Vormingsaanbod Oost-Vlaanderen

‘Rugvriendelijk bewegen’

80 % van de Belgen hebben last van rugklachten. Toch kunnen we veel rugproblemen vermijden door correct en rugvriendelijk om te springen met ons lichaam.

Daar willen de vzw Liever Thuis LM, het regionaal dienstencentrum van LM Vlaams Gewest en lokaal dienstencentrum ‘De Toekomst’ hun steentje toe bijdragen en daarom organiseren ze een boeiende gratis infosessie over dit onderwerp.

Na een korte theoretische uitleg over de rug (problematiek, anatomie en de basisprincipes van de rugschool), wordt er direct aandacht besteed aan de praktijk van alledaagse houdingen en bewegingen.

Er worden tal van tips meegegeven naar houdingscorrectie bij het zitten, het liggen, het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten, het heffen en tillen, het staan, ... Kortom, een praktische handleiding om je rug te leren gebruiken zoals het hoort.

De infosessie wordt gegeven door Steven Dutry, sporttechnisch coördinator bij vzw Sportievak.

Wij hopen je alvast te mogen verwelkomen op deze infosessie!

Wanneer?    

maandag 28 mei 2018 van 14u00 tot 16u00

Waar?       

Lokaal dienstencentrum ‘De Toekomst’
Sint-Kamielstraat 85
9300 Aalst

Interesse?   

Schrijf je in via het regionaal dienstencentrum van LM Vlaams Gewest: 053/21 58 16 of via Emilie.Walravens@lm.be.


Medicatiegebruik en medicatieschema

Een medicatieschema biedt jou een overzicht van welke medicatie je dient in te nemen en wanneer. Vaak wordt dit schema opgesteld door je huisarts en opgevolgd door professionele zorgverleners die aan huis komen of mantelzorgers. Voor mensen die meer dan drie geneesmiddelen dienen te nemen, is het medicatieschema soms noodzakelijk om gezond te blijven, aangezien er zonder overzicht al eens vergeten wordt om de medicatie tijdig in te nemen. Soms worden geneesmiddelen zelfs helemaal niet ingenomen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Voor een goed, veilig en efficiënt geneesmiddelengebruik is het belangrijk dat elke zorgverstrekker weet welke geneesmiddelen je neemt en hoe je die neemt. Het medicatieschema wordt gebruikt en, al dan niet elektronisch, actueel gehouden door je huisarts en apotheker. Het schema kan bekeken worden door de arts in het ziekenhuis als je hiervoor vooraf je toestemming gegeven hebt.

Op 2 mei start in Aalst een project rond correct medicatiegebruik en de meerwaarde van het medicatieschema. Dit project is een initiatief van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Aalst en Groot-Lede, in samenwerking met de huisartsen, apothekers en Aalsterse ziekenhuizen.

In het kader van dit project organiseren de vzw Liever Thuis LM, het regionaal dienstencentrum van LM Vlaams Gewest en het lokaal dienstencentrum ‘De Toekomst’ een boeiende gratis infosessie.

De uitleg zal gegeven worden door Carolien Bogaerts, coördinator beroepsontwikkeling bij KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekers Gild).

Wanneer?    

maandag 11 juni 2018 van 10u00 tot 11u30

Waar?       

Lokaal dienstencentrum ‘De Toekomst’
Sint Kamielstraat 85
9300 Aalst

Interesse?   

Schrijf je in via het lokaal dienstencentrum ‘De Toekomst’: 053/60 75 00 of via dienstencentrum@vzwdetoekomst.be.


Monoloog ‘Hola, zomaar oma’

Het OCMW Zottegem en de zorgorganisaties die actief zijn in de stad Zottegem, waaronder LM Oost-Vlaanderen, organiseren een avond die volledig in het teken staat van de mantelzorgers.

Tijdens deze avond brengt actrice Leen Persijn de monoloog ‘Hola, zomaar oma’ over de relatie tussen grootouders en kleinkinderen.

Alle mantelzorgers zijn van harte welkom op deze gratis voorstelling!

Wanneer?    

donderdag 14 juni 2018 van 19u30 tot 22u00

Waar?       

Lokaal dienstencentrum ‘Egmond’
Deinsbekestraat 23 (ingang via hellend vlak/trappen in de Arthur Gevaertlaan)
9620 Zottegem

Interesse?   

Schrijf je vóór donderdag 7 juni 2018 in bij  Saskia De Smet van het lokaal dienstencentrum ‘Egmont’ op het nummer 09/364 56 95 of via saskia.desmet@ocmw.zottegem.be.  


‘Voorafgaande zorgplanning’

Elk jaar komen heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen over hun persoonlijke zorg en de medische behandelingen die ze willen of niet meer willen. In jouw familie kan dit ook voorvallen.

Voorafgaande zorgplanning biedt je de mogelijkheid om je familie en zorgverleners duidelijk te maken welke zorgen je wenst wanneer je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen. In een communicatieproces met je familie of naasten en een arts worden je waarden, wensen en voorkeuren over toekomstige zorg besproken.

Hoe dit allemaal in zijn werk gaat en welke mogelijkheden er zijn, kom je te weten tijdens deze gratis infosessie, die je wordt aangeboden door de vzw Liever Thuis LM, in samenwerking met het regionaal dienstencentrum van LM Oost-Vlaanderen en Solidariteit voor het Gezin vzw.

Als spreker verwelkomen we Linde Vande Casteele, stafmedewerker bij LEIF (LevensEinde InformatieForum).

Deze vorming kadert in het zorgvernieuwingsproject ‘Integraal zorgpakket voor 60-plussers’.

Tijdens de pauze wordt koffie en thee voorzien en de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en contact te leggen met andere deelnemers.

Wij hopen je alvast te mogen verwelkomen op deze infosessie!

Wanneer?    

donderdag 21 juni 2018 van 14u00 tot 16u00

Waar?   

Solidariteit voor het Gezin vzw
Tramstraat 61
9052 Zwijnaarde

Interesse?     

Schrijf je in door te bellen naar het nummer 02 542 87 09 of stuur een mail naar lieverthuis@lm.be.


Workshop ‘D’oede doze’: ervaar zelf dementie of een beperking

Iedereen kan zich wel een beeld vormen van dementie, gezichtsproblemen, gehoorproblemen, rugproblemen, … Maar wat doet dat met een mens die hieraan lijdt? Hoe ervaren zij dat? Welke problemen ondervinden zij in het dagelijks leven?

Hoe is het om dementie te hebben? Dat kan je ervaren via de workshop ‘d’oede doze’.

Je ondervindt aan den lijve hoe het is om minder goed te zien, minder goed te horen, problemen te hebben met fijne en grove motoriek, ...

Deze workshop wordt gegeven door Koen Amerlynck, opleider bij Mentor vzw, en wordt je aangeboden door het regionaal dienstencentrum van LM Oost-Vlaanderen en de vzw Liever Thuis LM.

Wij hopen je alvast te mogen verwelkomen op deze workshop!

Wanneer?    

maandag 4 juni 2018 van 14u00 tot 16u00

Waar?       

Lokaal dienstencentrum ‘De Bosrank’
Ten Bosse 140 - 150
9800 Deinze

Interesse?   

Schrijf je in door te bellen naar 09/223 19 76, stuur een mail naar info.ov@lm.be of schrijf je online in via de vormingskalender op www.lm.be.


Cursus ‘Dementie en nU’

Zorgen voor een persoon met dementie. Zorgen voor jezelf

“Ik heb nood aan iets meer dan alleen maar een gesprek. Ik ben op zoek naar een strategie om helder te zien in mijn situatie, maar het heeft me tijd gekost om daarvoor uit te komen,” geeft Albert toe. Zijn echtgenote woont nog thuis en de stap naar een woonzorgcentrum (rusthuis) ligt moeilijk.

“De balans tussen wat ik aankan en wat ik geef in de zorg voor mijn moeder is soms zoek,” zegt Chantal die al twee jaar mantelzorger is.

In Vlaanderen woont bijna  65 % van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen: Ben ik als mantelzorger goed bezig? Hoe reageer ik het best op bepaald gedrag? Wat is er mogelijk op vlak van zorg, tegemoetkomingen, …? Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor mezelf? Naasten van mensen met dementie voelen zich vaak alleen met al deze vragen.

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om:

 • meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en de mogelijke ondersteuning;
 • beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting;
 • mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.
 • In deze cursus richten we ons naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. We doen dit door middel van:
 • het aanbieden van tien bijeenkomsten voor een vaste groep van maximaal vijftien personen;
 • het meegeven van kennis, vaardigheden en inzichten;
 • het samen met deelgenoten stilstaan en nadenken over de behandelde onderwerpen.

De begeleiding wordt verzorgd door medewerkers van OCMW Sint-Niklaas, AZ Nikolaas, LM, CM en Bond Moyson.

Wanneer?   

De inleidende sessie gaat door op woensdag 21/02/2018 van 18u30 tot 21u30. De volgende sessies vinden plaats op woensdagavond 7/03, 21/03, 4/04, 18/04, 2/05, 16/05, 30/05, 13/06 en 27/06/2018, telkens van 18u30 tot 21u30.

Waar?       

Woonzorgcentrum ‘Het Lindenhof’, Kerkstraat 11, 9111 Belsele

Prijs:   

80 euro. Na bevestiging van je inschrijving, dien je het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van ’t Punt: BE08 7835 5010 3013.

Inbegrepen: deelname aan tien bijeenkomsten én een exemplaar van het boek ‘Dementie en nU voor mantelzorgers’.

Interesse?   

Schrijf je in bij Delfien Indevuyst van ’t Punt: 03 778 55 53 of delfien.indevuyst@sint-niklaas.be.


‘Stress … kan het anders?’

Tijdens deze vorming kom je als deelnemer meer te weten over stress: de oorzaken, de reacties en de gevolgen. Je krijgt inzicht in het eigen stressproces en er gaat aandacht naar een gezonde manier van omgaan met én voorkomen van stress.

De infosessie wordt gegeven door Mieke Verheyen, psychotherapeute en vormingsmedewerkster.

Wij hopen je alvast te mogen verwelkomen op deze infosessie!

Praktisch:

 • woensdag 16 mei 2018 van 14u00 tot 16u00:
  Lokaal dienstencentrum ‘Den Oever’, Kloosterstraat 6, 9890 Gavere
 • maandag 8 oktober 2018 van 14u00 tot 16u00:
  Lokaal dienstencentrum ‘De Regenboog’, Lucas De Heerestraat 83, 9000 Gent

Interesse?  

Schrijf je in door te bellen naar 09/223 19 76, stuur een mail naar info.ov@lm.be of schrijf je online in via de vormingskalender op www.lm.be.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09