de verschillende rollen die mantelzorgers opnemen en besteedde hij aandacht aan de recent ontwikkelde Samenspraak-fiche. Dat is een instrument om de samenwerking te versterken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Je kunt het artikel lezen op https://sociaal.net/achtergrond/samenwerking-mantelzorgers/.

Project ‘Ik zal je altijd horen’: samen zingen met personen met dementie

Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers samen doen zingen. Dat gebeurt met het project 'Ik zal je altijd horen'. Vier pilootorganisaties (in Mechelen, Turnhout, Avelgem en Gent) krijgen momenteel gedurende 2 jaar steun van Koor&Stem. Peter van het project is weerman Frank Debooschere: “Muziek is een fantastische taal waarmee we mensen heel lang kunnen blijven bereiken.” Meer info vind je op https://www.koorenstem.be/nl/project/ik-zal-je-altijd-horen.

Infonamiddag ‘Voor altijd thuis’ over een waardig levenseinde in de thuissituatie

Op dinsdag 26 november 2019 organiseren het Forum Palliatieve Zorg en Expertisecentrum Waardig Levenseinde een boeiende infonamiddag in Vilvoorde. Op het programma staat o.a. een lezing door palliatief expert Wim Distelmans.

Meer info:

Interesse om deel te nemen aan onderzoek naar hulpmiddel voor mantelzorgers van personen met de Ziekte van Alzheimer?

In het kader van een internationaal onderzoek werkt Brusano aan een hulpmiddel voor mantelzorgers en professionele zorgverleners die zorgen voor een persoon met dementie van het Alzheimertype. Heb je interesse om aan dit onderzoek mee te werken?

Meer info:

Gezocht: mantelzorgers van personen met een beroerte met neuropsychologische gevolgen voor deelname aan een onderzoek

Een studente ‘Master in Management en Beleid in de gezondheidszorg’ aan de VUB voert momenteel een onderzoek naar de zorglast en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van de mantelzorgers van personen met een beroerte met neuropsychologische gevolgen.

Zorg je voor iemand die minstens 1 jaar geleden een beroerte gekregen heeft met vandaag nog steeds neuropsychologische gevolgen, die niet permanent verblijft in een voorziening of een revalidatiecentrum, én heb je interesse om aan dit onderzoek deel te nemen ...

Meer info:

Oproep: medewerking aan onderzoeksproject ‘Ik zorg ook’ omtrent de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners

Ben je een helpende hand voor iemand uit je omgeving? Kom je daarbij in contact met professionele zorgverleners en verloopt dit contact niet altijd zoals je gehoopt had? Of heb je net wel een goede band met die andere zorgverleners? Laat je ervaringen weten aan de onderzoekers van de Thomas More Hogeschool door deze vragenlijst in te vullen.

Heel wat Vlamingen zorgen voor of bieden hulp aan familieleden, buren of vrienden met een ziekte, handicap, psychische moeilijkheden, ... Als je één van deze personen bent, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kom je waarschijnlijk af en toe of zelfs regelmatig in contact met de professionele zorgverleners van je zorgbehoevende naaste (bv. huisarts, verpleegkundige, gezinshulp, apotheker, kinesist).

Een goede samenwerking met deze personen is belangrijk, maar verloopt niet altijd even gemakkelijk. Laat aan de onderzoekers weten wat je ervaringen hiermee zijn en hoe je mogelijke verbeteringen in deze samenwerking ziet.

Klik op deze link om de vragenlijst in te vullen. Als je jouw gegevens achterlaat na het invullen van de vragenlijst, maak je kans om een Bongo-bon te winnen.

Uitnodiging inspiratiemoment ‘Hoe geef je de handicap van je kind een plaats?’

Dit jaar organiseren Magenta, KU Leuven en Gezin en Handicap vzw enkele boeiende inspiratiemomenten voor ouders van kinderen met een beperking. De gastspreker is prof. dr. em. Manu Keirse.

Meer info:

Samen Op Stap

Ontspannende activiteiten uitvoeren buiten de woonomgeving 's avonds en in het weekend zonder steeds afhankelijk te zijn van familie, vrienden of vrijwilligers? De organisatie ‘Samen Op Stap’ maakt het mogelijk!

Meer info:

Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats dat ouderen, personen met een handicap, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies) verbindt met hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers).

Dagelijks helpt Helpper hulpzoekers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken. De helppers worden zorgvuldig geselecteerd. Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunt Helpper met de administratieve rompslomp (o.a. twee verzekeringen).

Helpper is momenteel actief in Groot Antwerpen, Groot Gent en Brussel. Meer info is terug te vinden op www.helpper.be en specifiek voor Brussel in de tweetalige folder.

Puzzel

Gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Leven met een beperking is niet altijd eenvoudig. Mensen vinden vaak hun weg niet in het aanbod van diensten, voordelen en voorzieningen. Puzzel kan hierbij helpen. Puzzel kan mensen uit alle Vlaamse provincies informeren.

Meer info:

Vermissingsfiche Gent om personen met dementie sneller terug te vinden

Elke dag raken personen met dementie vermist in Gent. Help de politie om sneller een persoon met dementie terug te vinden, download de vermissingsfiche en vul deze op voorhand en in alle rust in. Dementievriendelijk Gent maakte, samen met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen en het Expertisecentrum Dementie Paradox, een filmpje over de vermissingsfiche.

Er is een korte (https://www.youtube.com/watch?v=3bzWsVnTqRY&feature=youtu.be) en een lange (https://www.youtube.com/watch?v=Ybiffgz1byU&feature=youtu.be) versie.

Meer informatie vind je op http://www.ocmwgent.be/vermissing.html.

Gezocht: jonge mantelzorgers

Voor het nieuwe thema ‘Onzichtbare kinderen’ is de Kinderrechtencoalitie op zoek naar jonge mantelzorgers. Dat zijn minderjarigen die mee zorg opnemen in het gezin, omdat de ouders dit (tijdelijk) niet kunnen. Zelfs al nemen ze zelf geen zorgtaken op, vaak maken ze zich wel veel zorgen om hun gezinslid met een fysieke of psychische beperking of verslaving.

Tegelijk zijn deze kinderen ook zelfstandiger, volwassener en sterker dan hun leeftijdsgenoten. In oktober start een werkgroep rond dit thema.

Wil je hieraan meewerken? Neem dan contact op met Carolien Patyn: carolien.patyn@kinderrechtencoalitie.be.

Oproep: familieleden gezocht die samen voor een 70-plusser zorgen voor een onderzoek

Zorg je samen met minstens één ander familielid of een buur voor je partner of ouder die 70+ is en woon je in de regio rond Leuven of Tienen? Dan kan je deelnemen aan een onderzoek van KU Leuven, Ons Zorgnetwerk en Cera. Met het onderzoek wil men het welzijn en het functioneren van families die zorgen voor zorgbehoevende 70-plussers in kaart brengen. Bovendien willen de onderzoekers jou en je familie ook helpen bij het nemen van beslissingen in de zorg. Heb je interesse om mee te werken aan dit onderzoek of wil je meer info? Neem dan contact op met Hilde Weckhuysen van Ons Zorgnetwerk: 016/24 49 49, 0470/29 11 16 of hweckhuysen@ons.be.

Mogelijkheden om werk te combineren met mantelzorg

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het werk beter combineerbaar te maken met een zorgsituatie thuis. Ook op bedrijfsniveau kunnen er maatregelen getroffen worden waardoor mantelzorgers over een grotere flexibiliteit kunnen beschikken om hun werk beter af te stemmen op hun zorgsituatie. We hebben alle mogelijkheden gebundeld.

Meer info:

Onderzoeksproject 'Ondersteuning van de mantelzorgers in het woonzorgcentrum'

Tijdens de periode april 2017 - juli 2018 voerde de vzw Liever Thuis LM een onderzoek naar hoe mantelzorgers van personen met zorg- en ondersteuningsnoden die verblijven in een woonzorgcentrum, de samenwerking met het woonzorgcentrum ervaren. Dit project werd gesubsidieerd door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

Meer info:

Dag van de mantelzorg 2018

23 juni werd enkele jaren geleden uitgeroepen tot 'de Dag van de Mantelzorg'. Mantelzorgers zijn de partner, de ouder, het kind, de broer of zus, het kleinkind, de grootouder, een vriend of vriendin of een buur die zorgtaken opnemen voor een zorgbehoevende persoon. In het teken van 'de Dag van de Mantelzorg 2018' hebben LM Oost-Vlaanderen en Liever Thuis LM Charles uit Drongen in de bloemetjes gezet. Hij zorgt al jaren voor zijn dementerende echtgenote Bea. Bekijk hier de aangrijpende, trotse getuigenis van de 82-jarige Charles.
Oproep: mantelzorgers en kandidaat-mantelzorgers voor deelname aan één-docureeks 'Het Gezin'

De VRT is op zoek naar gezinnen voor het tweede seizoen van 'Het Gezin'. Daarbij willen ze ook de aandacht schenken aan mantelzorgers en zorgbehoevenden.

Zet je binnenkort de stap om als mantelzorger een zorgbehoevende in huis te nemen of zorg je al jaren voor iemand en staat er een grote verandering te gebeuren? Dan mag je altijd een mailtje sturen naar pallieter@geronimo.be.

Website Vlaams Expertisepunt Mantelzorg online

Ben je mantelzorger of wil je meer weten over mantelzorg? Vanaf 16 maart kan je terecht op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Meer info:

Project 'Mantelzorgers aan het werk'

Ben je tussen 18 en 65 jaar, woon je in Vlaams-Brabant of in West-Vlaanderen en zorg je voor een kind met een beperking, een zorgbehoevende partner of ouder, waardoor je je job hebt dienen stop te zetten of waardoor je nooit de kans gekregen hebt om aan het werk te gaan?

Wil je je zorgtaak combineren met een voltijdse of deeltijdse job? Dan het is het ESF-project 'Mantelzorgers aan het werk' iets voor jou.

Meer info:


meer nieuws...

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09