Brochures en folders

Brochure Dementie 'Wat is het?'

Vlaanderen telt bijna 100.000 personen met een vorm van dementie. In deze brochure vind je heel wat informatie terug over deze ziekte: de kenmerken, de diagnose en het ziekteverloop. Daarnaast wordt ook een omschrijving gegeven van een persoon met dementie en de invloed van de aandoening op het dagelijks functioneren.á


Brochure Dementie 'Hoe ga je ermee om?'

Vlaanderen telt bijna 100.000 personen met een vorm van dementie. Het is niet eenvoudig om te zorgen voor een persoon met dementie. In deze brochure vind je heel wat tips terug die kunnen helpen in de omgang met een persoon met deze ziekte. Je krijgt informatie over het omgaan met veranderend gedrag, taalstoornissen, emoties en moeilijk gedrag.


Vlaanderen telt bijna 100.000 personen met een vorm van dementie. Soms heb je hulp nodig van professionele zorg- en hulpverleners in je zorg voor een persoon met deze ziekte. In deze brochure vind je informatie over verschillende diensten waarop je een beroep kunt doen voor ondersteuning in thuiszorg.


Brochure 'Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers'

In deze brochure lees je welke stappen je als mantelzorger dient te nemen om een verpleegkundige handeling te mogen uitvoeren. Het gaat over handelingen zoals inspuitingen geven, sondevoeding toedienen, luchtwegen aspireren en wonden verzorgen.


Folder 'Liever Thuis LM'

Deze beknopte kennismakingsfolder geeft je een overzicht van wat onze vereniging doet en hoe je ons kan bereiken. Wil je deze folder gratis per post ontvangen? Gelieve dan met ons contact op te nemen.


 

Folder 'Thuiszorg. Naar waar moet ik bellen?'

In deze overzichtelijke folder vind je de contactgegevens van alle mantel- en thuiszorgondersteunende diensten van de Liberale Mutualiteit en van enkele bevriende partners. Per organisatie worden de gegevens weergegeven voor de verschillende provincies. Wil je deze folder gratis per post ontvangen? Gelieve dan met ons contact op te nemen.


foto mantelzorgBrochure 'Mantelzorg. Zorgen verlenen, hulp krijgen'

Onze uitgebreide mantelzorgbrochure staat boordevol praktische informatie over allerhande premies en tegemoetkomingen, over hulp aan huis en over de Vlaamse zorgverzekering. Daarnaast komen ook nuttige adressen en een aantal diensten van je ziekenfonds aan bod.


Brochure 'Zelfzorg voor mantelzorgers'

Deze brochure geeft je informatie i.v.m. zelfzorg: grenzen stellen, assertiviteit, de energiebalans en praktische tips voor zelfzorg. Als mantelzorger verdien je immers zelf ook een gezonde dosis aandacht. Met deze informatie als inspiratiebron kan je meteen aan de slag. Wil je deze brochure gratis per post ontvangen? Gelieve dan met ons contact op te nemen.


Brochure KBS 'Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Een praktische gids?.

Heel wat onderzoeken tonen aan dat ouderen ervoor kiezen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, in de vertrouwde omgeving vol herinneringen. Maar hoe doe je dat dan, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen? De behoefte aan comfort en veiligheid neemt immers toe met de leeftijd.
Deze praktische gids voor ouderen bevat heel wat tips. Heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht antislipstrips te kopen en onderaan tapijten te leggen zodat je minder risico loopt om te vallen? Of wist je dat voedingsnoden veranderen met de leeftijd?
Via deze publicatie wil de Koning Boudewijnstichting bijdragen aan de levenskwaliteit van de thuiswonende 65-plusser en tegemoetkomen aan de wens van heel veel mensen, namelijk thuis blijven op hun oude dag.


foto andere kijk op dementieBrochure KBS 'Een andere kijk op dementie'

Dementie maakt ons bang. Het idee dat je zelfs kan vergeten wie je bent, is een weinig opbeurende gedachte. Maar beantwoordt onze kijk op deze aandoening wel aan de realiteit? Zijn de beelden die erover worden verspreid niet vervormd door onze angst Ún door afwijzingsmechanismen (men wil soms immers niet weten wat er aan de hand is).


foto rechten dementieBrochure KBS 'de rechten van personen met dementie'

Er bestaan allerlei wettelijke bepalingen die personen met dementie kunnen helpen om bepaalde keuzes te maken en/of hen te beschermen. Die bepalingen staan verspreid in verschillende besluiten en wetten die niet specifiek handelen over de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen.
Deze gids van de Koning Boudewijnstichting biedt duidelijke antwoorden op de meest voorkomende juridische vragen i.v.m. de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09