Gezocht: Mantelzorgers die een job combineren met zorgtaken voor een naaste voor medewerking aan een project

Met de toenemende aandacht voor de werk-leven-balans komt ook de uitdaging om mantelzorg en werk te combineren hoe langer hoe meer aan de oppervlakte. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het combineren van mantelzorg met werk krijgt steeds meer aandacht van de Vlaamse regering. Momenteel wordt het Vlaams mantelzorgbeleid voor de toekomst voorbereid, maar ook op Europees niveau wordt er ingezet op een betere werk-leven-balans.

Met het ESF-project ‘Triatlon: mantelzorg en werk’ wil de KU Leuven een bijdrage leveren aan al deze beleidsinspanningen. Het is de bedoeling om de uitdagingen m.b.t. de combinatie van mantelzorg en werk in kaart te brengen en een inspirerende aanzet voor verbetering te leveren.

Als mantelzorger kan je hieraan meewerken door deel te nemen aan een digitale focusgroep met andere mantelzorgers of aan een individueel interview. In onderstaand document vind je meer informatie. Interesse? Neem contact op met Liesbeth Opdebeeck van de KU Leuven: Liesbeth.opdebeeck@kuleuven.be.

meer info:

Gratis psychologische digitale ondersteuning voor mantelzorgers in Antwerpen

Ben je een mantelzorger die in stad Antwerpen woont? Stad Antwerpen wil mantelzorgers helpen hun mentale veerkracht te versterken. Daarombiedt de stad je 3 gratis consultaties aan met een online psycholoog naar keuze via het digitaal platform van BloomUp. Ga naar volgende link voor meer info: https://talk.bloomup.org/mantelzorgantwerpen Of bekijk de folder die hieronder werd toegevoegd ter informatie.

meer info:

Project ‘Digi-klussers’ in Oost- en West-Vlaanderen: gratis telefonische dienstverlening voor al je digitale vragen

Heb je vragen omtrent je tablet, smartphone of computer? Maak dan kennis met de ‘Digi-klussers’. Dit is een project van achtlaatstejaarsstudenten ‘sociaal-agogisch werk’ van de hogeschool VIVES die hun bachelorproef maken.

In samenwerking met Vief Oost- en West-Vlaanderen willen deze jongeren de digitale kloof tussen jong en oud verkleinen. Want uit cijfers blijkt dat zes op tien ouderen digitale vaardigheden missen. In een digitale wereld is dit een probleem.

Tot en met 31 mei 2021 kan je telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 0488 34 18 51. Je legt je probleem uit en de studenten proberen zo snel mogelijk een oplossing te bieden. Deze service is gratis en bereikbaar van 9 tot 12u30 en van 13u30 tot 17 uur. Is de lijn bezet, spreek dan een bericht in via het antwoordapparaat en de studenten zullen je zo vlug mogelijk contacteren. Je kunt natuurlijk ook een tekstbericht sturen naar het gsm-nummer.

Stad Brugge zoekt ‘mooie woorden’ voor mantelzorgers

Op woensdag 23 juni is het de ‘Dag van de Mantelzorg’. Dat is dé dag waarop we iedereen eens in de schijnwerpers plaatsen die belangeloos, en vaak ook onzichtbaar, zorg biedt aan mensen met wie men een sterke persoonlijke band heeft.

Om die dag extra glans te geven, wil het mantelzorgcafé ‘De Mantelfluisteraar’ uit Brugge de stad vullen met zoveel mogelijk mooie woorden. Hoe beleef jij de zorg voor een ander die je graag ziet? Wat betekent mantelzorg voor jou? Zeg het in een gedicht of giet het in een creatief tekstje (max. 10 regels) en deel het met ons. Dat mag in algemeen Nederlands, maar evenzeer in het sappig dialect.

Een selectie van de gedichten zal worden uitgehangen in de Brugse binnenstad, op een parcours dat we gerust een ‘Mantelzorg-gedichtenwandeling’ mogen noemen. Mensen kunnen dat parcours gedurende twee weken volgen. Alle gedichten krijgen sowieso een plekje op de website van Stad Brugge.

Bezorg je tekstje vóór 21 mei 2021 via gedichtenwandeling.brugge@gmail.com, of deponeer het in één van de dozen die je in je plaatselijke bibliotheek vindt.

Laat je creativiteit de vrije loop. Want elke mantelzorger verdient de mooiste woorden.

Gezocht: Mantelzorgers die willen getuigen voor de Krant van West-Vlaanderen

De West-Vlaamse Chronic Care-projecten en de Vlaamse mantelzorgverenigingen willen aandacht besteden aan de Dag van de Mantelzorg (woensdag 23/06/2021). Dat willen ze doen door in het weekend voorafgaand aan 23/06 enkele getuigenissen van mantelzorgers (interviews) te publiceren in de Krant van West-Vlaanderen.

Woon je in West-Vlaanderen en zorg je voor je zieke partner, een zorgbehoevende ouder, een kind met een beperking of iemand anders met fysieke of psychische moeilijkheden? Wil je je verhaal graag delen via de Krant van West-Vlaanderen? Laat het ons dan weten via lieverthuis@lm.be.

Gegidste wandelingen voor mantelzorgers in Beernem, Jabbeke en Zedelgem

De eerstelijnszone WE40 (Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem) en Logo Brugge-Oostende werkten enkele mooie gegidste wandelingen uit voor mantelzorgers (en eventueel de persoon voor wie zij zorgen). Deze wandelingen zullen doorgaan in de maand juni. In onderstaand document vind je meer informatie.

meer info:

Je medicatieschema online raadpleegbaar

Het innemen van medicatie gebeurt best zo nauwkeurig mogelijk. Als je verschillende medicijnen moet innemen, is het echter soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Het online overheidsportaal www.mijngezondheid.belgie.be lanceert daarom een nieuwe toepassing. Vanaf nu kan je er jouw persoonlijke medicatieschema terugvinden. Hoe je dit kunt doen, lees je in onderstaand document. Je kunt de verschillende functies ook bekijken op https://youtube/ZW65BfxhK5U.

meer info:

Vaccinatie risicogroepen

De overheid heeft risicogroepen bepaald binnen de vaccinatiestrategie. Dit zijn mensen die, omwille van de aandoening die zij hebben, voorrang krijgen in de vaccinatie tegen corona. Vanaf 6 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be. Je dient in te loggen met je elektronische identiteitskaart of via de itsme-app. Vanaf die datum kan je ook contact opnemen met je mutualiteit, bij voorkeur via hun website. Daar vind je uitgebreide informatie over de lijst van risicopersonen. 

Bevraging over het Vlaamse mantelzorgplan

De Academie Voor De Eerste Lijn evalueert, in opdracht van de Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL), het Vlaamse mantelzorgplan 2016-2020. Vanuit onze mantelzorgvereniging Liever Thuis LM vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers hierbij betrokken worden. Zorg je op regelmatige basis voor iemand uit je omgeving en wil je je stem laten horen over het Vlaamse mantelzorgbeleid? Dat kan door vóór 20 april 2021 de online vragenlijst in te vullen op http://hogent.qualtrics.com/jfe/form/SV_7VWdJB67uwjJxUG. Alvast hartelijk bedankt.

Vief werkt mee aan de Digitale Week

Van maandag 29/03 tot en met vrijdag 2/04 vindt de Digitale Week plaats. Seniorenvereniging Vief werkt hieraan mee door de organisatie van 3 boeiende webinars:

 • webinar over digitale fraude op 29/03;

 • webinar over romantische fraude op 31/03;

 • webinar over nepnieuws op 1/04.

Meer info vind je in onderstaand document.

meer info:

Vul als mantelzorger de enquête van Sciensano over je nood aan ondersteuning en je niveau van welzijn in

Sciensano organiseert, in samenwerking met KU Leuven, de tweede nationale ‘Power to Care’-enquête. Deze enquête peilt bij gezondheidswerkers, hulpverleners en mantelzorgers naar hun welzijn en hun nood aan ondersteuning tijdens de coronacrisis.

Zorg je op regelmatige basis voor iemand uit je omgeving (partner, kind, ouder, buur, vriend(in))? Vul dan vóór 24 maart 2021 de enquête in. Je vindt ze op https://www.dezorgsamen.be/power-to-care/.

Oproep naar personen met beginnende dementie of milde geheugenstoornissen en hun mantelzorger(s) voor onderzoek rond het inzetten van dementiehonden

Voor het bachelorproject ‘Inzetten van dementiehonden’ zoeken twee studenten van de Arteveldehogeschool te Gent geïnteresseerde ouderen met beginnende dementie of milde geheugenstoornissen en mantelzorgers van deze personen, die voeling hebben met honden om deel te nemen aan onderstaande enquête.

Meer info vind je in onderstaande oproep.

meer info:

Onderzoek naar de invloed van diversiteit op de inname van meerdere geneesmiddelen

Antwerpen onderzoekt de invloed van diversiteit op het omgaan met het gelijktijdig nemen van vijf of meer geneesmiddelen. Dit wordt ook wel ‘polyfarmacie’ genoemd. De onderzoekers willen te weten komen hoe diverse mensen in leeftijd, geslacht, geloof, afkomst, inkomen, … omgaan met het nemen van minstens vijf, al dan niet voorgeschreven, geneesmiddelen.

Ben jij woonachtig in grootstad Antwerpen en neem je minstens vijf geneesmiddelen, neem dan anoniem deel aan de bevraging. Dat kan nog tot begin maart via https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0xrcYCDYIOIk3t3.

Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Sanne Derksen via Sanne.Derksen@student.uantwerpen.be.

De woningkwaliteitswijzer

Met ‘de woningkwaliteitswijzer’ kan je testen hoe het gesteld is met de kwaliteit van je woning. Deze online tool moet er voor zorgen dat de kwaliteit van alle woningen in Vlaanderen er op vooruit gaat. De woningkwaliteitswijzer informeert en stimuleert je namelijk om kleine of grotere ingrepen aan je woning uit te voeren.

De woningkwaliteitswijzer belicht alle aspecten van een kwaliteitsvolle woning en toont aan welke normen woningen moeten voldoen om veilig en gezond te zijn. Zo kan je zien hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van jouw woning en waar je eventueel verbeteringen aan kunt brengen.

Doe zelf de test via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer

De tool kadert binnen een grotere campagne over woningkwaliteit.

Vief organiseert een digitale koffieklets over de vaccinatie tegen corona

De coronapandemie en de huidige vaccinatiecampagne brengen bij velen de gemoederen in beweging. Dat werd duidelijk tijdens de eerste digitale koffieklets van Vief. Er is behoefte aan zekerheid en helderheid. Daarom nodigt Vief op de tweede digitale koffieklets van vrijdag 5 maart om 10u00 viroloog Leen Delang uit, die graag vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie duidelijkheid wil scheppen in de stroom aan (mis)informatie waarmee we dagelijks worden geconfronteerd.

Interesse? Bekijk onderstaande uitnodiging en schrijf je in via www.vief.be/koffieklets of info@vief.be. 

meer info:

Verhoogde belastingvrije som voor sommige mantelzorgers

Wie zorgt voor een familielid van 65 jaar of ouder én ook met deze persoon samenwoont, kan recht hebben op een belastingvoordeel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De overheid verhoogde de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2021. Op die manier wil de overheid mantelzorg financieel meer ondersteunen. In onderstaand document vind je meer informatie over deze maatregel.

meer info:

Versoepelingen in de coronamaatregelen in woonzorgcentra

Woonzorgcentra waar 90 % van de bewoners en 70 % van het personeel gevaccineerd is met twee dosissen en waar die tweede dosis al tien dagen geleden is gebeurd, kunnen voorzichtig meer contacten mogelijk maken tussen bewoners onderling en ook meer contacten toelaten met bezoekers, zoals familieleden en mantelzorgers van de bewoners.

Als familielid en/of mantelzorger heb je, als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, nu ook meer mogelijkheden. Zo mag elke bewoner van een woonzorgcentrum twee nauwe contacten (knuffelcontacten) zien, dus met fysieke nabijheid. Dat gebeurt in een aangepaste ruimte of op de kamer van de bewoner, dus niet in de gemeenschappelijke ruimtes van het woonzorgcentrum. Die twee contacten kunnen om de twee weken wisselen. Zo kan bijvoorbeeld een bewoner gedurende twee weken twee kinderen zien en de twee volgende weken een derde kind samen met een kleinkind. Je mag je ouder of partner nu ook mee naar buiten nemen of meenemen op uitstap. Zorg er dan wel voor dat je met maximum vier personen bent. Als mantelzorger mag je partner of ouder ook opnieuw helpen bij de maaltijd, maar enkel op de kamer. 

Vaccinatie bij volwassenen met een handicap die verblijven in een voorziening gestart

Op 18 februari 2021 zijn de eerste volwassenen met een handicap die dag en nacht verblijven in een voorziening gevaccineerd tegen het coronavirus. Midden maart, onder voorbehoud van een vlotte levering van de vaccins, zullen ruim 41.000 mensen over heel Vlaanderen hun eerste vaccin ontvangen hebben, waarna de tweede ronde volgt. Voorlopig blijft het erg belangrijk om de coronamaatregelen te respecteren, zodat er vooruitzicht komt op meer bewegingsvrijheid.

Vief-lijn 2.0. Geef je op voor een praatje

In het najaar van 2020 startte Vief, n.a.v. de Warmste Week, met een nieuw project, genaamd ‘de Vief-lijn’. Hierbij konden personen zich inschrijven om een telefoontje te ontvangen van één van de medewerkers van de seniorenvereniging van LM. Het doel van dit project was om personen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een ondersteunend gesprek en hen zo een hart onder de riem te steken. Ook de vrijwilligers van Vief staken de handen uit de mouwen en belden de Vief-leden op. De Vief-lijn bleek een groot succes: maar liefst 1.791 personen werden opgebeld.

Door het grote succes van de Vief-lijn, besliste Vief om de actie in 2021 verder te zetten. De Vief-lijn is opnieuw operationeel tussen 1 en 26 februari 2021. Soms is het fijn om even je hart te kunnen luchten of gewoon gezellig een praatje te maken, zeker als je minder mensen mag zien dan je zou willen. Een gemoedelijk gesprek met de Vief-lijn kan dan een uitkomst bieden. Je kunt je inschrijven via www.vief.be/vieflijn  of info@vief.be om een hartverwarmend telefoontje te ontvangen van één van de medewerkers.

Onderzoek naar ervaringen met bezoekvrijwilligers bij mantelzorgers van thuiswonende palliatieve patiënten

De onderzoeksgroep ‘Zorg rond het levenseinde’ van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent voert momenteel een onderzoeksproject uit, genaamd ‘Attente bezoekers in de thuiszorg’. Dit onderzoek wordt gesteund door Kom Op Tegen Kanker. Voor dit onderzoek zijn de initiatiefnemers op zoek naar mantelzorgers van thuiswonende mensen met palliatieve zorgnoden die hun ervaringen met bezoekvrijwilligers willen delen in een individueel online interview. Het interview zal ongeveer 1 uur duren. Interesse? Neem contact op met Steven Vanderstichelen: 0472 34 09 08 of steven.vanderstichelen@ugent.be.

Corona: verschil tussen quarantaine en isolatie 

Regelmatig ontvangen wij vragen van leden over het verschil tussen in quarantaine en in isolatie gaan. Is dit hetzelfde of is er toch een verschil tussen beide? Er is een duidelijk verschil tussen beide. In onderstaand document zetten we de verschillen op een rijtje.

meer info:

Grootschalige actie ‘Te Gek!?’ om aandacht te vragen voor geestelijke gezondheid op woensdag 10 februari 2021

Al twee jaar werkt Te Gek!? samen met vijf organisaties binnen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Vanaf woensdag 10 februari 2021 treedt het Steunpunt Geestelijke Gezondheid in zijn geheel naar buiten onder de naam Te Gek!?. Op die dag plaatst Te Gek!? een gigantische Te Gekke muts op de hoogste bol van het Atomium. In een persvoorstelling en livestream wordt het verruimde Te Gek!? voorgesteld aan pers en publiek. Dit gebeurt samen met onder meer Elodie Ouédraogo, Lize Spit, Tom De Cock, meter Selah Sue, peter Guy Swinnen en psychiater Dirk De Wachter.

De nieuwe baseline van het sterk verruimde Te Gek!?: Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak (Geestelijke Gezondheid als HOOFDZAAK). Voor dit HOOFD ontwierp Olympisch kampioene en modeontwerpster Elodie Ouédraogo een ‘Te Gekke’ muts. Schrijfster Lize Spit schreef een prachtige tekst over deze muts.

Meer info over de actie vind je in onderstaand document.

meer info:

Binnenkort recht op Vlaamse aanmoedigingspremie bij opnemen van mantelzorgverlof

De Vlaamse regering besliste op 15 januari 2021 om een Vlaamse aanmoedigingspremie toe te kennen aan mensen die een federaal mantelzorgverlof opnemen om te zorgen voor een zorgbehoevende partner of ouder, een zorgbehoevend kind of een andere zorgbehoevende naaste. Hieronder vind je meer info.

meer info:

Waar bevinden zich de vaccinatiecentra tegen corona?

In onderstaand document vind je een overzicht van de Vlaamse en Brusselse vaccinatiecentra.

meer info:

Alles wat je dient te weten over de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus

In onderstaand document vind je meer informatie over de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus. Je vindt er info op onder andere volgende vragen: Wat is een vaccin? Waarom is een vaccin nodig? Hoe zal de vaccinatiestrategie precies verlopen? Kan ik mijn vaccin kiezen?

meer info:

Meer weten over het mantelzorgstatuut en mantelzorgverlof? Bekijk de presentatie.

Eind oktober 2020 organiseerden wij een webinar over het mantelzorgstatuut en het bijhorend mantelzorgverlof. De ingesproken presentatie is te bekijken op https://youtu.be/wEgTZPWIpqA.

Welk mondmasker gebruik ik het best en hoe reinig ik mijn mondmasker?

We krijgen regelmatig vragen over de mondmaskers: Welk type masker is het beste? Hoe reinig ik het stoffen mondmasker? In welke afvalzak gooi ik een chirurgisch mondmasker? In onderstaande document hebben we alle info gebundeld.

meer info:

Oproep : deelname aan onderzoek rond overbelasting van mantelzorgers en de gewenste ondersteuning van professionele zorg- en hulpverleners

Een studente verpleegkunde aan de Hogeschool Gent voert momenteel een bachelorproefonderzoek naar de overbelasting van mantelzorgers en de ondersteuning die zij wensen van professionele zorg- en hulpverleners. Voor dit onderzoek heeft zij een vragenlijst ontwikkeld, die digitaal kan worden ingevuld.

Ben je tussen 45 en 65 jaar, zorg je voor iemand uit je nabije omgeving die een ziekte, beperking of handicap heeft (partner, kind, ouder, ander familielid, buur, vriend(in), …) én wil je aan dit onderzoek meewerken? Vul dan volgende enquête in: http://hogent.qualtrics.com/jfe/form/SV_5guCSRZwJG8FyWW. Dit vergt slechts 10 minuten van je tijd.

Voor bijkomende vragen over het onderzoek, kan je contact opnemen met de studente: britt.dehaes@student.hogent.be.

Oproep: deelname aan onderzoek rond stress bij mantelzorgers uit Gent

Ben je mantelzorger, woon je in Gent en wil je graag meewerken aan een onderzoek? Lees dan zeker verder.

In deze bijzondere periode ervaar je als mantelzorger mogelijk meer stress dan gewoonlijk. Maar ook alledaagse zaken in de stad kunnen je wel eens stress bezorgen. Help jij ze mee in kaart te brengen? Dat kan met een slimme armband en een app die vertelt wanneer je stress ervaart. Hoe het werkt, zie je op https://www.facebook.com/watch/?v=221429279351908.

Elke Gentenaar met een Android-telefoon kan deelnemen. Met het onderzoek willen Imec (bekend van het programma ‘Team Scheire’ op Canvas) en stad Gent meer weten over stress in de stad en stress bij mantelzorgers. Via de bijhorende app krijg je informatie over je eigen stresswaarden en na het onderzoek kan je deelnemen aan een webinar (online opleiding) en een online workshop over stress bij mantelzorg. Als deelnemer krijg je een cadeaubon van 10 euro en een Nervocity-powerbank.

Interesse? Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je op www.imec.be/nl/nervocity.

Digitale kaartjesactie 'De Zorgsamen': Bedank eens iemand die zorgt voor een ander

2020 was voor niemand een gemakkelijk jaar. Het coronavirus gooide onze levensoverhoop, beperkte onze sociale contacten en de zorg had het zwaarder te verduren dan ooit tevoren. Maandenlang wierp iedereen die voor iemand zorg draagt zich in de strijd tegen corona. Van zelfstandige zorgverleners tot mantelzorgers, tot iedereen die werkt in de thuiszorg, kinderopvang, eerstelijn, jeugdhulp, gezinsondersteuning, de sector ‘personen met een handicap’, ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Ken je iemand in je omgeving die zorg draagt voor een ander, iemand die je graag een schouderklopje wil geven, wil steunen, wil bedanken voor zijn of haar werk? Maak jezelf en iemand anders blij door hem of haar te bedanken. Laat hem of haar weten dat je aan hem of haar denkt, gebruik één van de kaartjes van ‘De Zorgsamen’ of ontwerp zelf een kaartje via de zelfontwerp-functie. Alle info vind je op https://www.dezorgsamen.be/dankje/.

Kerstvakantie in eigen land = coronavirus wat meer aan de kant

De overheid roept iedereen op om de kerstdagen zoveel mogelijk in eigen land door te brengen én in eigen bubbel. Dit om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Wil je toch naar het buitenland of kom je terug uit het buitenland, gelieve dan onderstaande regels in acht te nemen:

 • Kom je terug uit een rode zone (zowel met de auto als met het vliegtuig, de trein, de boot, ...)? Vul dan 48 uren vóór je terugkeer het PLF-formulier in (https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form) én ga in quarantaine gedurende 10 dagen met een coronatest op dag 7. Als de test negatief is, mag je opnieuw aan het werk of de mantelzorg opnieuw opnemen, mits verhoogde waakzaamheid.
 • Ook in het buitenland dien je maximaal de 6 gouden regels na te leven: afstand houden, nauwe contacten en samenscholingen vermijden, mondmasker dragen op drukke plaatsen, regelmatig je handen wassen, contact beperken met risicodoelgroepen (personen met chronische aandoeningen), zoveel mogelijk activiteiten buiten laten doorgaan.
 • Check ook de regels die van toepassing zijn in het land van bestemming via https://diplomatie.belgium.be/nl en https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Heb je vragen omtrent de testing? Dan kan je terecht op https://www.testcovidnwvl.be/nl/wat-als-ik-naar-het-buitenland-moet/.

Wat je als mantelzorger dient te weten over het coronavirus

Als mantelzorger zorg je niet enkel voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Ben je bezorgd over een mogelijke besmetting door het coronavirus? We zetten in bijgevoegde tekst alle voorzorgsmaatregelen voor jou op een rijtje en geven je enkele tips om de komende weken/maanden de zorg op een gezonde manier te blijven voortzetten.

meer info:

Waar vind ik mijn coronatestresultaten en die van de persoon voor wie ik zorg?

Deze info is terug te vinden op https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/. Eénlijn.be maakte, op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform, 4 filmpjes over het opzoeken van deze info op deze website. Je vindt de filmpjes via volgende links:

Stel geplande zorg niet uit

Uit onderzoek van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat heel wat ouderen angst hebben om in deze tijden hun arts of het ziekenhuis te bezoeken, uit vrees om er besmet te raken met het coronavirus. Daardoor stellen zij noodzakelijke medische onderzoeken, opvolging en zorg uit. Dat kan gevaarlijk zijn. Klachten kunnen verergeren en hun gezondheid kan achteruit gaan. Nochtans, patiënten die wel de stap naar de huisarts of het ziekenhuis gezet hebben, voelden zich er 100 % veilig tijdens een consultatie of behandeling.
Als je dus klachten hebt of je zorgen maakt over een medisch probleem, neem dan zeker contact op met je huisarts door telefonisch of via digitale weg een afspraak te maken. Als je dringende medische hulp nodig hebt, aarzel dan niet om naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in je buurt te gaan. Ook daar verloopt alles veilig. Het personeel doet voortdurend al het mogelijke om niet-COVID-patiënten te scheiden van patiënten die COVID-gerelateerde klachten hebben.
Door medische klachten tijdig aan te pakken, kunnen grotere problemen voorkomen worden en ben je sneller verlost van je zorgen.

Bezoekrichtlijnen in de woonzorgcentra (rusthuizen)

Het coronavirus heeft een grote impact op het leven in het woonzorgcentrum (rusthuis). Om het virus zo veel mogelijk buiten te houden, zijn er een aantal maatregelen van kracht. Die maatregelen worden geregeld bijgestuurd, waardoor het niet altijd eenvoudig is om op de hoogte te zijn van wat er nu wel en niet toegelaten is. In bijgevoegde nota vind je een overzicht van de huidige maatregelen.

nota:

Mantelzorgers gezocht van personen met dementie om spel uit te testen

Het Europees Posthcard-project werkt aan de ontwikkeling van een leerplatform met een spel, gericht op mantelzorgers van mensen met de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Het doel is om mantelzorgers te ondersteunen in hun dagelijkse zorg. In dit leerzaam computerspel speelt de mantelzorger een essentiële rol en kan hij/zij verschillende (complexe) zorgsituaties doorlopen die zich kunnen voordoen in de dagelijkse contacten met de persoon met de ziekte van Alzheimer. Deze ‘Alzheimer Care Trainer’ is een hulpmiddel om zichzelf te trainen in de zorg voor de persoon met de ziekte van Alzheimer.

Om ervoor te zorgen dat het spel zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers, zoekt Brusano geïnteresseerde mantelzorgers die het computerspel, samen met de ontwerpers, willen verbeteren. Als deelnemer, krijg je de gelegenheid om het spel te testen. Ten gevolge van COVID-19 organiseert Brusano nu online testsessies door middel van videobellen. Interesse? Lees onderstaande tekst en neem contact op met de onderzoekers.

meer info:

Omgaan met stress in tijden van corona

Voel jij je gespannen, vermoeid, overgevoelig, boos, strijdvaardig, solidair, bezorgd, eenzaam, verward, verdrietig of pieker je veel? Het is perfect normaal dat een crisis als deze heel wat gevoelens en gedachten bij je losmaakt. Op de website van het Rode Kruis Vlaanderen vind je heel wat tips die je kunnen helpen. Neem zeker eens een kijkje op: https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=multitopic.

Opgepast voor phishing over coronapremie, vakantiegeld en schuld bij de belastingen

Een coronapremie van meer dan 1.000 euro voor ouderen die hun bankrekeningnummer doorgeven? Valse e-mails om te melden dat je te weinig belastingen betaald hebt? Of valse sms’en of e-mails met een link om vakantiegeld te kunnen ontvangen? Dit zijn voorbeelden van valse berichten die momenteel de ronde doen. Tijdens de coronacrisis zijn die pogingen tot phishing sterk toegenomen. De Federale Pensioendienst vraagt om extra op te letten. In bijgevoegde tekst vind je meer info.

meer info:

Nieuwe pensioenberekening voor zelfstandigen

De federale regering De Croo heeft een nieuwe berekeningsmethode goedgekeurd voor de pensioenen van zelfstandigen. Vanaf volgend jaar zullen deze pensioenen, net als de pensioenen van werknemers, op het volledige beroepsinkomen worden berekend. In bijgevoegde tekst vind je meer info.

meer info:

Tijdelijk inwonen van mantelzorgers in een woonzorgcentrum

Als mantelzorger kan je sinds begin deze maand gaan inwonen in een woonzorgcentrum om te zorgen voor je naaste (en eventueel de andere bewoners). In bijgevoegde tekst vind je enkele aandachtspunten voor in het geval je overweegt om dit te doen. 

meer info:

Uitzondering mogelijk op avondklok corona voor mantelzorgers met mantelzorgattest

De regering besliste om vanaf 19 oktober een avondklok in te voeren. Concreet betekent dit dat je tussen middernacht en 5 uur ’s morgens niet op straat mag wandelen, geen verplaatsingen mag maken met de wagen, … Een uitzondering hierop geldt voor mensen die omwille van hun werk toch ’s nachts de baan op moeten. Nu is er beslist om ook een uitzondering te voorzien voor mantelzorgers, die bijvoorbeeld ’s nachts naar de persoon moeten gaan voor wie zij zorgen of voor deze persoon naar de apotheker van wacht moeten gaan. De voorwaarde is dat je beschikt over een mantelzorgattest ‘algemene erkenning’ of een attest ‘sociaal recht’ van je ziekenfonds of een ander attest dat aantoont dat je verplaatsing noodzakelijk is. Je moet dit kunnen voorleggen als je ’s nachts gecontroleerd wordt door de politie.

Palliatieve zorg: zorg en zoveel meer

Palliatieve zorg is veel meer dan alleen maar zorg. Het verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zodat ze ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde. Met een campagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen. Want vandaag vinden nog steeds te weinig patiënten de weg naar palliatieve zorg.

Op 10 oktober is het Werelddag Palliatieve Zorg. De federaties willen samen de vooroordelen en onduidelijkheden over palliatieve zorg de wereld uit helpen en een positieve boodschap brengen: palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten en moedigt hen aan om het beste te halen uit het leven ondanks de ongeneeslijke ziekte.

Surf naar www.zorgenzoveelmeer.be voor meer info.

Online platform om je mentale gezondheid te verbeteren

De coronacrisis en bijhorende maatregelen hebben een negatieve impact gehad op het mentale welzijn van velen. Misschien ook op dat van jou. De Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerden het online platform www.checkjezelf.be. Hierop vind je tal van tips en oefeningen om eenzaamheid, angst, stress en burn-out te voorkomen, om beter om te gaan met verlieservaringen en om je veerkracht te verhogen. Op het platform delen ook BV’s hun verhaal en geven experts, zoals psychiater Dirk De Wachter en prof. dr. Elke Van Hoof, uitleg en concreet advies.

Mantelzorgstatuut

Op 01/09 treedt het mantelzorgstatuut in werking. Wil je je laten erkennen als mantelzorger? Dat kan bij je ziekenfonds. In onderstaande nota vind je meer informatie over de algemane erkenning als mantelzorger en het mantelzorgverlof.

nota:

Waar kan ik een mantelzorger vinden?

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over het begrip ‘mantelzorger’. Daarom hebben we de meest essentiële informatie gebundeld in onderstaande tekst.

meer info:

Wat moet ik doen als ik (mogelijks) besmet ben met corona?

Heel wat mensen volgen vandaag de coronamaatregelen goed op. Toch kan het gebeuren dat je besmet wordt door bijvoorbeeld contact met een besmet familielid of een andere naaste. Hier vind je een stappenplan over wat je moet doen als je (mogelijks) besmet bent met het coronavirus.

meer info:

Prentenboek voor kinderen over dementie

Een kind uitleggen dat oma of opa dementie heeft, hoe doe je dat? Prentenboekenauteur An Swerts slaagt er wonderwel in om zo’n ernstige aandoening op een positieve, ontroerende manier in een kinderverhaal te gieten. ‘Lieve meid’ is een nieuw prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar.

Meer info :

Hoe neem je als oudere veilig de draad op in de samenleving na corona?

Corona maakt geen onderscheid. Of je nu jong of iets ouder bent, gezond of ziek, man of vrouw, corona kan ons allen treffen. De Vlaamse overheid stelde, in overleg met prof. Erika Vlieghe, de Vlaamse Ouderenraad, het Vlaams Mantelzorgplatform en tal van andere organisaties, een charter op dat zich richt naar de ouderen. Met dit charter kunnen ze zelf nagaan of ze al dan niet hun sociale activiteiten kunnen heropnemen.

meer info : 

Testen op corona voor iedereen beschikbaar

Er zijn verschillende testen beschikbaar om het coronavirus op te sporen. Een PCR-test of moleculaire test stelt vast of je op het ogenblik van de test drager bent van het virus; een serologische test onderzoekt of je vroeger besmet bent geweest. Nu er betrouwbare serologische testen beschikbaar zijn, kan iedereen een test laten afnemen. Er is echter geen verplichting om dit te doen.

meer info:

Mondmaskers: hoe doe je ze aan en hoe communiceer je als je ze draagt?

Op 24 april 2020 maakte de Nationale Crisiscel de richtlijnen over de mondmaskers bekend. Enkel door een correct gebruik ervan wordt de verspreiding van het coronavirus beperkt. Hier vind je meer informatie over hoe je een mondmasker moet dragen en andere nuttige info over het gebruik van mondmaskers.

meer info:

Website voor mantelzorgers en professionele zorgverleners over zorgen voor jezelf

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op www.dezorgsamen.be vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht.

Mogelijke afspraken tussen huisarts, apotheker en mantelzorger over aflevering geneesmiddelen tijdens de coronamaatregelen

Mantelzorgers staan vaak in voor de afhaling van de geneesmiddelen voor de persoon voor wie ze zorgen. Momenteel doe je er echter goed aan de sociale contacten te beperken. Het is dus niet aan te raden om vaak zowel bij de huisarts als bij de apotheek te gaan. Er bestaan echter alternatieven. In bijgevoegde tekst vind je meer informatie.

meer info:

Eerstelijnspsychologische hulp voor 65-plussers

Het is niet goed gesteld met de psychische gezondheid van de Vlamingen. Eén op de vier Vlamingen krijgt ooit in zijn/haar leven te maken met ernstige psychische problemen. Ook het aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen ligt in Vlaanderen erg hoog in vergelijking met de rest van Europa. De psychische gezondheidsproblemen van jongeren halen de laatste tijd regelmatig het nieuws, maar ook ouderen kampen met psychische problemen, onder andere omwille van eenzaamheid. Daarom werden er in 6 Vlaamse regio’s projecten opgezet waarbij 65-plussers voor amper 11 euro (of soms nog goedkoper) een beroep kunnen doen op een eerstelijnspsycholoog en dit zonder of met slechts een beperkte wachttijd. Deze projecten zijn een initiatief van de Vlaamse overheid. Je vindt de projecten in volgende regio’s:

 • eerstelijnszone Oostende-Bredene (voor inwoners uit Bredene, Oostende en de deelgemeenten): zie reportage https://www.focus-wtv.be/nieuws/vaker-psychologische-klachten-bij-senioren;
 • eerstelijnszone Scheldekracht (voor inwoners uit Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wichelen, Wetteren en de deelgemeenten): 0493/39 88 00 of elp.ouderen@elzscheldekracht.be;
 • eerstelijnszone Leuven (voor inwoners uit Leuven en de deelgemeenten);
 •  eerstelijnszone Zuidoost-Hageland (voor inwoners uit Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw en de deelgemeenten);
 • eerstelijnszone Baldemore (voor inwoners uit Balen, Dessel, Mol, Retie en de deelgemeenten);
 •  eerstelijnszone Zuid-Oost-Limburg (voor inwoners uit Bilzen, Herstappe, Hoeselt, Riemst, Tongeren, Voeren en de deelgemeenten).

Hoe zorg je voor sterke tandem met mantelzorgers? op Sociaal.net

Onze mantelzorgvereniging, de vzw Liever Thuis LM, schreef recent een boeiend artikel over de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners in de zorg voor een zorgbehoevende persoon. In dit artikel wees de stafmedewerker van onze vereniging op de verschillende rollen die mantelzorgers opnemen en besteedde hij aandacht aan de recent ontwikkelde Samenspraak-fiche. Dat is een instrument om de samenwerking te versterken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Je kunt het artikel lezen op https://sociaal.net/achtergrond/samenwerking-mantelzorgers/.

Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats dat ouderen, personen met een handicap, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies) verbindt met hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers).

Dagelijks helpt Helpper hulpzoekers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken. De helppers worden zorgvuldig geselecteerd. Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunt Helpper met de administratieve rompslomp (o.a. twee verzekeringen).

Helpper is momenteel actief in Groot Antwerpen, Groot Gent en Brussel. Meer info is terug te vinden op www.helpper.be en specifiek voor Brussel in de tweetalige folder.

Vermissingsfiche Gent om personen met dementie sneller terug te vinden

Elke dag raken personen met dementie vermist in Gent. Help de politie om sneller een persoon met dementie terug te vinden, download de vermissingsfiche en vul deze op voorhand en in alle rust in. Dementievriendelijk Gent maakte, samen met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen en het Expertisecentrum Dementie Paradox, een filmpje over de vermissingsfiche.

Er is een korte (https://www.youtube.com/watch?v=3bzWsVnTqRY&feature=youtu.be) en een lange (https://www.youtube.com/watch?v=Ybiffgz1byU&feature=youtu.be) versie.

Meer informatie vind je op http://www.ocmwgent.be/vermissing.html.


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09