Nieuws

Praatcafť dementie Brussel

Een praatcafť dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie, hun mantelzorgers en andere geÔnteresseerden. In het praatcafť dementie Brussel wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van de ziekte. Hierna volgt een gedachte-uitwisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.

Hier vind je de activiteiten van het praatcafť dementie Brussel voor 2017.

Identiteitscontrole bij elk bezoek thuisverpleegkundige vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 dienen alle thuisverpleegkundigen je identiteit te controleren bij elk bezoek aan huis als ze de elektronische derdebetalersregeling toepassen.

Bij die regeling betaal je als patiŽnt enkel het zogenaamde ‘remgeld’. Dat is het deel van de kosten van de thuisverpleging dat niet wordt terugbetaald door je ziekenfonds. De rest van de factuur wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.

Als de thuisverpleegkundige drie keer per dag langskomt, zal je dus drie keer je identiteitskaart dienen af te geven om in lezen in het toestel van de thuisverpleegkundige.

Ook de elektronische vreemdelingenkaarten, ISI+-kaarten (voor kinderen jonger dan 12 jaar die nog geen elektronische identiteitskaart hebben) kunnen ingelezen worden. Beschik je niet over deze documenten, dan dien je een geldig attest van je ziekenfonds voor te leggen waaruit blijkt dat je sociaal verzekerde bent.

Deze maatregel werd ingevoerd in het kader van de administratieve vereenvoudiging en om fraude te voorkomen. In de toekomst zal wel vaker je identiteit gecontroleerd worden als je een beroep doet op een zorgverlener.
Vanaf 2018 zal de maatregel worden uitgebreid naar andere zorgberoepen.

Een warm huis voor mensen met kanker

Zorghuis Gent is een huis dat openstaat voor alle mensen met kanker tijdens of na hun behandeling. Naast een fijne plek waar revaliderende gasten rust vinden, biedt Zorghuis Gent ook een warm onthaal door een team van betrokken coŲrdinatoren en vrijwilligers. Je kan er zowel enkel overdag (dagverblijf) of met overnachting terecht.†

Meer info:

Texture prikkelt

Rondleiding voor mensen met dementie en hun begeleiders/mantelzorgers.

Meer info:

Lotgenotencontact kanker

Regelmatig krijgen wij de vraag van kankerpatiŽnten of zij in contact kunnen komen met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Dit is helaas niet mogelijk via onze vereniging, maar een aantal organisaties in Vlaanderen biedt een dergelijke vorm van lotgenotencontact wel aan.

Meer info:

Het globaal mantelzorgplan 2016 - 2020

Voor de eerste maal is een globaal plan opgesteld om het enorm maatschappelijk kapitaal aan mantelzorg dat Vlaanderen rijk is te erkennen en in te zetten op een goede ondersteuning.

Erkenning en waardering van mantelzorg, ondersteuning en een betere samenwerking tussen mantelzorgers en professionelen, zijn de grote thema’s waarrond het mantelzorgbeleid is opgebouwd.

De hoofdlijnen van het globaal mantelzorgplan zien er als volgt uit:

 1. werken aan een genuanceerde beeldvorming;
 2. informeren op maat van de mantelzorger(s);
 3. aangepast wonen in een mantelzorgvriendelijke buurt;
 4. ondersteuning via lotgenotencontact en psycho-educatie;
 5. ondersteunen van de combinatie mantelzorg en werk;
 6. betaalbare toegang tot zorg en ondersteuning;
 7. betere samenwerking tussen de mantelzorger(s) en de professionele zorg;
 8. aandacht voor de jonge mantelzorger(s);
 9. verder onderzoek moet de uitwerking van acties ondersteunen, de effectiviteit nagaan en onderbelichte groepen beter in beeld brengen.

Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd!

Alzheimer Assistent (App voor mantelzorgers)

De app heeft vier verschillende functies:

 • Wijzer over dementie: een handig overzicht met tekst en video’s van herkenbare situaties. Je kunt er je eigen ervaringen en tips uitwisselen met andere mantelzorgers.
 • Mijn verslag van de dag: het verslag van de dag is je persoonlijke dagboek. Je eigen ervaringen kun je hier beschrijven en delen met anderen.
 • Alzheimer verhalen: verhalen van andere, al dan niet bekende auteurs, over hun ervaringen met een persoon met dementie.
 • Mijn Alzheimer: nadat je aangemeld bent kun je in je persoonlijke omgeving voorkeuren opslaan.

Website:†††

www.alzheimerassistent.nl (enkel zichtbaar in de laatste versie van je browser)

Mobiel:†††

Alzheimer Assistent downloaden in de App Store of in Google play

Demofilmpje:†††

Alzheimer Assistent in youtube

Bron: www.alzheimerassistent.nl

Tegemoetkoming 'Hulp aan Bejaarden' (THAB)

De tegemoetkoming 'Hulp aan Bejaarden' (THAB) is een financiŽle tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent ťn als je zelfredzaamheid beperkt wordt door een handicap. Dit betekent dat je moeilijkheden ondervindt bij volgende activiteiten:

 • het maken van verplaatsingen;
 • het eten klaarmaken;
 • jezelf verzorgen en aankleden;
 • het uitvoeren van huishoudelijke taken;
 • het gevaar inschatten en vermijden;
 • contacten onderhouden met vrienden en familie.

Met de THAB kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de extra kosten die een handicap met zich meebrengt deels financieren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent minstens 65 jaar oud;
 • je hebt de Belgische nationaliteit of je bent hiermee gelijkgesteld;
 • je hebt minstens een zelfredzaamheidsgraad van zeven punten;
 • je bent gedomicilieerd in BelgiŽ en woont er effectief;
 • je hebt een bescheiden inkomen.

Wil je een aanvraag doen of wens je meer informatie? Ga dan langs bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Je kunt ook terecht bij je gemeente of bij het OCMW.

Sinds kort is er een bijkomend voordeel aan de THAB verbonden, namelijk een gratis abonnement bij vervoersmaatschappij 'De Lijn'. Dit is goed om te weten want vanaf 1 september 2015 kunnen 65-plussers in Vlaanderen niet langer gratis rijden met de bus, de tram en de metro.
Bron:
www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden-thab

Meer rechten voor de werkloze mantelzorger

De voorbije maanden was er in de media heel wat te doen rond mantelzorg. Oorzaak van de hele discussie was een wijziging in de wetgeving waardoor werkloze mantelzorgers opnieuw beschikbaar dienden te zijn voor de arbeidsmarkt.

Na heel wat protest door verschillende belangengroepen, waaronder de vzw Liever Thuis LM, werd dit dossier herbekeken door de regering. Het resultaat is het KB van 15 april 2015, dat werklozen, die zorg willen verlenen aan hun naasten en hiervoor een (medisch) attest kunnen voorleggen, het recht geeft op maximaal 48 maanden mantelzorg. De wetgeving voor werkloze mantelzorgers is hierdoor vergelijkbaar met het systeem van gemotiveerd tijdskrediet voor mensen met een baan.

Welke vormen van mantelzorg komen in aanmerking?

 • Palliatieve zorg;
 • zorg aan een zwaar ziek gezinslid of aan een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
 • zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

Hoelang kun je vrijgesteld worden?

 • Ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden per persoon die palliatieve zorg nodig heeft;
 • ten minste 3 en ten hoogste 12 maanden per aanvraag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind. Dit met een totale vrijstelling van maximum van 48 maanden.

Vergoeding?

 • Maandbedrag voor palliatieve zorg = €266,00;
 • maandbedrag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind in de eerste 24 maanden: €266,00;
 • maandbedrag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind na de eerste 24 maanden: €216,00.

Nood aan meer informatie?

Neem een kijkje op www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t154 of contacteer je uitbetalingsinstelling.

Bronnen:
Werkloze mantelzorgers hoeven niet op zoek naar werk. (2015) Persmededeling Kris Peeters vicepremier en minister van werk, economie, consumenten en belast met buitenlandse handel.
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t154

Hoe jezelf en je vermogen beschermen?

Doorheen je leven neem je heel wat beslissingen. Sommige volwassenen hebben daarbij hulp nodig. De wetgever voorziet voor deze personen sinds 2014 een beschermingsstatuut.

Het beschermingsstatuut is gebaseerd op het statuut van het voorlopig bewind. Het uitgangspunt is dat mensen hun leven moeten kunnen leiden, ook wanneer zij bijvoorbeeld dement worden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig en welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen? Op basis van deze vragen wordt een bescherming op maat ontworpen die zo weinig mogelijk ingrijpt in hun leven en zoveel mogelijk autonomie geeft.

De brochure ‘Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?’ geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over het beschermingsstatuut. Ze legt de nieuwe systemen voor buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming uit, waarom ze zijn aangepast, hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen.

Je kunt de brochure gratis downloaden via volgende websites:
•††† Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be;
•††† Notarissen: www.notaris.be;
•††† FOD Justitie: www.justitie.belgium.be.

Toeren met taxi’s – toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen

De toeristische diensten van Geraardsbergen, Oudenaarde en Ronse hebben, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, het project ‘Toeren met taxi’s – Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen’ opgestart.

Ben je beperkt mobiel en wil je toch op vakantie gaan in de Vlaamse Ardennen? Maak dan kennis met het uitgebreide aanbod in de brochure ‘Toeren met taxi’s’, die je kan bekomen bij de dienst toerisme van Ronse (055/23 28 16 of toerenmettaxis@ronse.be).

Reserveer je overnachting en ontvang voordeelvouchers voor gratis taxiritten die je tot in het hart van de Vlaamse Ardennen, bekend van onder andere de wielerklassieker ‘Ronde van Vlaanderen’, brengen.†

Meer info:

Kookgids “Zorgzaam Koken”

BelgiŽ telt meer dan 500.000 mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson. Een eerste symptoom van de ziekte is geur- en smaakverlies. In een later stadium komen daar nog kauw- en slikproblemen bij. Oorzaak van de problemen zijn diverse neurologische en andere aandoeningen of beroertes. De kookgids “Zorgzaam Koken” helpt je om ondanks deze handicap toch nog te genieten van lekker eten.

Yves Meersman zijn unieke kookgids “Zorgzaam Koken” is bestemd voor parkinsonpatiŽnten, maar ook voor mantelzorgers, diŽtisten en mensen die van koken houden. De gids geeft een antwoord op al je vragen rond kauw- en slikproblemen en geur- en smaakverlies. Doordat de recepten afgeleid zijn naar verschillende kauw- en slikniveaus, geeft het boek patiŽnten de kans om opnieuw met smaak te eten en zo hun levenskwaliteit te verbeteren.

Meer informatie:†††

www.parkiskookatelier.be

Interesse:†††

De Kookgids kost € 19,95 en is op bestelling verkrijgbaar in alle Standaard Boekhandels. De Gids kan ook besteld worden via de website www.parkiskookatlier.be of via mail yves@parkiskookatelier.be.

Bronnen:
http://www.parkinsonliga.be/nl/kookgids-zorgzaam-koken_716.aspx
www.pinguinfoods.com/nl/nieuws/detail/pinguin-ondersteunt-kookgids

Ken jij je rechten?

Europese dag van de rechten van de patiŽnt


De wet over de rechten van de patiŽnt bestaat al langer dan tien jaar. Toch weten de meeste mensen niet welke rechten ze hebben wanneer ze een beroep doen op een zorgverlener.

Op 18 april 2016 is het de Europese dag van de rechten van de patiŽnt. Door de Wet PatiŽntenrechten heeft iedere patiŽnt volgende rechten:

 • de zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg;
 • als patiŽnt kies je vrij je zorgverlener;
 • de zorgverlener geeft je duidelijke informatie;
 • je geeft toestemming voor een behandeling;
 • je hebt toegang tot je patiŽntendossier;
 • de zorgverlener respecteert je privacy;
 • je kunt terecht bij de ombudsdienst;
 • je kunt een vertrouwenspersoon aanduiden;
 • je hebt het recht om je te laten vertegenwoordigen.

Heb je vragen rond dit thema?

Bronnen:
www.gezondheid.be
www.lm.be

Ouderenmis(be)handeling

Zwijgen biedt geen uitkomst

Wat is ouderenmis(be)handeling?

 • Ouderenmis(be)handeling komt voor in situaties waarbij een oudere afhankelijk is van diegene die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staat.
 • Onder ouderenmis(be)handeling verstaan we al het handelen waardoor de oudere persoon lichamelijke, psychische en/of materiŽle schade lijdt of zal lijden.
 • Belangrijk is dat ook niet bewuste handelingen, of het nalaten van handelen, verdriet, pijn of kwaad kunnen berokkenen.
 • Cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), geven aan dat psychologische mishandeling (26 %), financiŽle benadeling (20 %) en schending van de rechten (18 %) de meest gemelde situaties van ouderenmis(be)handeling waren in 2014.

Waar kun je terecht?

Ben je getuige, slachtoffer of pleger van ouderenmis(be)handeling en wil je hierover praten, dan kun je terecht bij de hulplijn 1712. Je kunt er je verhaal kwijt, je krijgt advies en informatie of je wordt doorverwezen voor verdere hulp. Via de website www.1712.be bestaat de mogelijkheid om via e-mail contact op te nemen. Je kunt er anoniem terecht en de dienstverlening is volledig gratis.

Ben je getuige van een situatie van ouderenmis(be)handeling binnen de setting van een woonzorgcentrum, dan kun je contact opnemen met de Woonzorglijn op het nummer 078 15 25 25 of via de website www.woonzorglijn.be.

Derdebetalersregeling

Wat?

Na consultatie van een zorgverlener, betaal je de rekening voor de consultatie aan de zorgverlener en krijg je achteraf een terugbetaling door je ziekenfonds. Geniet je van de derdebetalersregeling? Dan gebeurt de betaling rechtstreeks met je zorgverlener. Zo hoef je als patiŽnt niet meer te wachten op de terugbetaling en betaal je enkel het remgeld of het persoonlijk aandeel.

Wie?

Iedereen die in orde is met de bijdrage voor de ziekteverzekering geniet van de derdebetalersregeling in het ziekenhuis en bij de apotheek.

Voor consultaties bij een arts is de derdebetalersregeling enkel van toepassing als je:

 • recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming;
 • recht hebt op een leefloon;
 • volledig werkloos bent gedurende ten minste zes maanden;
 • recht hebt op verhoogde kinderbijslag.

De derdebetalersregeling is ook van toepassing op je personen ten laste. Voorwaarde is dat deze personen aangesloten zijn bij jouw ziekenfonds.

Behoor je niet tot ťťn van bovenstaande categorieŽn, maar heb je het financieel moeilijk? Vraag aan je arts om de derdebetalersregeling toe te passen. Door een verklaring op eer en geweten dien je dan te verklaren dat je je in financiŽle nood bevindt.

Waar?

De derdebetalersregeling geldt niet alleen bij je huisarts, in het ziekenhuis en bij de apotheek. Ook bepaalde verstrekkingen bij de tandarts komen in aanmerking.

Let op! De derdebetalersregeling geldt enkel als de arts geconventioneerd is. Dit betekent dat de arts akkoord gaat met de officiŽle tarieven die de artsen en ziekenfondsen hebben afgesproken.

Heb je nood aan meer informatie? Neem dan contact op met je plaatselijk ziekenfonds.

Bron: www.lm.be

Allesoverkanker.be

Kom op tegen kanker lanceerde in het voorjaar Allesoverkanker.be, een website die alle mogelijke informatie over kanker bundelt.Op de site vind je:

 • een antwoord op veel voorkomende vragen van patiŽnten;
 • heel wat medische informatie per type kanker;
 • een overzicht van de verschillende behandelingen en onderzoeken;
 • een oplijsting van initiatieven van andere organisaties die rond kanker werken, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en patiŽntengroepen;
 • informatie over professionele zorg, de begeleiding door zorgvrijwilligers, lotgenoten en allerlei telefonische en onlinehulpkanalen;
 • persoonlijke verhalen van bekende en minder bekende (ex-)patiŽnten;
 • een forum waar mensen elkaar kunnen vinden.

Bijzonder aan deze website is dat alles volgens je interesse gekoppeld wordt. Zoek je informatie op over borstkanker, dan krijg je meteen de agenda-items, de verhalen en de lotgenotengroepen te zien die specifiek over borstkanker gaan.

Zorgverlof voor zelfstandigen

Het zorgverlof voor zelfstandigen bleef tot juni 2015 vooral symbolisch. Niet meer dan 10 personen per jaar deden hier een beroep op. Redenen hiervoor waren dat het aantal motieven om zorgverlof op te nemen beperkt waren en dat de duurtijd van het zorgverlof te kort was. Bovendien was de verplichting om de beroepsactiviteit volledig te onderbreken onhaalbaar voor veel zelfstandigen.

Vanuit politieke hoek werden de voorbije maanden een aantal initiatieven genomen waardoor het zorgverlof voor zelfstandige mantelzorgers breder toegankelijk geworden is.

Voor wie?

Elke zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk moet stopzetten om te zorgen voor:

 • een zwaar ziek gezinslid;
 • een zwaar ziek familielid tot de tweede graad;
 • een gehandicapt kind tot 25 jaar.

Wat?

 • Een financiŽle uitkering van €1.070,94 per maand;
 • een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen;
 • een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook pensioenrechten, tijdens de mantelzorgperiode;
 • de regeling geldt maximaal 6 maanden per aanvraag en is beperkt tot 12 maanden over de hele loopbaan;
 • er wordt niet langer een minimumduur opgelegd voor wat betreft de stopzetting van de zelfstandige activiteit;
 • de mogelijkheid bestaat om de zelfstandige activiteit deeltijds stop te zetten.

Heb je vragen of wens je meer informatie? Neem dan contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Bron:
http://borsus.belgium.be/nl/willy-borsus-moderniseert-en-versterkt-de-voorziening-van-de-zelfstandige-mantelzorgers-aanzienlijk

zivi.be: ZorgInformatie Voor Iedereen

Zivi biedt je de mogelijkheid om op een snelle manier relevante zorginformatie op te zoeken.

 • Ben je op zoek naar een zorgverlener in je buurt? Zivi geeft je een overzicht van huisartsen, kinesisten, oogartsen, psychologen, apothekers, tandartsen en thuisverpleegkundigen. Bovendien krijg je de mogelijkheid om zorgverleners te beoordelen en de beoordelingen van anderen te raadplegen. Dit kan helpen bij het vinden van een zorgverlener die bij jou past.
 • Ook voor het zoeken naar een geschikt woonzorgcentrum kun je terecht bij Zivi. Zo vind je er rusthuizen en serviceflats gemakkelijk terug in een handig overzicht. Bovendien geeft Zivi van elke woonzorginstelling foto's, dagprijzen, faciliteiten en troeven mee.
 • Wens je graag meer informatie over de medicatie die je neemt? In de bijsluiterdatabank van Zivi vind je snel elke bijsluiter.
 • Heb je dringend een apotheek, dokter of tandarts van wacht nodig? Wanneer je naar Zivi surft, krijg je meteen te zien wie van wacht is in jouw buurt.
Bronnen:
www.zivi.be
www.seniorennet.be

Dagopvang

Een dagverzorgingscentrum (DVC) biedt overdag opvang en verzorging aan mensen die geen zware medische verzorging of begeleiding nodig hebben. Medewerkers van een centrum nemen tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen (mantelzorgers of thuisverplegers) die normaal de zorg en begeleiding op zich nemen.

Je kunt als 65-plusser ťťn of meerdere dagen per week naar een DVC gaan. Het personeel in het centrum zal je helpen bij het wassen en de verzorging. Daarnaast organiseert het centrum activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten en zijn er uitgebreide mogelijkheden tot sociaal contact. Blijf je de hele dag in het centrum, dan kun je er ook warm eten. Ook vervoer van en naar het centrum wordt tegen betaling aangeboden door het DVC.

Een lijst van erkende DVC kun je terugvinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be, ouderenzorg<dagverzorgingscentra).

Heb je vragen of klachten over een DVC, dan kun je terecht bij de Woonzorglijn op het nummer 078 15 25 25.

Tip! Neem contact op met je ziekenfonds om na te gaan of je recht hebt op een tegemoetkoming voor dagopvang in een DVC.

Bronnen:
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Residentiele-ouderenzorg/

Tijdskrediet

Mantelzorg en werk combineren is een zware opdracht. Een van de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren is het tijdskrediet. De overheid heeft beslist dat vanaf 1 januari 2015 het bestaande stelsel aangepast wordt.

Ben je werknemer en wil je tijdskrediet opnemen zonder specifieke motivering, dan heb je geen recht meer op een uitkering van de RVA. Bovendien tellen niet-gewerkte dagen niet langer mee voor je pensioenberekening.

Ga je met gemotiveerd tijdskrediet, dan kun je voortaan tot maximum 48 maanden rekenen op een RVA-uitkering. Tot nog toe was deze periode beperkt tot 36 maanden. Motieven om tijdskrediet op te nemen kunnen bijvoorbeeld zijn: de zorg voor je kind dat jonger is dan 8 jaar, de zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar, een zwaar ziek familielid verzorgen of het bieden van palliatieve zorg.

Heb je vragen? Neem contact op met je werkgever of informeer bij je vakbond of een RVA-kantoor.

BOEK: "Wat Alz?"

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met ouderdom en dementie, direct of indirect. Dat vooruitzicht maakt de meesten van ons niet bepaald gelukkig. Maar klopt dat beeld wel? Hoeft leven met dementie of Alzheimer per definitie negatief te zijn? Onderzoeker Kasper Bormans (KUL) startte een project op in een woonzorgcentrum en kwam als "wetenschappelijke dromenvanger"™ tot verrassende inzichten. Met onder meer dit positieve en vernieuwende boek als resultaat.

"Wat Alz?", uitgeverij Van Halewyck, is verkrijgbaar in de boekhandel.

Lees meer...

BOEK: Dementie op jonge leeftijd

Over dementie is al heel wat geschreven, maar toch zijn jonge mensen met dementie met hun behoefte aan informatie in de kou blijven staan. Mensen met dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar) vormen immers een aparte groep met specifieke problemen en uitdagingen. Dit boek biedt antwoorden en informatie, zowel voor mensen die nog maar pas geconfronteerd worden met de ziekte, als voor zij die er al langere tijd mee te maken hebben. Ook voor hulpverleners die meer willen te weten komen over deze aandoening of hun kennis willen opfrissen, is dit boek een absolute aanrader. Dementie op jonge leeftijd bevat een rijkdom aan informatie die helpt bij het herwinnen van de controle over het leven. Informatie, getuigenissen en persoonlijke ervaringen bieden een totaalbeeld van deze ziekte.

"Dementie op jonge leeftijd" telt 240 blz. en wordt uitgegeven bij Uitgeverij LANNOO CAMPUS.

Verkrijgbaar in de boekhandel of via de webwinkel van de Expertisecentra Dementie Vlaanderen, via www.dementie.be.

Lees meer...

Supportteam NAH

Sinds ruim een jaar is in de provincie Vlaams-Brabant het "Supportteam NAH" actief. Het supportteam staat in voor de ondersteuning van mantelzorgers en organisaties die aan huis komen bij personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Vijf organisaties slaan daarbij de handen in elkaar: de Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding, Begeleid Wonen Leuven, Begeleid Wonen Tienen, Open Therapeuticum Leuven en het UPC Sint-Kamillus Bierbeek.

Lees meer...

Anderslezen-app voor blinden en slechtzienden

Blinden en slechtzienden kunnen sinds 25 april de krant of tijdschriften via de app anderslezen.be beluisteren.

Www.anderslezen.be biedt mensen met een leesbeperking de gelegenheid enkele Vlaamse tijdschriften en de kranten online te beluisteren. Om de toegankelijkheid nog te verbeteren kunnen de lezers voortaan ook luisteren met de splinternieuwe Anderslezen-app op smartphone en tablet. Voorheen kon dit enkel online via de DAISY-speler, pc, webbox of op cd.

Dankzij de Anderslezen-app wordt lezen via smartphone en tablet nog makkelijker. Download de gratis app via de Apple App Store of de Google Play Store.

Meer info vind je op www.anderslezen.be.

Mijn mama of papa heeft zorg nodigBestel dit gratis boekje voor en door jonge mantelzorgers!
Treffende uitspraken van kinderen en illustraties van Gerda Dendooven bieden (h)erkenning aan kinderen met een ouder die chronisch ziek of gehandicapt is.
Lees meer...


Samen kiezen voor een waardig levenseinde
Laat je begeleiden door het ziekenfonds

We denken er liever niet aan, maar toch is het belangrijk om even stil te staan bij de laatste levensfase. Sterven is immers een deel van ons leven. Als je bepaalde wensen hebt over je levenseinde, is het belangrijk dit tijdig te bespreken met je familie, je huisarts, andere hulpverleners en je omgeving. Zo krijgen zij de kans om er voor jou te zijn als je ooit in een situatie terecht komt waarin je wilsonbekwaam bent of waarin communicatie niet meer kan.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is niet evident om bepaalde keuzes heel concreet te maken en ze dan nog eens te bespreken met anderen. De Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds kan je hierbij helpen.

lees meer ...

MeerMobiel ? Iedereen op weg ? een informatieplatform voor meer mobiliteit voor personen met een beperking of ouderen

Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen.

lees meer ...

Opgroeien met zorg: de jonge mantelzorger

Heel wat kinderen en jongeren groeien op met een ouder, broer of zus met een beperking of een langdurige ziekte en engageren zich dag in dag uit voor de zorg van dit familielid. In deze editie van Liever Thuis willen we graag een artikel wijden aan onze jonge mantelzorgers en hun ouders. We geven hen een aantal tips mee. Opgroeien met een zorgsituatie is immers niet altijd gemakkelijk.

lees meer ...
Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09