Knelpuntennota's

Ieder jaar stelt de vzw Liever Thuis LM een nota op die een overzicht geeft van de voornaamste problemen waar mantelzorgers en zorgbehoevende personen het voorgaande jaar mee te maken kregen.

Hieronder vind je de meest recente knelpuntennota's:

 


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09